برای ایجاد صفحه شخصی جدید وارد لینک زیر شده

https://staff.hsu.ac.ir/wp-login.php

برای ورود از نام کاربری و کلمه عبور اینترنت یا ایمیل می توانید استفاده نمایید

پس از ورود به سامانه از قسمت پیشخوان گزینه سایت های من را انتخاب نمایید

دکمه افزودن سایت تازه را کلیک نمایید

فرم را تکمیل نموده در انتها گزینه ساختن سایت را کلیک نمایید