مقالات سال 2021

Effect of cell structure on mechanical and bio-corrosion behavior of biodegradable Mg-Zn-Ca foam

Materials Today Communications

مقالات سال 2020

بررسی خواص مکانیکی و سرعت خوردگی در محلول شبیه سازی بدن فوم‌های سلول باز منیزمی ریختگی

پژوهشنامه ریخته گری

Projection Friction Stir Spot Welding: A new welding technique to make safe and reliable aluminum welds

Iranian Journal of Oil and Gas Science and Technology

بررسی خواص مکانیکی و سرعت خوردگی در محلول شبیه سازی بدن فوم‌های سلول باز منیزمی ریختگی

پژوهشنامه ریخته گری

Projection Friction Stir Spot Welding: A new welding technique to make safe and reliable aluminum welds

Iranian Journal of Oil and Gas Science and Technology

مقالات سال 2019

Effect of mould design on the Niyama criteria during solidification of CH3C 80t ingot

IRONMAKING & STEELMAKING

اثر دمای هم¬زدن بر مورفولوژی ذرات سیلیسیم اولیه،سختی و رفتار سایشی آلیاژ Al-20%Si تولید¬¬¬شده به روش ریخته¬گری نیمه¬جامد

پژوهشنامه ريخته گري

مقالات سال 2018

اصلاح ریزساختار سطحی آلیاژ هایپریوتکتیک Al-17%Si ریختگی به روش فرایند همزن اصطکاکی

مهندسي متالورژي

تاثیر ریزساختار‎ ‎ریختگی بر فرایندهای بازیابی و تبلور مجدد فولاد زنگ‌نزن دو فازی 2304 ( با مقاله 6016 حدود 50 درصد همپوشانی دارد )

پژوهشنامه ریخته گری

تاثیر عملیات حرارتی روی رفتار الکتروشیمیایی سطح آلیاژ برنز آلومینیوم-نیکل (C۹۵۵۰۰)

مهندسی متالورژی و مواد

مقالات سال 2016

اثر فوق ذوب و میزان بهساز بر انتقال رشد ستونی به هممحور حین انجماد جهتدار آلیاژ Al-12.6si

ريخته گري

Microstructure and flow behavior of cast 2304 duplex stainless steel at elevated temperatures

JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH

مقالات سال 2015

بررسی اثر ترکیبی عملیات کیفی مذاب و روش سطح شیبدار بر مورفولوژی سیلیسیم در آلیاژ آلومینیوم 17 درصد سیلیسیم (ISC)( ضریب تاثیر0.125 )(میانگین ضریب تاثیر 0.043)

نشريه مهندسي متالورژي و مواد

مقالات سال 2014

Water-based acrylic copolymer as an environment-friendly corrosion inhibitor onto carbon steel in 1 M H2SO4 in static and dynamic conditions

International Journal of Mechanical and Materials Engineering

مقالات سال 2020

Evaluation of the effect of 4 wt Si and 1 wt Mg addition on solidification microstructure mechanical and wear properties of Al-15Sn bearing alloy

نهمین کنفرانس بینلمللی مهندسی مواد و متالورژی iMat 2020 ، 2020-11-11

مقالات سال 2019

بررسی ارتباط پارامتر های جوشکاری همزن اصطکاکی نقطه ای زایده ای با خواص مکانیکی و مود شکست آلیاژ 2024 آلومینیوم

اولین سمپوزیوم ساخت بدنه خودرو ، 2019-07-03

بررسی مقاومت به خوردگی و ایمنی جوشکاری همزن اصطکاکی تجهیزات در صنعت

دومین کنفرانس بین المللی انرژی اکو ، 2019-06-23

بررسي مقاومت به خوردگي و ايمني جوشكاري همزن اصطكاكي تجهيزات در صنعت

دومین کنفرانس بین المللی انرژی اکو ، 2019-03-04

مقالات سال 2018

ثر دمای هم¬زدن بر مورفولوژی ذرات سیلیسیم اولیه و سختی آلیاژ هایپریوتکتیک Al-20%Si تولید¬¬¬شده به روش ریخته-گری نیمه¬جامد

هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی ، 2018-10-11

بررسی اثر نوع ماده جوانهزا و روش تلقیح بر ریزساختار و خواص مکانیکی چدن خاکستری در قطعات جداره نازکِ الکتروموتورهای شناور

هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی ، 2018-10-11

مقالات سال 2016

اثر فوق ذوب و میزان بهساز بر انتقال رشد ستونی به هم محور حین انجماد جهتدار آلیاژ یوتکتیک آلومینیوم سیلیسیم

پنجمین کنفرانس بین المللی مواد و متالورژی ، 2016-11-09

بررسی ماکروسکپی رشد دوقولویی دندریت در آلیاژ الومینیوم سیلیسیم یوتکتیک

دومین کنفرانس ملی مکانیک- مواد و فناوری های پیشرفته ، 2016-09-29

مقالات سال 2015

ثرفوق ذوب در انتقال رشد ستونی به هم‌محور حین انجماد جهت‌دار در آلیاژ یوتکتیک آلومینیوم-سیلیسیم

چهارمین همایش بین المللی مواد مهندسی و متالورژی ، 2015-11-11

بررسی ساختار انجمادی آلیاژ منیزیمAZ91 حاوی کلسیم سریم استرانسیم

چهارمین همایش بین المللی مواد مهندسی و متالورژی ، 2015-11-11

تاثیر ساختار اولیه بر روی رفتار کار گرم فولاد زنگ نزن دوفازی

کنفرانس ملی مکانیک -مواد و فناوری های پیشرفته ، 2015-10-01

بررسی رفتار کار گرم فاز هاَی فریت و آستىیت در فولاد زنگنزنن ریختگی X22H5T

کنفرانس ملی مکانیک -مواد و فناوری های پیشرفته ، 2015-10-01

اثر نسبت ارتفاع به قطر میانگین وتعداد وجوه شمش برتشکیل حفرات حول محور مرکزی شمش80تن

سمپوزیوم فولاد 93 ، 2015-02-25

مقالات سال 2014

بررسی تغییرات تعداد و ترکیب شیمیایی آخالها در اثر افزودن مذاب به مذاب فولاد ساده کربنی تصفیه شده

سومین کنفرانس بینالمللی مواد مهندسی و متالورژی ، 2014-11-20

بررسی تاثیر میزان آهن و آلومینیوم بر ریز ساختار و سختی فاز های مختلف آلیاژ نیکل آلومینیوم برنز

سومین کنفرانس بینالمللی مواد مهندسی و متالورژی ، 2014-11-20

تاثیر پارامترهای طراحی قالب برحفرات حول محور مرکزی شمش 80 تن با جنس CH3C به وسیله شبیه سازی عددی

سومین کنفرانس بینالمللی مواد مهندسی و متالورژی ، 2014-11-20

مقالات سال 2012

بررسي اثر تركيبي عمليات فوق ذوب و روش سطح شيبدار روي اصلاح ريزساختارآلیاژ هایپریوتکتیک Al-Si

ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته‌گری ایران 91 تهران ، 2012-11-08

بررسي ريز ساختار و آناليز حرارتي آلياژ AZ61 حاوي كلسيم

همایش ملی مهندسی مواد، دانشگاه ملایر، تیر ۹۱ ، 2012-07-12

مقالات سال 0000

اندازه گیری تغییرات حجمی حین انجماد با استفاده از دیلاتومتر

چهارمين همايش مشترک انجمن مهندسين متالورژي و جامعه علمي ريخته گري ايران ، 0000-00-00

تولید نانو کامپوزیت A356SiC

طراحی و ساخت قالب های شفاف جهت بررسی مدل انجمریاست دانشکده فنی و مهندسی و مدیر مرکز کارافرینی و ارتباط با صنعت

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی