مقالات سال 2018

Influence of nano-silica and silica fume in the steel corrosion embedded in concrete

Journal of Rehabilitation in Civil Engineerin

مقالات سال 2017

Thermal Stress Control Using Waste Steel Fibers in Massive Concretes

European Physical Journal Plus

بررسي توربولانس ناشي از باد در ساختمانهای بلند در هنگام ساخت با مقاطع متفاوت در پلان

عمران مدرس

Finite element instability analysis of the steel joist of continuous composite beams with flexible shear connectors

Journal of Solid Mechanics

بررسی اثر زئولیت طبیعی بر خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی خاک های انبساطی تثبیت شده با سیمان

تحقیقات بتن

مقالات سال 2016

تحلیل خطر لرزه¬ای و تهیه نقشه¬های هم شتاب شهرستان نیشابور

مدل سازي در مهندسي

Optimal Methods for Retrofitting Corrosion-damaged Reinforced Concrete Columns

Procedia computer science

بررسی رفتار اتصالات خورجینی تحت تاثیر مداوم بار ثقلی و جانبی

مهندسی عمران شریف

مقالات سال 2015

بررسی تأثیر مقدار الیاف و رده مقاومت بر مشخصات مکانیکی بتن با الیاف فولادی

تحقیقات بتن

مقالات سال 2014

Vortices in dam reservoir: A case study of Karun III dam

SADHANA-ACADEMY PROCEEDINGS IN ENGINEERING SCIENCES

مقالات سال 2013

Estimation of spectral acceleration based on neural networks

Proceedings of the Institution of Civil Engineers: Structures and Buildings

Estimation of concrete compressive strength by the Fuzzy Logic

RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES

Evaluation of Factors Affecting MR Damper Performance in Seismic Response Reduction of Structures

European Journal of Scientific Research

مقالات سال 2011

ANALYTICAL SOLUTIONS FOR THE IN-PLANE BEHAVIOR OF COMPOSITE STEEL/CONCRETE BEAMS WITH PARTIAL SHEAR INTERACTION

Asian Journal of Civil Engineering (Building and Housing

Structural Damage Identification of Plates Based on Modal Data Using 2D Discrete Wavelet Transform

STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS

مقالات سال 2019

Numerical Investigation on Effects of Steel Fibers Content on Flexural Behavior of UHPCC

The Seventh International Conference on Structural Engineering, Mechanics and Computation (SEMC 2019) ، 2019-09-04

مقالات سال 2018

مقایسه عملکرد قاب خمشی فولادی متوسط به روش PBPD با آیین نامه 2800

کنفرانس ملی عمران، معماری و شهرسازی ، 2018-03-11

بررسی آسیبپذیری و روشهای تقویت سازههای سنتی )مطالعه موردی یخچالها(

کنفرانس ملی پیشرفت های اخیر در مهندسی و علوم نوین ، 2018-03-11

بررسی رفتار قاب خمشی فولادی ویژه به روش طراحی پلاستیک براساس سطح عملکرد

کنفرانس ملی پیشرفتهای اخیر در مهندسی و علوم نوین ، 2018-03-11

بررسی و تحلیل وضعیت آسیبپذیری با استفاده از مدلسازی سازه یخچالها

کنفرانس ملی پیشرفت های اخیر در مهندسی و علوم نوین ، 2018-03-11

تاثیر اندرکنش خاک های مساله دار بر روی سازه های بتنی

پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری ، 2018-01-04

مقالات سال 2017

بررسی وضعیت آسیبپذیری ساختمانهای فولادی با کاربری مسکونی در شهرستان کاشمر

کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام ، 2017-12-21

بررسی وضعیت آسیبپذیری ساختمانهای بتنی با کاربری مسکونی در شهرستان کاشمر

کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام ، 2017-12-21

مقایسه عملکرد لرزه ای قابهای ساختمانی فولادی با قاب ساختمانی ساده و قاب خمشی در دو ویرایش سه و چهار استاندارد 2800

ششمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین الملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران ، 2017-10-12

نقش مدیریت پروژه در ساخت فعالیت‌های عمرانی در مدیریت جامع بحران

هفتمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت جامع بحران ، 2017-02-14

شناسایی و مکانیابی آسیب با استفاده‌ی مستقیم از اشکال مودال در تیرهای طره‌ای

یازدهمین سمپوزیوم پیشرفت‌های علوم و تکنولوژی ، 2017-02-09

بررسی روش‌های مختلف محاسبه فرکانس در تیرهای طره‌ای

یازدهمین سمپوزیوم پیشرفت‌های علوم و تکنولوژی ، 2017-02-09

بررسی نقش سخت‌کننده‌های فوقانی، اتصالات صلب، تیر به ستون در برابر بارهای جانبی

چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران،معماری و مدیریت شهری ، 2017-01-26

بررسی سطح عملکرد سازه‌های خمشی منظم ویژه فولادی

چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران،معماری و مدیریت شهری ، 2017-01-26

مقالات سال 2016

بررسی نامنظمی جرمی بر سطح عملکرد سازه‌های قاب خمشی ویژه فولادی

چهارمین کنگره بین‌المللی عمران، معماری و توسعه شهری ، 2016-12-29

مدیریت دانش روشی برای بهبود عملکرد سازمان و فرایندهای سازمانی

چهارمین کنگره بین‌المللی عمران، معماری و توسعه شهری ، 2016-12-29

تاثیر جهت قرارگیری ستون مدفون در بهسازی ستون‌های دیوارهای برشی بتنی

سومین کنگره افق‌های نوین در حوزه مهندسی عمران،معماری،فرهنگ و مدیریت شهری ایران ، 2016-07-28

ﻣﺪل ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏﻫﺎي ﻋﻤﺪه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺖ در ﭘﺮوژه ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ

کنفرانس بین المللی بین الملی عمران و معماری و شهرسازی ، 2016-06-01

مدل ارزیابی ریسک‌های عمده مدیریت ساخت در پروژه مسکونی

کنفرانس بین‌المللی نخبگان عمران،معماری و شهرسازی ، 2016-06-01

مطالعه عددی رفتارصفحات زیر ستون تحت خمش دو محوری

کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی عمران ، 2016-05-27

بهبود فرایند مدیریت ریسک پروژه‌های عمرانی با بهره‌گیری از مهندسی ارزش

اولین کنگره بین‌المللی شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری ، 2016-02-25

مقالات سال 2015

ضرورت در انتخاب الگوی مناسب و کارآمد و اثربخش سبد پروژه(پورتفولیو) باعث استفاده از ابزارها و چارچوب ها مشخص در پروژه‌ها

سومین کنگره بین‌المللی عمران، معماری و توسعه شهری ، 2015-12-31

بررسی آزمایشگاهی تاثیر دانه‌بندی مصالح سنگی بر مشخصات مکانیکی رویه‌های بتن غلتکی

سومین کنگره بین‌المللی عمران، معماری و توسعه شهری ، 2015-12-31

ارزیابی آسیب‌پذیری و تعیین خطر لرزه‌ای ساختمانهای مسکونی شهرستان سبزوار

اولین کنفرانس سالانه پژوهش‌های معماری،شهرسازی و مدیریت شهری ، 2015-12-19

ارزیابی عملکرد لرزه ای قابهای مهاربندی خطی فولادی با استفاده از روشهای استاتیکی غیر خطی و دینامیکی غیرخطی

کنفرانس سالانه بین المللی عمران و معماری و شهرسازی ، 2015-09-22

بررسی و مقایسه رفتار سازه های فولادی در حالت تحلیل خطی استاتیکی و غیر خطی پوش آور

کنفرانس سالانه بین المللی عمران و معماری و شهرسازی ، 2015-09-22

ارزیابی عملکرد لرزه‌ای قاب‌های مهاربندی فولادی با استفاده از روش‌های استاتیکی غیرخطی و دینامیکی غیرخطی

کنفرانس سالانه بین‌المللی عمران، معماری و شهرسازی ، 2015-09-17

بررسی اثر صلبیت اتصالات و هندسه قاب بر خرابی پی‌رونده در قاب‌های خمشی فولادی

کنفرانس بین‌المللی عمران، معماری و زیرساختهای شهری ، 2015-07-30

مطالعه مدلهای نشانه خسارت برای دیوارای برشی بتنی

دومین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی ، 2015-05-28

تاثیر الیاف پلیمری و مقاومت بتن بر ترک خوردگی ناشی از جمع شدگی پلاستیک در دالهای بتنی با مصالح منطقه سبزوار

دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست ، 2015-02-12

بررسی و مقایسه عملکرد لرزه ای ساختمان های فولادی با ستون های مرکب cft و src دارای میراگرهای اصطحکاکی

اولین همایش ملی مهندسی عمران، شهرسازی و توسعه پایدار ، 2015-02-05

بررسی تاثیر مقاومت بتن در رفتار لرزه ای قابهای بتنی متوسط

اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران ، 2015-01-17

بررسی و مقایسه عملکرد لرزه ای ساختمان های فولادی با ستون های cft دارای میراگرهای اصطحکاکی و بدون میراگر مجهز به جداساز اصطحکاکی پاندولی

اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایداری ایران ، 2015-01-17

بررسی رفتار غیر خطی قابهای خمشی بتنی با رویکرد مقایسه با آیین نامه بهسازی لرزه ای ایران

اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران ، 2015-01-15

مقالات سال 2014

بررسی تاثیر ميــراگرهاي جـرمي در سـازه های با ارتفاع زیاد در زلزلـه و باد

دومین کنفرانس ملی سازه زلزله ژئوتکنیک ، 2014-11-24

بررسی انواع روش هاي تحلیلی آنالیز غیرخطی براي تعیین نیروهاي داخلی و تغییر شکل هاي اعضاي سازه در اثر نیروهاي ناشی از زلزله

پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور 11 و 13 شهریورماه 1393 ، 2014-09-04

بررسی انواع روش های مقاوم سازی لرزه ای و تعمیر سازه های آسیب دیده

پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور 11 و 13 شهریورماه 1393 ، 2014-09-04

مقالات سال 2013

آنالیز اجزا محدود دال های یکطرفه بتنی مسلح شده با شبکه TRC

International Conference on Civil Engineering Architecture & Urban Sustainable Development 18 &19 December 2013, Tabriz , Iran ، 2013-09-19

آنالیز اجزا محدود دال های دو طرفه بتنی مسلح شده با میلگرد های FRP

International Conference on Civil Engineering Architecture & Urban Sustainable Development 18 &19 December 2013, Tabriz , Iran ، 2013-09-19

بررسی اثر میانقاب با مصالح بنایی در ارتباط با نوع خاک و ارتفاع ساختمان در سازههای فولادی

هفتمین کنگره ملي مهندسي عمران ، 2013-05-08

اوریگامی به عنوان فناوری نوین ساخت در معماری پایدار

اولین همایش ملی اندیشه ها و فن آوری های نو در معماری ، 2013-03-10

الزامات سازه و معماري ساخت بیمارستانها با رویکرد پدافند غیرعامل

همایش ملی عمران و توسعه پایدار ، 2013-02-15

مقالات سال 2012

بررسی میراگرهای غیر فعال در بهبود پاسخ لرزه ای در مقاوم سازی سازه ها

دومین کنفرانس ملی سازه زلزله ژئوتکنیک ، 2012-11-23

مقالات سال 2011

CAPACITY OF COLD FORMED STEEL WALLS SUBJECTED TO LATERAL CYCLIC LOADING

Proceedings of the First International Postgraduate Conference on Engineering, Designing and Developing the Built Environment for Sustainable Wellbeing ، 2011-04-29

Estimation of Strong Ground Motion Parameters using Artificial Neural Networks

Proceedings of the First International Postgraduate Conference on Engineering, Designing and Developing the Built Environment for Sustainable Wellbeing ، 2011-04-29

کتب سال 2017

اصول مدیریت پروژه

ناشر :

ارزیابی درون گروهی

تحقیق و بررسی و چگونگی اجراي بتن غلتکی با مصا

تحقیق، بررسی، طراحی و تهیه نقشه های اجرایی فا

ساخت میز لرزه آزمایشگاهی

طراحی دریاچه مصنوعی مهر آهو

دبیر دبیرخانه عمرانی دانشگاه های منطقه 9 کشور

دبیرکمتیه عمرانی دانشگاه های منطقه 9 کشور

دبیرکمیته عمرانی دانشگاه های منطقه 8 کشور

شرکت در شورا ها و کمیته ها

عضو پدافند غیرعامل دانشگاه

عضو و دبیر شورای نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه

مدیر طرح های عمرانی دانشگاه

مدیر طرح های عمرانی دانشگاه

مدیرگروه عمران

مدیرگروه عمران

معاون دانشکده فنی و مهندسی

معاون دانشکده فنی و مهندسی