دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

لینک فیلمهای آموزشی دروس:

با سلام

در ادامه لینک دانلود ارائه های درسی تقدیم دانشجویان خوبم میشود

درس طراحی پست:

فصل سوم، بخش اول

فصل سوم ، بخش دوم

حفاظت پیشرفته : قسمت اول قابلیت اطمینان سیستم قدرت

قابلیت اطمینان سیستم تولید، بخش اول

قابلیت اطمینان سیستم تولید، بخش دوم

دینامیک سیستم قدرت

پایداری دینامیکی، بخش اول

پایداری دینامیکی، بخش دوم

پایداری دینامیکی، بخش سوم