ریز نمرات درس مدار (2)، سوم بهمن 97

با عرض سلام و خسته نباشید به همه دانشجویان گرامی. ریز نمرات درس مدار الکتریکی (2) به شرح زیر اعلام می شود. بارم بندی بصورت پایانترم 9 نمره، میانترم اول 3 نمره، میانترم دوم 6 نمره و تمرین 2 نمره بوده است. خواهشمندم هر گونه اعتراضی صرفا از طریق پورتال اعلام شود. قطعا همه اعتراضات بررسی و پاسخ داده خواهد شد.

پایانترم از 100 میانترم دوم از 100 میانترم اول از 20   تمرین از 2 نمره نهایی
9512319346 34 78 17 1.6 11.89
9512319584 64 36 10.25 1.6 11.06
9512319288 74 89 14.25 0 14.14
9522319092 49 45 5.5 0 7.94
9512319460 34 33 17.5 1.2 8.87
9512319084 42 34 9.5 2 9.25
9512319233 23 44 4.75 0.8 6.22
9522319047 30 37 3.25 1.2 6.61
9512319506 38 35 10.5 0.8 7.90
9512319619 34 70 17.25 0.4 10.25
9512319302 23 29 10.25 0 5.35
9512319175 87 96 17 2 18.14
9512319073 68 58 3.5 0 10.13
9512319119 40 87 3 1.6 10.87
9512319631 75 92 16 0.8 15.47
9512319095 94 76 13 0 14.97
9312305220 66 82 14.75 0 13.07
9512319040 54 57 8.5 0.8 10.36
9422319038 50 23 11.25 1.2 8.77
9512319357 57 62 14.5 2 13.03
9512319459 1 28 1 0.8 2.72
9512319051 38 89 13 0.4 11.11
9612319479 53 31 14 0 8.73
9312308149 38 38 16 0.8 8.90

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *