ریز نمرات درس مدار (2)، تیرماه 97

با سلام به همه دانشجویان محترم. خسته نباشید. ریز نمرات درس مدار الکتریکی (2) به شرح زیر اعلام می شود. برای مساعدت بیشتر با شما جمع نمرات از 21 محاسبه شده است. یعنی پایانترم 10 نمره، میانترمها به ترتیب 3و6 نمره، تمرین 2 نمره. خواهشمندم هر گونه اعتراضی صرفا از طریق پورتال اعلام شود. قطعا همه اعتراضات بررسی و پاسخ داده خواهد شد.

M1 از 100 M2 از 100 پایانترم از 100 تمرین از 2 نمره نهایی
9512319642 48 62 52 2 12.36
9612319719 73 65 87 2 16.79
9512319120 76 82 74 1.5 16.1
9512319244 70 66 89 1.25 16.21
9522319069 69 61 61 2 13.83
9512319551 70 86 75 1.25 16.01
9422319038 33 29 0.75 5.63
9512319482 67 77 55 2 14.13
9522319252 42 30 55 2 10.56
9512319379 57 75 74 2 15.61
9512319562 47 27 46 2 9.63
9312308296 43 61 70 1.5 13.45

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *