ریز نمرات درس بهینه سازی (تیرماه 98)

با سلام. ریز نمرات درس بهینه سازی، به شرح زیر اعلام می شود. بارم بندی بصورت 12 نمره پایانترم، 4 نمره پروژه و 4 نمره تمرین بوده است. لطفا هر گونه اعتراضی صرفا از طریق پورتال انجام شود. قطعا تمام نظرات بررسی و پاسخ داده خواهد شد. متشکرم.

پایانترم از 100 پروژه از 4 تمرین از 4 نمره نهایی
9713352036 99 3.7 2.34 17.92
9723352033 77 3.9 3.86 17.00
9713351113 55 3.3 2.34 12.24
9713352070 70 3.7 2.07 14.17
9713352025 95 3.9 3.31 18.61
9723351029 60 3.6 3.72 14.52
9723352022 34 3.9 0.69 8.67
9713352058 90 3.9 1.52 16.22
9713351102 84 3 2.76 15.84
9713352069 15 3.9 1.38 7.08
9723351030 26 3.3 1.38 7.80
9723351524 73 3.7 1.79 14.25
9713352081 67 2.5 2.48 13.02
9713351676 77 3.7 3.86 16.80

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *