Monthly Archives: جولای 2017

ریز نمرات درس بهینه سازی (تیر 96)

با سلام. ریز نمرات درس به شرح زیر می باشد. بارم بصورت 13 نمره پایانترم، 5 نمره پروژه و 2 نمره تمرین می باشد.

برگه از 100 پروژه از 5 تمرین از 3 نمزه نهایی
9513318010 63 5.5 2.8 15.56
9513317062 83 4.9 1 16.36
9513318043 72 5.5 3 16.86
9523318017 94 5 3 19.22
9513317073 73 5 3 16.49
9523317025 69 5.1 2 15.40
9513317040 88 5 2 17.77
9513317017 71 5 3 16.23
9513317028 58 5.1 1.6 13.71
9513318065 71 5.2 2.6 16.16