• همه
 • آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ث
 • ج
 • چ
 • ح
 • خ
 • د
 • ذ
 • ر
 • ز
 • س
 • ش
 • ص
 • ط
 • ع
 • غ
 • ف
 • ق
 • ک
 • گ
 • ل
 • م
 • ن
 • و
 • ه
 • ی


 • جستجو براساس نام یا نام خانوادگی

  جستجو براساس نام دانشکده

  Featuring WPMU Bloglist Widget by YD WordPress Developer

  حسن استاجی

  گروه آموزشی : مهندسی معماری

  مرتبه علمی : استادیار

  پست الکترونیکی : estaji@hsu.ac.ir


  رحیم ایرانشاهی

  گروه آموزشی : حفاظت و مرمت بناهاي تاريخي

  مرتبه علمی : مربی

  پست الکترونیکی : iranshahi@hsu.ac.ir


  هادی باقری سبزوار

  گروه آموزشی : مهندسی معماری

  مرتبه علمی : استادیار

  پست الکترونیکی : h.bagheri@hsu.ac.ir


  بهرام سیاوش پور

  گروه آموزشی : مهندسی معماری

  مرتبه علمی : استادیار

  پست الکترونیکی : siyavosh@hsu.ac.ir


  وحید صدرام

  گروه آموزشی : مهندسی معماری

  مرتبه علمی : استادیار

  پست الکترونیکی : sadram@hsu.ac.ir


  شهاب عباس زاده

  گروه آموزشی : مهندسی معماری

  مرتبه علمی : دانشیار

  پست الکترونیکی : s.abbaszadeh@hsu.ac.ir


  اباصلت عسکری

  گروه آموزشی : مهندسی معماری

  مرتبه علمی : مربی

  پست الکترونیکی : askaria@hsu.ac.ir


  غلام حسین غلامی

  گروه آموزشی : حفاظت و مرمت بناهاي تاريخي

  مرتبه علمی : مربی

  پست الکترونیکی : gh.gholami@hsu.ac.ir


  مجتبی کاویان

  گروه آموزشی : حفاظت و مرمت بناهاي تاريخي

  مرتبه علمی : مربی

  پست الکترونیکی : m.kavian@hsu.ac.ir


  علیرضا کیخسروی

  گروه آموزشی : معماري

  مرتبه علمی : مربی

  پست الکترونیکی : keykhosravi@hsu.ac.ir


  زینب مرادی

  گروه آموزشی : حفاظت و مرمت بناهاي تاريخي

  مرتبه علمی : مربی

  پست الکترونیکی : zmoradi@hsu.ac.ir


  مسیح الله معصومی

  گروه آموزشی : مهندسی معماری

  مرتبه علمی : استادیار

  پست الکترونیکی : masoumi@hsu.ac.ir