• همه
 • آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ث
 • ج
 • چ
 • ح
 • خ
 • د
 • ذ
 • ر
 • ز
 • س
 • ش
 • ص
 • ط
 • ع
 • غ
 • ف
 • ق
 • ک
 • گ
 • ل
 • م
 • ن
 • و
 • ه
 • ی


 • جستجو براساس نام یا نام خانوادگی

  جستجو براساس نام دانشکده

  Featuring WPMU Bloglist Widget by YD WordPress Developer

  محسن احمدنیا

  گروه آموزشی : برق و الکترونیک

  مرتبه علمی : استادیار

  پست الکترونیکی : m.ahmadnia@hsu.ac.ir


  رحیم ایلدرآبادی

  گروه آموزشی : برق و الکترونیک

  مرتبه علمی : استادیار

  پست الکترونیکی : r.ildar@hsu.ac.ir


  مجید بقایی نژاد

  گروه آموزشی : برق و الکترونیک

  مرتبه علمی : دانشیار

  پست الکترونیکی : mbnejad@hsu.ac.ir


  حمیدرضا توکلی محمودآبادی

  گروه آموزشی : برق و الکترونیک

  مرتبه علمی : استادیار

  پست الکترونیکی : h.tavakoli@hsu.ac.ir


  حامد تیر انداز

  گروه آموزشی : مكاترونيك

  مرتبه علمی : مربی

  پست الکترونیکی : tirandaz@hsu.ac.ir


  سمیه ثباتی مقدم

  گروه آموزشی : کامپیوتر و فناوری اطلاعات

  مرتبه علمی : استادیار

  پست الکترونیکی : sobati.m@hsu.ac.ir


  ابراهیم حاجی آبادی

  گروه آموزشی : برق و الکترونیک

  مرتبه علمی : استادیار

  پست الکترونیکی : me.hajiabadi@hsu.ac.ir


  احمد حاجی پور

  گروه آموزشی : مكاترونيك

  مرتبه علمی : استادیار

  پست الکترونیکی : a.hajipour@hsu.ac.ir


  جواد حدادنیا

  گروه آموزشی : مهندسی پزشکی

  مرتبه علمی : استاد

  پست الکترونیکی : hadadnia@hsu.ac.ir


  مرتضی رضایی

  گروه آموزشی : برق و الکترونیک

  مرتبه علمی : استادیار

  پست الکترونیکی : morteza.rezaee@hsu.ac.ir


  رضا روشنفکر

  گروه آموزشی : برق و الکترونیک

  مرتبه علمی : استادیار

  پست الکترونیکی : roshan@hsu.ac.ir


  سمانه سادات سجادی

  گروه آموزشی : مكاترونيك

  مرتبه علمی : استادیار

  پست الکترونیکی : s.sajadi@hsu.ac.ir


  سعید سعیدی امین آبادی

  گروه آموزشی : مكاترونيك

  مرتبه علمی : مربی

  پست الکترونیکی : s.saeidi@hsu.ac.ir


  حسین شریف زاده

  گروه آموزشی : برق و الکترونیک

  مرتبه علمی : استادیار

  پست الکترونیکی : h.sharifzade@hsu.ac.ir


  مهدی صمدی

  گروه آموزشی : برق و الکترونیک

  مرتبه علمی : استادیار

  پست الکترونیکی : ma.samadi@hsu.ac.ir


  زهره فصیح فر

  گروه آموزشی : کامپیوتر و فناوری اطلاعات

  مرتبه علمی : مربی

  پست الکترونیکی : fasihfar@hsu.ac.ir


  مصطفی قربان زاده

  گروه آموزشی : برق و الکترونیک

  مرتبه علمی : استادیار

  پست الکترونیکی : m.ghorbanzadeh@hsu.ac.ir


  علی کرمی ملائی

  گروه آموزشی : مكاترونيك

  مرتبه علمی : استادیار

  پست الکترونیکی : karami@hsu.ac.ir


  مینا مسعودی فر

  گروه آموزشی : کامپیوتر و فناوری اطلاعات

  مرتبه علمی : استادیار

  پست الکترونیکی : masoudi@hsu.ac.ir


  مینا ملک زاده

  گروه آموزشی : کامپیوتر و فناوری اطلاعات

  مرتبه علمی : استادیار

  پست الکترونیکی : m.malekzadeh@hsu.ac.ir


  محمدهادی نژادشاهرخ آبادی

  گروه آموزشی : برق و الکترونیک

  مرتبه علمی : دانشیار

  پست الکترونیکی : mhshahrokh@hsu.ac.ir


  عباس نصرآبادی

  گروه آموزشی : مكاترونيك

  مرتبه علمی : مربی

  پست الکترونیکی : nasrabadi@hsu.ac.ir