• همه
 • آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ث
 • ج
 • چ
 • ح
 • خ
 • د
 • ذ
 • ر
 • ز
 • س
 • ش
 • ص
 • ط
 • ع
 • غ
 • ف
 • ق
 • ک
 • گ
 • ل
 • م
 • ن
 • و
 • ه
 • ی


 • جستجو براساس نام یا نام خانوادگی

  جستجو براساس نام دانشکده

  حسن پارسی پور

  گروه آموزشی : محیط زیست

  مرتبه علمی :

  پست الکترونیکی : h.parsi.at.hsu.ac.ir


  محمد علی پرتانیان

  گروه آموزشی : ریاضی کاربردی

  مرتبه علمی : استادیار

  پست الکترونیکی : partanian.at.hsu.ac.ir


  علیرضا پور اسماعیلی

  گروه آموزشی : حقوق

  مرتبه علمی : دانشیار

  پست الکترونیکی : a.pouresmaeili.at.hsu.ac.ir


  رحیمه پورخاندانی

  گروه آموزشی : ریاضی محض

  مرتبه علمی : استادیار

  پست الکترونیکی : r.pourkhandani.at.hsu.ac.ir


  اعظم پورمیرزایی

  گروه آموزشی : ریاضی محض

  مرتبه علمی : استادیار

  پست الکترونیکی : a.pormirzaei.at.hsu.ac.ir


  عباس پهلوانی

  گروه آموزشی : محیط زیست

  مرتبه علمی : استادیار

  پست الکترونیکی : pahlavani.at.hsu.ac.ir


Featuring WPMU Bloglist Widget by YD WordPress Developer