ریز نمرات درس بهره برداری (ترم مهر 96)

با سلام و خسته نباشید به دانشجویان عزیز کارشناسی ارشد. ریز نمرات درس بهره برداری از سیستمهای قدرت به شرح زیر اعلام می شود. بارم بندی بصورت 13 نمره پایانترم، 5 نمره پروژه و 2 نمره تمرین بوده است. خواهشمندم هر گونه اعتراض و درخواستی صرفا از طریق پورتال و در صورت نیاز ایمیلی انجام گردد. متشکرم.

پایانترم از 100 پروژه از 5 تمرین از 2 نمره خام
9613351079 84 4.9 1.5 17.32
9653351066 46 5 2 12.98
9613351046 32 4 2 10.16
9613351057 33 4 1.5 9.79
9613351091 89 4.9 2 18.47
9613351013 29 4.8 1 9.57
9613351104 36 4.5 1 10.18
9613351024 80 4.7 1 16.1

ریز نمرات درس مدار (1) (ترم مهر 96)

با سلام به همه دانشجویان محترم. خسته نباشید. انشالله امتحاناتتون رو با موفقیت پشت سر بگذارید. ریز نمرات درس مدار الکتریکی (1) به شرح زیر اعلام می شود. بارم بندی بصورت زیر بوده است: پایانترم 10 نمره، میانترم 7 نمره، تمرین و کوییزها 3 نمره.

نکته1: برای مراعات بیشتر شما دانشجویان عزیز، در نمره تمرین و کوییز حداکثر مقدار بین دو حالت بارم یعنی (2 نمره تمرین و 1نمره کوییز) و (1 نمره تمرین و 2 نمره کوییز) از سه نمره برای شما در نظر گرفته شده است.

نکته 2: نمرات نهایی بعد از اعمال نمودار بصورت (جمع نمره ضربدر 1.07) اعلام شده است.

خواهشمندم هر گونه اعتراضی صرفا از طریق پورتال اعلام شود. قطعا همه اعتراضات بررسی و پاسخ داده خواهد شد.

پایانترم از 100 جمع کوییزها از 20 تمرین وکوییز از 3 میانترم از 100 جمع نمره نمره نهایی
9612319719 77 20 3.00 99 17.63 18.86
9512319244 75 15 2.46 95 16.61 17.78
9512319379 73 10 2.50 89 16.03 17.15
9512319482 62 10 2.50 75 13.95 14.93
9512377264 33 16 2.80 88 12.26 13.12
9512319551 29 13 2.36 95 11.91 12.75
9512319573 60 7 2.06 49 11.49 12.30
9512377026 46 18 1.80 60 10.60 11.34
9522319069 45 12 2.60 42 10.04 10.74
9512319619 46 8 0.80 58 9.46 10.12
9612319300 31 4 2.20 55 9.15 9.79
9512319391 45 4 1.34 40 8.64 9.25
9512319404 38 8 1.54 46 8.56 9.16
9512319471 13 11 2.26 46 6.78 7.26
9512319073 24 3 1.58 33 6.29 6.73
9512319584 23 1 2.05 25 6.10 6.53
9312305220 11 5 0.50 61 5.87 6.28
9512319095 0 1 0.10 79 5.63 6.02
9512319084 14 3 1.86 26 5.08 5.44
9512319040 2 2 0.67 20 2.27 2.43
9512319506 10 3 0.72 5 2.07 2.22
9322313021 1 1 0.10 23 1.81 1.94
9412319451 2 0 0.00 11 0.97 1.04
9512319493 0 0 0.00 0 0.00 0.00

ریز نمرات اقتصاد مهندسی (ترم مهر 96)

با سلام به همه دانشجویان عزیز. در این ایام امتحانات، صمیمانه بهتون خسته نباشید میگم و امیدوارم امتحاناتتون رو با موفقیت پشت سر بگذارید. ریز نمرات درس اقتصاد مهندسی به شرح زیر اعلام می شود. خواهشمندم هر گونه اعتراضی صرفا از طریق پورتال اعلام شود. قطعا همه اعتراضات بررسی و پاسخ داده خواهد شد. بارم بندی بصورت زیر بوده است: پایانترم 11 نمره، میانترم 6 نمره، کوییز یک نمره و تمرین هم 2 نمره.

پایانترم از 80 میانترم از 100 کوییز از 10 طرح امکان سنجی تمرین از 8 نمره نهایی
1 9212305233 75 92 7 1 8 19.53
2 9212305222 76 87 8 1 8 19.47
3 9312313148 79 79 10 1 7 19.35
4 9312305071 71 80 7 1.2 8 18.46
5 9312313104 77 72 7 0.6 8 18.21
6 9312308014 67 83 6 1.2 7 17.74
7 9312308274 75 80 6 7 17.46
8 9222313089 74 86 8 5 17.39
9 9312305208 56 68 10 1.3 8 16.08
10 9312313240 65 50 7 1 7 15.39
11 9312305117 57 85 8 6 15.38
12 9322305067 68 56 6 8 15.31
13 9412319042 69 41 3 0.9 8 15.15
14 9312313171 64 57 1 1 7 15.07
15 9322308099 70 41 8 8 14.89
16 9312313262 59 60 7 0.9 6 14.81
17 9222305081 65 59 8 6 14.78
18 9212305255 63 49 3 1.3 6 14.70
19 9312313295 64 51 8 8 14.66
20 9312313057 62 40 9 0.8 6 14.13
21 9222313067 66 39 7 8 14.12
22 9222305218 71 25 6 7 13.61
23 9312313217 58 58 6 6 13.56
24 9322305089 45 60 7 0.8 8 13.33
25 9322305045 55 48 8 8 13.24
26 9222313078 61 36 1 7 12.40
27 9222305194 61 62 0 1 12.36
28 9222313114 51 37 4 8 11.63
29 9212313173 65 19 7 3 11.53
30 9122313263 48 38 0 8 10.88
31 9222305036 39 23 1 1.3 8 10.14
32 9322305056 41 0 0 1 5.89
33 9312308218 15 5 0 6 3.86
34 9322313021 8 11 2 1 2.22
معدل 60 52.26 5.47 6.53 14.02

مقالات منتخب برای پروژه درس بهره برداری (ترم مهر 96)

با سلام خدمت دانشجویان محترم درس بهره برداری. در ادامه این مطلب، عنوان مقالات انتخابی برای پروژه درس بهره برداری ارائه شده است. لطفا پس از ملاحظه و بررسی لازم سه مقاله را انتخاب نمایید، و از طریق ایمیل، شماره و عنوان مقالات مورد نظر، را با ذکر اولویت ارسال کنید. طبیعی است در انتخاب یک مقاله توسط دو نفر، اولویت با کسی است که زودتر تصمیم خود را اعلام نموده باشد. تایید نهایی مقاله پیشنهادی از طریق ایمیل به شما اعلام خواهد شد. با آرزوی موفقیت روز افزون.

ایمیل: mmm.samadi@gmail.com

1

Fan Liu, “Day ahead optimal dispatch for wind integrated power system considering zonal reserve requirements”, 2017

2

Shima Rahmani, “A new optimal power flow approach for wind energy integrated power systems”, 2017

3

Amir Safdarian, “Integration of Price-Based Demand Response in DisCos’ Short-Term Decision Model”

4

Zhifang Yang, “LMP Revisited A Linear Model for the Loss Embedded LMP”

5

Libao Shi, “Optimal Power Flow Solution Incorporating Wind”, 2012

6

Ehsan Dehnavi, “Determining Optimal Buses for Implementing Demand Response as an Effective Congestion Management”

7

Jenny Liu, “Security Constrained Optimal Scheduling of Transmission Outages with Load Curtailment”

8

Zhengshuo Li, “Coordinated Transmission and Distribution AC Optimal Power Flow”
9

Yingmeng Xiang, “A Robustness Oriented Power Grid Operation Strategy Considering Attacks”

10

Yujie Tang, “Real-time Optimal Power Flow”

11

Chengcheng Shao, “An MILP based Optimal Power Flow in Multi-Carrier Energy System”

 

ریز نمرات درس بهینه سازی (تیر 96)

با سلام. ریز نمرات درس به شرح زیر می باشد. بارم بصورت 13 نمره پایانترم، 5 نمره پروژه و 2 نمره تمرین می باشد.

برگه از 100 پروژه از 5 تمرین از 3 نمزه نهایی
9513318010 63 5.5 2.8 15.56
9513317062 83 4.9 1 16.36
9513318043 72 5.5 3 16.86
9523318017 94 5 3 19.22
9513317073 73 5 3 16.49
9523317025 69 5.1 2 15.40
9513317040 88 5 2 17.77
9513317017 71 5 3 16.23
9513317028 58 5.1 1.6 13.71
9513318065 71 5.2 2.6 16.16

ریز نمرات درس اقتصاد مهندسی تیر ماه 96

با سلام و خسته نباشید به همه دانشجویان عزیز.

در تایید نهایی نمرات، نمره ارزیابی فعالیت کلاسی (امکان سنجی احداث آژانس) بشرح زیر، بصورت اضافه بر 20 به نمرات اضافه شده است. در واقع نمره نهایی شامل نمره قبلی باضافه نمره کلاسی ضربدر یک دهم می باشد.

نام دانشجو فعالیت کلاسی از 7
احمدی زهرا 7
اردکانی مجید 6
اسماعيلي  وجيهه 6
اميني زهرا 7
جاویدان مهدی 7
جباري  مهيار 6
حسین زاده مصطفی 6
خادمی یاسر 7
خسروی حمید 6
خضری مهدی 7
ديواندري امير 6
ربابي مرضيه 7
زارعیان جواد 6
زیدابادی علی 6
شهروئی نرگس 6
عطاري فايزه 6
قدس امین 6
مغیثی رسول 6
ندافي عطيه 7
نيكنامي امين 6
یحیی ابادی مهدی 6

ریز نمرات درس اقتصاد مهندسی به شرح زیر اعلام می شود. خواهشمندم هر گونه اعتراضی صرفا از طریق پورتال اعلام شود. قطعا همه اعتراضات بررسی و پاسخ داده خواهد شد. نمره نهایی بر اساس 7 نمره میانترم و 11 نمره پایانترم و 2 نمره تمرین می باشد.

شماره دانشجویی پایانترم از 80 میانترم از 100 تمرین از 8 نمره نهایی
9312305026 56 68 8 14.46
9522043 2 10 3 1.73
9212305040 59 68 8 14.87
9212308118 65 40 7 13.49
9312305264 70 15 7 12.43
9212313106 72 87 8 17.99
9312305059 55 67 4 13.25
9312313126 29 63 6 9.90
9322305103 68 55 8 15.20
9312305140 77 91 8 18.96
9312313182 74 82 8 17.92
9312313068 46 41 6 10.70
9212313117 74 80 7 17.53
9212308130 67 50 6 14.21
9312313159 68 90 8 17.65
9312305151 64 66 8 15.42
9312313239 68 75 8 16.60
9212310072 54 48 6 12.29
9312305139 54 67 8 14.12
9212313311 32 40 0 7.20
9322313123 63 40 8 13.46
9222308024 36 35 8 9.4
9212313093 68 88 6 17.01
9322305023 35 17 5 7.25

 

ریز نمرات درس عایق (نیمسال دوم 96-95)

با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما دانشجویان عزیز. ریز نمرات درس عایق و فشار قوی به شرح زیر می باشد. بارم نمرات بصورت 15 نمره پایانترم و 5 نمره پروژه است. خواهشمندم هر گونه اعتراض صرفا از طریق پورتال اعلام شود. قطعا پاسخ شما در پورتال داده خواهد شد.

شماره دانشجویی پایانترم از 80 پروژه از 5 نمره نهایی
9112313324 53 4.4 14.34
9212313071 62 4.6 16.23
9312313193 71 4.8 18.11
9212313140 66 4.8 17.18
9322313032 48 4.5 13.50
9212313195 38 4.8 11.93
9312313104 64 4.8 16.80
9212313106 59 4.6 15.66
9212313297 63 4.8 16.61
9212313219 42 4.8 12.68
9212313220 57 4.8 15.49
9122313263 66 4.8 17.18
9212313173 26 4.6 9.48
9222313170 59 4.7 15.76
9222313114 40 4.6 12.10
9312313182 69 4.8 17.74
9312313024 66 4.8 17.18
9212313139 47 4.8 13.61
9212313117 67 4.7 17.26
9122313058 56 4.8 15.30
9212313128 67 4.8 17.36
9222313181 64 4.8 16.80
9222313067 16 4.7 7.70
9212313060 71 5 18.31
9312313159 66 4.8 17.18
9222313089 59 4.4 15.46
9212313231 57 4.8 15.49
9212313208 39 4.6 11.91
9212313082 54 4.8 14.93
9212313162 76 4.8 19.05
9312313160 76 4.8 19.05
9312313148 69 4.8 17.74
9212313048 51 4.8 14.36
9212313093 51 4.6 14.16
9212313026 75 4.7 18.76
9212313311 51 0.8 10.36
9212313184 61 4.6 16.04
9222313090 61 4.6 16.04
9212313300 45 4.4 12.84
9222313078 50 4.5 13.88
9312313240 66 4.8 17.18

 

نمرات میانترم درس اقتصاد مهندسی

شماره دانشجویی میانترم از 100
9312305026 68
9522043 10
9212305040 68
9212308118 40
9312305264 0
9212313106 87
9312305059 67
9312313126 63
9322305103 55
9312305140 91
9312313182 82
9312313068 41
9212313117 80
9212308130 50
9312313159 90
9312305151 66
9312313239 75
9212310072 48
9012305704 8
9312305139 67
9212313311 40
9322313123 23
9222308024 18
9212313093 88
9322305023 17

ریز نمرات درس بهره برداری (مهر 95)

با سلام خدمت دانشجویان عزیز. ریز نمرات درس بهره برداری به شرح زیر می باشد. نمره نهایی از 12 نمره پایانترم به اضافه سایر موارد جدول تشکیل شده است. خواهشمندم هرگونه اعتراضی صرفا از طریق پورتال انجام شود. متشکرم.

شماره دانشجویی پایانترم از 20 مقاله از 3 matpower از 3 تمرین از 2 نمره نهایی
9513318010 12.25 3.00 3.00 2 15.35
9513317062 10.75 2.40 3.00 1.25 13.10
9513318021 13.00 2.40 0.00 0.75 10.95
9513318043 11.25 3.00 3.00 1.75 14.50
9523318017 17.50 3.00 3.00 2 18.50
9513317073 14.75 3.00 2.90 1.75 16.50
9523317025 15.75 2.90 3.00 1.75 17.10
9513317040 17.00 3.00 3.00 1.75 17.95
9513317028 4.50 2.40 2.80 0 7.90
9513317017 11.25 2.70 2.90 1.5 13.85
9543317018 0.00 0.00 0.00 0 0.00
9513318065 16.25 2.80 3.00 0.75 16.30