persons – تارنمای مدیریت صفحات شخصی اساتید

مقالات سال 2024

عنوان مقاله :تاثیرشبکه سازی گفتمان فاطمی(سلام الله علیها) بر عرصه مقاومت جهانی-حقوق زنان و کودکان غزه

عنوان نشریه :حقوق و فقه کودک

عنوان مقاله :روش تفسیر جغرافیایی اماکن در فهم آیات قرآن کریم (گرندد تئوری)

عنوان نشریه :پژوهش هاي جغرافياي انساني

مقالات سال 2023

عنوان مقاله :واکاوی حکم خیار مجلس در مورد شخص حقوقی و کارگزار او

عنوان نشریه :فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان مقاله :راه حل تعارض ظاهری اذن زوج در خروج از منزل با سایر حقوق اجتماعی زوجه در احکام فقهی

عنوان نشریه :فقه و حقوق نوین

عنوان مقاله :راه حل تعارض ظاهری اذن زوج در خروج از منزل با سایر حقوق اجتماعی زوجه در احکام فقهی

عنوان نشریه :فقه و حقوق نوین

مقالات سال 2022

عنوان مقاله :تنظیم خانواده در اسلام با نگاهی به قواعد فقهی و اصول عملی

عنوان نشریه :فقه و حقوق نوین

عنوان مقاله :تفسير تربيتي آيات سينايي در قرآن كريﻢ

عنوان نشریه :مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی

عنوان مقاله :بررسی کرسی های آزاد اندیشی در بعضی از مهمترین دانشگاههای جهان و تاثیرآن بر سلامت اجتماعی با توجه به مبانی قرآنی

عنوان نشریه :مطالعات اسلامی در حوزه سلامت

عنوان مقاله :تئوری ارزشمندی اشتغال زنان روستایی با تأکید بر آیات قرآن کریم بر پایه روش زمینه ای و برتری آن بر سایر الگوهای اشتغالی زنان

عنوان نشریه :پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده

مقالات سال 2021

عنوان مقاله : جودی در قرآن جودی در مناقشات علمی Judy in the Qur'an, Judy in Scientific Debates

عنوان نشریه :Quran and Religious Enlightenment

عنوان مقاله :واکاوی فقهی حجاب در مذاهب اسلامی و تأثیر کارکرد آن در خانواده

عنوان نشریه :فقه و حقوق نوین

عنوان مقاله :بررسی عوامل ایجاد مسئولیت شاهد در فقه امامیه و حنفیه

عنوان نشریه :دوفصلنامه فقه مقارن

عنوان مقاله :راستی آزمایی تفکر سختی گرایانه در مورد زنان با بررسی تاثیر جنسیت بر وضع احکام خاص آنان

عنوان نشریه :فرهنگ در دانشگاه اسلامی

عنوان مقاله :واکاوی تناقض انطباق «غَریّ»(محل دفن حضرت علی (علیه السلام) با طور سیناء

عنوان نشریه :پژوهشنامه علوی

مقالات سال 2020

عنوان مقاله :امکان سنجی بسندگی ادله علمی از اجرای قسامه در اثبات دعاوی کیفری

عنوان نشریه :

عنوان مقاله :نقد و بررسی روش شناختی نظریه «تفاوت معنا و مراد» ابوزید؛در تفاسیر ارزش افزایانه از متون دینی

عنوان نشریه :معرفت کلامی

عنوان مقاله :مستندات محذور تأسیس فقه جدید

عنوان نشریه :فقه و اصول دانشگاه فردوسي مشهد

مقالات سال 2018

عنوان مقاله :ديناميكيّة العلاقة بين التّوحيد والشّفاعة ( التّوحيد والدّعاء) في القرآن الكريم

عنوان نشریه :الاستاذ

عنوان مقاله :واکاوی در مصادیق واژه های « بُيُوت» و « فارِهِين‏» در آیه¬ی 149 سوره شعراء

عنوان نشریه :مطالعات تفسیری

عنوان مقاله :ديناميكيّة العلاقة بين التّوحيد والشّفاعة ( التّوحيد والدّعاء) في القرآن الكريم

عنوان نشریه :الاستاذ

عنوان مقاله :واکاوی مسئلۀ نفوذ فرهنگی در کلام مقام معظم رهبری با تکیه بر آیات قرآن

عنوان نشریه :فرهنگ در دانشگاه اسلامي

مقالات سال 2017

عنوان مقاله :إطلالة على دلالة

عنوان نشریه :الاستاذ

عنوان مقاله :بررسی تاثیر میزان استفاده از رسانه های جمعی بر فرهنگ پوشش دانشجویان(مطالعه موردی دانشجویان زن دانشگاه حکیم سبزواری)

عنوان نشریه :فرهنگ در دانشگاه اسلامي

مقالات سال 2014

عنوان مقاله :شاخصه هاي كرسي آزاد انديشي از منظر قرآن

عنوان نشریه :مطالعات معرفتي در دانشگاه اسلامي

مقالات سال 2013

عنوان مقاله :پیامد های اخلاقی تربیتی حدیث السید سبع سنین

عنوان نشریه :پژوهش های اخلاقی

مقالات سال 2011

عنوان مقاله :بررسی اهمیت جغرافیایی سرزمین احقاف در قرآن

عنوان نشریه :مطالعات جغرافیایی مناطق خشک

مقالات سال 2010

عنوان مقاله :کاووشی در نماز شب پیامبر (صلی الله علیه و آله)

عنوان نشریه :فقه و اصول دانشگاه فردوسي مشهد

مقالات سال 2024

دیدگاه فقه شیعه و اهل سنت در زیارت اربعین

اولین کنفرانس بین المللی حقوق علوم سیاسی سیاست و فقه اسلامی ، 2024-05-17

اعمال خیارات در معاملات الکترونیکی

اولین کنفرانس بین المللی حقوق علوم سیاسی سیاست و فقه اسلامی ، 2024-05-17

ازدواج با زن زناکار در فقه و حقوق اسلامی و بر نگاهی به فقه حنفی

دومین کنفرانس ملی مطالعات بنیادین حقوقی -فقهی ، 2024-03-06

مقالات سال 2023

بررسی تاثیر قاعده سبق ،حیازت،احیای موات بر محیط زیست

پارک های ملی و سایر مناطق تحت حفاظت ، 2023-01-01

مقالات سال 2021

حق اشتغال زوجه ضمن عقد نکاح

سومین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی و مدیریت در جامعه ، 2021-11-14

بررسی تطبیقی حقوق کودکان خارج از نکاح در حقوق ایران و مصر

ر: سومین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی و مدیریت در جامعه ، 2021-11-14

مقالات سال 2020

Paying attention to the characteristics of women's employment in the Qur'an in reforming their professional lifestyle

"5thInternationalConferenceon Humanities, Social Sciences and Lifestyle" ، 2020-12-21

“ Social theology and the status of female spouses in the family ”

هفتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی مشاوره و علوم تربیتی ، 2020-11-17

رابطه کرسی¬های آزاد اندیشی و سلامت اجتماعی (با موضوع استفاده از لوازم آرایش )با محوریت کاربردی سازی مطالعات قرآنی سلامت اجتماعی

کنفرانس بین المللی قرآن و سلامت اجتماعی ، 2020-11-05

Investigating the relationship between jealous mental illness and physical illness in religious texts

6th International Conference on Psychology, Counseling and Educational Sciences ، 2020-07-15

مقالات سال 2019

اهمیت جایگاه همسری و مادری در شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی

سومین همایش بین المللی شرق شناسی فردوسی و فرهنگ و ادب پارسی ، 2019-11-07

بابِل و هاروت در قرآن حکیم و مازندران در شاهنامه فردوسی

سومین همایش بین المللی شرق شناسی فردوسی و فرهنگ و ادب پارسی ، 2019-11-07

معادل سازی غری(محل دفن حضرت علی (علیه السلام) با طور سیناء چالشی در جهت صلح و نزدیکی بین ادیانی

کنگره بین اللملی امام علی علیه السلام پژوهی-فرهنگ صلح در اندیشه و سیره اما م علی(ع)؛بازخوانی گفتمان با رویکردی جهانی، چالش امروز، طرحی برای فردا ، 2019-11-05

بررسی نقش خانواده ذرپیشگیری از اسیبهای اجتماعی

دومین همایش ملی اسیبهای اجتماعی ، 2019-10-09

جستاری در زمینه ی تاثیر میزان مهریه بر تحکیم بنیان خانواده

هفتمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی ، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران ، 2019-03-11

بررسی شیوه¬های بیان احکام شرعی از منظر امام رضا علیه¬السّلام

همایش بین المللی »امام علي ابن موسي الرضا{ و نهضت علمي، تمدني جهان اسلام« ، 2019-02-22

ویژگی های حاکم اسلامی در کلام امام رضا(ع)

همایش بین المللی »امام علي ابن موسي الرضا{ و نهضت علمي، تمدني جهان اسلام« ، 2019-02-21

ویژگی های حاکم اسلامی در کلام امام رضا (ع)

همایش بین المللی امام علی ابن موسی الرضا(ع) ، 2019-02-21

مقالات سال 2018

بررسی تأثیر هدیه بر سازگاری همسران

دومین همایش سبک زندگی و سلامت ، 2018-12-14

« بررسی تاثیرات تربیتی ذکر نام طور سیناء در قرآن حکیم »

کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی ، 2018-06-07

حقوق کودک در خانواده از دیدگاه اسلام

همایش ملی جهانی سازی حقوق کودک و نوجوان از منظر حقوقی و روانشناسی ، 2018-05-11

بررسی مفهومی واژه طور سیناء و اهمبت آن در قرآن کریم

اولین کنفرانس ملی دستاوردهای پژوهشی در روانشناسی علوم تربیتی و علوم انسانی ، 2018-03-01

روشهای امام رضا علیه السلام در حفظ عزت و کرامت نفس

اولین کنفرانس ملی دستاوردهای پژوهشی در روانشناسی علوم تربیتی و علوم انسانی ، 2018-03-01

مقالات سال 2017

تاثیرات اجرای سند 2030 در افزایش یا کاهش عفاف و حجاب

و عفاف به کاربردی و علمی نگرش ملی همایش ، 2017-11-30

شروط کار آفرینی در سیره و سخن حضرت علی (علیه السلام)

اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران ، 2017-09-16

بررسی برخی امتیازات زنان بر مردان در احکام عبادی

پژوهش های نوین در مدیریت ، حقوق،اقتصاد، و علوم انسانی ، 2017-06-29

شناخت موقعیت جغرافیایی جودی بر اساس آیات قرآن

پژوهش های نوین در مدیریت ، حقوق،اقتصاد، و علوم انسانی ، 2017-06-29

وان مقاله «جستاری در تعیین موقعیت جغرافیایی «بابِل» قرآن ».

پژوهش های نوین در مدیریت ، حقوق،اقتصاد، و علوم انسانی ، 2017-06-29

بررسی تاثیر جنسیت( زن) بر مسئولیت کیفری در احکام فقهی

همایش ملی تحولات مسئولیت کیفری در نظام حقوقی ایران:چالش ها و راهکارها ، 2017-05-24

بررسی ارتباط میان جغرافیا و قرآن در مکانی به نام حِجر

پژوهشهای نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی حقوق و علوم اجتماعی ، 2017-05-18

ررسی تاثیرات ترویج آسیب¬های آموزش انحصاری زبان انگلیسی در انتخاب این زبان به عنوان زبان اول در مدارس

آسیب شناسی آموزش زبانهای خارجی در ایران ، 2017-05-04

بررسی تاثیرات ترویج آسیب¬های آموزش انحصاری زبان انگلیسی در انتخاب این زبان به عنوان زبان اول در مدارس

دومین همایش ملی آسیب شناسی آموزش زبان های خارجی در ایران ، 2017-05-03

معنای وازه شناسی ((انا)) در افعال منحصر به فرد حضرت علی (ع) در نهج البلاغه

همایش ملی نهج البلاغه و علوم ادبی ، 2017-04-26

معناشناسی واژه « أنا » در افعال منحصر به فرد حضرت علی )علیه السلام(در نهج البلاغه

نهج البلاغه و علوم ادبی ، 2017-04-26

دلایل وجود بستر مناسب در کارآفرینی زنان روستانی از نگاه دین اسلام

همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران ، 2017-04-19

مبانی فقهی ضمان ناشی از جنایات حیوان

کنفرانس بین المللی حقوق و علوم جزای اسلامی ، 2017-01-13

مقالات سال 2016

مبانی و اصول تربیت اخلاق

کنگره بین المللی علوم اسلامی-علوم انسانی ، 2016-12-19

بررسی تطبیقی موارد جواز و حرمت شکنجه و آزار بدنی از دیدگاه فریقین

همایش ملی یافته های نوین در علوم انسانی و امنیت اجتماعی ، 2016-12-16

بررسی مبانی لزوم حدود حجاب از منظر فقه و حدود اسلامی

همایش سراسری علمی و پزوهشی سبک زندگی اسلامی ، 2016-08-20

اصول و الگوی اخلاقی اسلامی با توجه به اخلاق نبوی

اولین کنگره ملی توانمند سازی جامعه در حوزه مشاوره،خانواده و تعلیم و تربیت اسلامی ، 2016-05-25

بررسی مسئولیت مدنی در فقه امامیه

کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم ، 2016-05-19

بررسی مسئولیت مدنی در فقه امامیه

psychology and educational sciences law and social at the beginning of third millennium ، 2016-05-19

تاثیر حرمت ربا بر اقتصاد مقاومتی

همایش اقتصاد مقاومتی از دیدگاه قرآن و حدیث ، 2016-05-07

نمود های اقتصاد مقاومتی در نهج البلاغه

همایش اقتصاد مقاومتی از دیدگاه قرآن و حدیث ، 2016-05-07

آسیب های اعتقادی (ضعف اعتقادی به رزاقیت الهی)

همایش اقتصاد مقاومتی از دیدگاه قرآن و حدیث ، 2016-05-07

مدیریت در بررسی اخلاق سیره و سخنان امام حسین

همایش سراسری شناخت اخلاق و آداب حسینی ، 2016-03-18

مردم سالاری دینی در تعالیم قرآنی

همایش ملی قرآن و مسئله سبک زندگی ، 2016-03-18

سیره پیامبر رحمت (ص)در برخورد با مخالفانش

همایش بین المللی سیره پیامبر رحمت (ص) با مخالفانش ، 2016-02-18

نقش امر به معروف و نهی از منکر در پرتو نهضت حسینی

همایش سراسری شناخت اخلاق و آداب حسینی ، 2016-02-18

امام حسین (ع) از دیدگاه اهل سنت

همایش سراسری شناخت اخلاق و آداب حسینی ، 2016-02-18

بررسی نقش آثار نماز بر آرامش روحی و تعالی اجتماعی افراد نمازگزار از منظر آیات و احادیث و اندیشمندان

همایش ملی نماز ، 2016-02-18

انقلاب اسلامی ایران تبلور حادثه عظیم کربلا

همایش سراسری شناخت اخلاق و آداب حسینی ، 2016-02-18

رعایت حقوق متقابل زوجین

بیست و هفتمین همایش علمی تحقیقی مذاهب اسلامی با موضوع سبک زندگی اسلامی و تحکیم نهاد خانواده ، 2016-02-16

مقالات سال 2015

نقش نهضت سربداران در گسترش مذهب تشیع

کنگره بین المللی سربداران ، 2015-12-18

مبانی و منابع فقهی و حقوقی حکومت سربداران

کنگره بین المللی سربداران ، 2015-12-18

شعائر حسینی و تحریفات آن از منظر فقه

همایش سراسری شناخت اخلاق و آداب حسینی ، 2015-10-17

فرهنگ و زیر ساخت های فرهنگی در اقتصاد مقاومتی

کنگره ملی اقتصاد مقاومتی ، 2015-10-17

نگاهی به اهداف، اصول و ثمرات تربیت دینی در سیره امام حسین علیه السلام

همایش سراسری علمی-پژوهشی شناخت اخلاق و آداب حسینی ، 2015-06-08

سیمای امام حسین در قرآن

همایش سراسری علمی پژوهشی شناخت اخلاق و آداب حسینی ، 2015-05-24

مردم سالاری دینی در تعالیم قرآن

همایش ملی قرآن و مسئله سبک زندگی ، 2015-05-18

سبک زندگی اسلامی و تجمل گرایی از منظر دین و علم

همایش کشوری علم دینی، دین علمی: گفتمان تعاملی رهبری، دانشگاه و حوزه ، 2015-05-05

بررسی تطبیقی عوامل و موانع پیشرفت از منظر قرآن و احادیث با غرب

همایش ملی پیشرفت از منظر قرآن و حدیث ، 2015-03-12

مفهوم و اقسام آزادی از دیدگاه شهید مطهری (ره)

کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی ، 2015-03-05

بررسی فقهی حقوقی نفقه

کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی ، 2015-03-05

بررسی متعه و آثار اجتماعی آن

کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی ، 2015-03-05

بایسته های تبلیغ دین اسلام با نگاه ویژه به آثار شهید مطهری (ره)

کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی ، 2015-03-05

بررسی فقهی حقوقی خیانت در امانت

کنگره ملی پزوهش های کاربردی علوم اسلامی ، 2015-03-05

بررسی فقهی ادله موافقان و مخالفان پیوند اعضا از دیدگاه مذاهب اسلامی

کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی ، 2015-03-05

نقش خانواده در تربیت دینی کودک با تاکید بر آیات و روایات

سبک زندگی و دانشجوی ایرانی،آسیب ها،راهبرد ها،راهکارها ، 2015-01-15

حقوق اقلیت های دینی در نظام جمهوری اسلامی ایران

همایش ملی نظریه مردم سالاری دینی ، 2015-01-15

مقالات سال 2014

تاثیر نماز بر روح و روان جوان

بیست و سومین اجلاس سراسری نماز ، 2014-12-31

بررسی رابطه حجاب با امنیت و آرامش

اولین همایش ملی فرهنگ عفاف و حجاب ، 2014-11-12

بررسی فلسفه حجاب و نوع پوشش زن از دیدگاه معصومین

اولین همایش ملی فرهنگ عفاف و حجاب ، 2014-11-12

بررسی فلسفه حجاب و نوع پوشش زن از دیدگاه معصومین

همایش ملی فرهنگ حجاب و عفاف ، 2014-11-12

راهکارها و ارتقای شاد زیستن در سبک زندگی امروزی

همایش ملی سبک زندگی اسلامی در دهه پیشرفت و عدالت ، 2014-10-20

مقالات سال 2012

شیوه یابی و شیوه شناسی در امر به معروف و نهی از منکر در سیره رضوی

همایش سراسری علمی-پژوهشی امر به معروف و نهی از منکر ، 2012-01-30

مقالات سال 2011

شیوه یابی و شیوه شناسی در امر به معروف و نهی از منکر در سیره رضوی

امر به معروف و نهی از منکر در سیره رضوی ، 2011-11-16

بازنگری مفهوم بیمار از نظر قران و احادیث

قرآن و طب ، 2011-11-14

کتب سال 2020

اسراری از قران-سلسله کتابهای ارتباط قران جغرافیا و باستان شناسی-امتداد سحرو جادوی بابل در جن پرستی ن

ناشر : پیک سروش با همکاری نشر معارف

اسراری از قران-سلسله کتابهای ارتباط قران جغرافیا و باستان شناسی-خانه های سنگی قوم ثمود در حجر تا رقص

ناشر : پیک سروش با همکاری نشر معارف

اسراری از قران-سلسله کتابهای ارتباط قران جغرافیا و باستان شناسی-کشتی نوح علیه السلام در جودی کجاست؟

ناشر : پیک سروش با همکاری نشر معارف

اسراری از قران-سلسله کتابهای ارتباط قران جغرافیا و باستان شناسی-طور سینا و جایگاه والای حضرت علی علی

ناشر : پیک سروش با همکاری نشر معارف

کتب سال 2014

شیوه‌های تاثیرگذاری امر به معروف و نهی از منکر از منظر امام رضا(علیه‌السلام)

ناشر : مهر

امتیازات و اختصاصات زنان

ناشر :

کتب سال 2009

امتیازات زنان در اسلام

ناشر :

کتب سال 2003

پیدایش و گسترش تشیع

ناشر : ابن یمین

بررسی عوامل موثر بر سواد رسانه ای دانشجویان د

بررسی فرهنگ پوشش و حجاب و برخی عوامل ناثیر گذ

پایان نامه های سال 2023

بررسی فقهی قاعده اضطرار در اخکام پزشکی با توجه به فقه امامیه و حنفیه

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):الهام سعادتی

بررسی عرفانهای کاذب از منظر فقه امامیه

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):الهام مظفری

بررسی احکام و آثار فقهی و حقوقی پیشگیری از بیماری

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):امیررحمان کلاهی

پایان نامه های سال 2022

تبیین مصادیق کاربردی «قاعده اذن در شیء، اذن در لوازم آن» در فقه امامیه

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):زهرا غلامی بیدخانی

پایان نامه های سال 2021

ادله و مستندات عوامل رافع مسئولیت کیفری از دیدگاه فقه شیعه و فقه حنفی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):علی نجم آبادی

تحلیل مبانی فقهی شورا از منظر فقهای شیعه و شافعی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):حسین بروغنی

پایان نامه های سال 2019

بررسی حق سکوت مدعی علیه در مذاهب خمسه

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):منیژه قزی

پایان نامه های سال 2018

واکاوی احکام فقهی مبتنی بر پشتوانه انحصاری اجماع در مبحث بیع فقه امامیه

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):مازیار دولت آبادی

مبانی فقهی حلیت و حرمت موجودات آبزی از دیدگاه مذاهب خمسه

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):زهرا هژبر

بازپژوهی حجیت احکام فقهی مبتنی بر پشتوانه انحصاری اجماع در عقود معینه در فقه امامیه به استثنای بیع

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):زهره فاتحی پیکانی

تاثیر جنسیت احکام اسیر در فقه مذاهب اسلامی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):عفت منصوری قپق تاز

بررسی فقهی تأثیر عفو و مرگ در سقوط مجازات از دیدگاه مذاهب اسلامی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):مهناز تقی زاده

پایان نامه های سال 2017

بررسی شرط عدم تمکین در مذاهب خمسه

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):زهرا آیتی

مستندات محذور تأسیس فقه جدید

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):مرضیه فتح آبادی

بررسی تطبیقی مبانی فقهی و حقوقی شرط عدم انفاق ضمن عقد نکاح از دیدگاه مذاهب خمسه

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):آرزو چکاد

بررسی مبانی فقهی احکام مربوط به تسبیب در موجبات ضمان قهری از دیدگاه فقهای امامیه و حنفیه

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):افسانه نخعی پورقلعه بالا

بررسی زندگی سیاسی اجتماعی محمد بن ابی بکر و نقش او دراستحکام تشیع

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):احمدرضا ستایش

بررسی مبانی فقهی شرکت در جنایت،فقهای امامیه،فقهای حنابله،فاضل دیه

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):محدثه ترابی دلوئی

پایان نامه های سال 2016

بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی شاهد در فقه امامیه و حنفی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):زهرا شم آبادی

بررسی تطبیقی معاملات غیربالغین از نگاه فقه امامیه و حنفیه

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):ابوالحسن ابراهیم بای سلامی

زندگی سیاسی و اجتماعی حضرت حمزه (علیه اسلام)

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):فاطمه ریوندی

بررسی تطبیقی جایگاه قاضی تحکیم درفقه امامیه و حنفیه

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):فاطمه کمالی

قیس بن سعد بن عباده و تشیع ( تحلیل زندگی قیس بن سعد از آغاز تا پایان حکومت امام حسن(ع) )

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):عاطفه طالب پور

بررسی فقهی ادله موافقان و مخالفان پیوند اعضا از دیدگاه فقه امامیه مذهب شافعی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):فاطمه مجدی

پایان نامه های سال 2015

احکام وقوانین حاکم برمکتوبات درفقه امامیه وحقوق موضوعه ایران

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):رقیه خرمی

نیشابور و روند گسترش تشیّع در آن (از آغاز تا پایان سده چهارم هجری)

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):صفرعلی رضائی

بررسی تاتیرزمان ومکان درانعطاف پذیری احکام فقهی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):زهرا زهانی

کفویت زوجین ازدیدگاه فقه امامیه وشافعیه

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):اکرم ظهیرزاده

بررسی مهدویت از عصر پیامبر اسلام(ص)

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):حسین یزدانی نژاد

پایان نامه های سال 2014

شیعیان اثنی عشری وسقوط بغداد

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):معصومه مرادی فجر

نقد و بررسي قيام حجربن عدي

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):محسن بکائیان

امامت در روايات فضل بن شاذان نيشابوري

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):منیره سادات حسینی

سازمان وکالت بانگاهی بهدعصر غیبت صغری

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):زینب علی محمدی

بررسی احکام وفتاوای جریان ساز از منظر تاریخ تشیع در عصر قاجار

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):محیا نوائی

بررسي دوره تاريخي حكومت غازان خان و سلطان محمد خدابنده ( اولجايتو) و اثرات آن در گسترش تشيع

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):امید مسعودی فر

پایان نامه های سال 2012

اخلاق خانواده و آيين همسر داري در سيره امام رضا(ع)

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):فاطمه خوش اندام فاروجی


تاریخ شروع فعالیت 1398-03-09
تاریخ پایان فعالیت: 1399-04-04


تاریخ شروع فعالیت 1399-09-25
تاریخ پایان فعالیت: 1400-04-12


تاریخ شروع فعالیت 1399-04-04
تاریخ پایان فعالیت: 1399-07-05


تاریخ شروع فعالیت 1399-07-29
تاریخ پایان فعالیت: 1400-04-12


تاریخ شروع فعالیت 1400-09-07
تاریخ پایان فعالیت: 1401-04-13


تاریخ شروع فعالیت 1397-03-28
تاریخ پایان فعالیت: 1401-04-13

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه حکیم سبزواری

تاریخ شروع فعالیت 1387-07-01
تاریخ پایان فعالیت: 1398-03-08