مقالات سال 2018

Finite Element Modeling of Shear Strength for Concrete Deep Beams (Part II

Material Today proceedings

Sensitivity Analysis of Reinforced Concrete Deep Beam by STM and FEM (Part III)

Material Today proceedings

مقالات سال 2016

Effect of 32.5 and 42.5 Cement Grades on ANN Prediction of Fibrocement Compressive Strength

Procedia Engineering

مقالات سال 2015

مدلسازی طرح اختلاط بهینه بتن خود متراکم

تحقیقات بتن

مقالات سال 2019

بررسی پارامترهای موثر بر مقاومت فشاری ملات سیمان ساخته شده با دو رده مقاومتی 32.5 و 42.5 مگا پاسکال

اولین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفران ملی و نمایشگاه جانبی صنعت سیمان و افق پیشرو ، 2019-11-11

مقالات سال 2016

بررسی مقاومت برشی ومدل سازی تیرهای عمیق بتنی

سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری ، 2016-03-11

مقالات سال 2015

تاثیرات سدیم کلراید بر مقاومت ملات 325

3rd International congress on Civil Engineering Achitecture & Urban Development ، 2015-12-31

خواص مکانیکی ملات سیمان با مقاومت 425 در مجاورت آب نمک

ماهنامه سیمان ، 2015-10-02

کتب سال 2016

آزمایشگاه تکنولوژی بتن

ناشر :

بررسی امکان تولید بتن ویبره با مقاومت بالا در

سرپرستی دانشکده فنی و مهندسی

مدیریت گروه عمران