مقالات سال 2020

واکاوی نقش و جایگاه زبان در تهذیب نفس با تکیه بر اندیشه¬های حکیم نظامی گنجه¬ای

پژوهش هاي تعليم و تربيت اسالمي

بازشناخت تطبیقیِ پدیدارشناسی دینی و هرمنوتیک میرچا الیاده در عرفانیّات تمهیدات عین¬القضات همدانی

الهیات تطبیقی

واکاوی نقش و جایگاه زبان در تهذیب نفس با تکیه بر اندیشه¬های حکیم نظامی گنجه¬ای

پژوهش هاي تعليم و تربيت اسالمي

بازشناخت تطبیقیِ پدیدارشناسی دینی و هرمنوتیک میرچا الیاده در عرفانیّات تمهیدات عین¬القضات همدانی

الهیات تطبیقی

بازشناخت تطبیقیِ پدیدارشناسی دینی و هرمنوتیک میرچا الیاده در عرفانیّات تمهیدات عین¬القضات همدانی

الهیات تطبیقی

مقالات سال 2019

استعارۀ مفهومی"شادی" در دیوان شمس

مطالعات زبانی بلاغی

جنبه های عارفانه حیا در غزلیات شمس

عرفان اسلامی

آسیب شناسی یک عنوان؛ ادبیّات جنگ، پایداری یا دفاع مقدّس

مطالعات انقلاب اسلامی

تحلیل رستاخیز ساختاری واژه ها برپایة سبک شناسی لایه ای در لایة نحوی غزل معاصر ایران

مطالعات زبانی بلاغی

كاركرد لاية ايدئولوژيك در برجسته سازي سبكي غزل اجتماعي معاصر

ادبیات پارسی معاصر

رویکردهای قرآنی احمد جام در تعلیم و تربیت با تأکید برکتاب مفتاح النّجات

قند پارسی

سیمای شهید حسن باقری در آیینۀ «هفت‌بند التهاب» مشفق کاشانی

ادبیات پایداری

جلوه‌های سوررئالیسم در میراث عرفانی بایزید بسطامی و شیخ ابوالحسن خرقانی

پژوهشنامه عرفان

ضرورت تصحیح مجدّد دیوان حکیم حاج ملّاهادی سبزواری

متن شناسی ادب فارسی

مقالات سال 2018

بررسی ریشه‌های فرهنگی ارتجاع پس از انقلاب اسلامی با تکیه بر قرآن کریم

پژوهشهاي اجتماعي اسلامي

بررسی عنوان کتاب‌های ادبیّات دفاع مقدّس، تا سال 1381، با استفاده از روش تحلیل محتوا

ادبیات پایداری

بررسی و نقد کهن‌الگوی مادرمثالی در گرشاسب‌نامه

کهن نامه ادب پارسی

مقالات سال 2017

بینامتنیت قرآن و حدیث در اشعار تعلیمی حافظ شیرازی بر اساس نظریه های ناقدان ادبی

پژوهشنامه ادبيات تعليمي

بینامتنیت قرآن و حدیث در اشعار تعلیمی حافظ شیرازی بر اساس نظریه های ناقدان ادبی

پژوهشنامه ادبيات تعليمي

بررسی کهن‌الگویی زمان در شعر حافظ

فنون ادبی

غلبة کلام مغلوب در تمهیدات عین القضات همدانی

مطالعات نظریه و انواع ادبی

تحلیل صورت‌های خیالیِ "خون نامة خاک" اثر نصرالله مردانی طبق نظریّة ژیلبر دوران

نشريه ادب و زبان

بررسی ساختار روایت در رویت های ساختار شکنانه روزبهان بقلی

پژوهشنامه عرفان

مقالات سال 2016

بررسی تجربه‌های دینی نجم‌الدّین کبری در کتاب «فوائح‌الجمال و فواتح‌الجلال»

كهن نامه ادب پارسي

جلوه های غیرت درمتون عرفانی ادب فارسی (تا قرن هشتم)

عرفانیات

واکاوی عناصر انسان دوستی در اندیشۀ ابوسعید ابوالخیر

نشريه ادب و زبان

مقالات سال 2014

بررسی تطبیقی نوستالوژی در شعر جبران خلیل جبران و شفیعی کدکنی

نشريه ادبيات تطبيقي دانشگاه شهيد باهنر كرمان

Molavi’s viewpoints on the world in the Divan of Shams

Cadmo

مقالات سال 2013

Mysticism in “Kamal Khojandi” poetry

AFINIDAD

ساختار بن مایه ها در حسین کرد شبستری، شیرویه نامدار، و ملک جمشید

نشريه ادب و زبان

مقالات سال 2010

شفیعی کدکنی و شکل گرایی

شعر پژوهي

مقالات سال 2003

وحدت وجود از نگاه حکیم سبزواری

ادب عربي

مقالات سال 2019

بررسی نقش واج¬ها در القای معانی متن با تکیه بر منظومۀ «کودکی از جنس نارنجک

چهاردهمین گردهمایی بین المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی ، 2019-10-10

مقالات سال 2018

کن، مکن های صوفیانه (سبک شناسی زبان تعلیمی هجویری در کشف المحجوب بر اساس بسامد افعال امر، نهی و نفی)

پنجمین همایش متن پژوهی ادبی ، 2018-05-08

اخلاق گرایی و آموزه های تعلیمی در تاریخ نگاری بیهقی و مستوفی

نهمین همایش ملی پژوهش های زبان و ادبیات فارسی ، 2018-03-08

عدالت اجتماعی از دیدگاه سنایی و نجم رازی با نگاهی به نظریه عدالت ابن خلدون

نهمین همایش ملی پژوهش های زبان و ادبیات فارسی ، 2018-03-08

مقالات سال 2017

مؤلّفه های اخلاق پایداری در شعر دفاع مقدّس با تکیه بر «هفت بند التهاب» مشفق کاشانی

نخستین همایش ادبیات مقاومت با محوریت شهدای دانشجوی خراسان شمالی ، 2017-12-29

عدالت اجتماعی از دیدگاه سنایی و نجم رازی با نگاهی به نظریه عدالت ابن خلدون

نخستین همایش ادبیات مقاومت با محوریت شهدای دانشجوی خراسان شمالی ، 2017-12-29

جستاری در زمینة جوانمردی خلفای راشدین ازدیدگاه مولوی

سومین همایش متن پژوهی ادبی ، 2017-05-16

عمل و عکس العمل از نگاه مولوی در مثنوی

سومین همایش متن پژوهی ادبی ، 2017-05-16

مقالات سال 2016

نقد و تحلیل روانشناختی داستان بوزینه و باخه ( بر اساس کهن الگوی نقاب و سایه یونگ)

دومین همایش متن پژوهی ادبی ، 2016-11-15

نقدِ التقاطی در المعجم فی معاییرِ اشعار العجم

یازدهمین همایش بین المللی ترویج زبان و ادب فارسی ، 2016-09-09

نقش صمت و جوع در خودسازی عرفانی (برپایۀ آثار سنایی، عطار و مولانا)

همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی ، 2016-03-15

مقام فقر از دیدگاه ادبیّات عرفانی

همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی ، 2016-03-06

بررسی مضامین قلندری در غزلیات عطار و حافظ

هشتمین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی ، 2016-02-25

بررسی تطبیقی اصطلاح عرفانی تجلّی در شرح گلشن راز و مرصادالعباد

هشتمین همایش ملی پژوهش های زبان و ادبیات فارسی ، 2016-02-17

مقالات سال 2015

کیهان بیکرانه و موسیقی کیهانی در غزل مولوی

دهمین همایش بین المللی ترویج زبان و ادبیات فارسی ، 2015-08-28

پیوند عمیق گلستان سعدی با آموزه های اخلاقی-تربیتی

دهمین همایش بین المللی ترویج زبان و ادبیات فارسی ، 2015-08-28

مقالات سال 2014

بررسی و تحلیل کهن الگوها در اشعار مولوی

سومین سمپوزیوم مثنوی معنوی ( مولانا پیام آور صلح و دوستی) ، 2014-10-16

عشق و وحدت گرایی از نگاه مولوی در مثنوی

سومین سمپوزیوم مثنوی معنوی (مولانا پیام آور صلح و دوستی) ، 2014-10-16

خوارق عادات از نگاه مولوی در مثنوی

نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ، 2014-08-29

مقالات سال 2013

بررسی تطبیقی انسان کامل از نگاه مولانا در مثنوی با اومانیسم

دومین سمپوزیم بین المللی تاثیر پذیری معاصران از آثار، احوال و افکار مولانا ، 2013-05-24

مقالات سال 2012

the concept of \"Total Peace\" in islamic-persian mysticism

international conference of Hafiz commemoration ، 2012-10-09

مذهب سنایی از خلال آثارش

هفتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ، 2012-09-08

مقالات سال 2010

شیوه بیان مولوی در مثنوی

پنجمین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی ، 2010-10-30

مقالات سال 2007

زمخشری دانشمند بزرگ عالم اسلام

همایش بین المللی بزرگداشت زمخشری ، 2007-05-30

معرفت شناسی در کشف الاسرار میبدی

دومین گرد همایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ، 2007-05-28

مقالات سال 2006

عشق در خسرو و شیرین نظامی

دومین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی ، 2006-01-28

مقالات سال 2003

انسان کامل از نگاه امام خمینی

کنگره ملی اندیشه های عرفانی و اخلاقی امام خمینی ، 2003-04-28

مقالات سال 2002

امانت داری فردوسی

نخستین همایش های زبان و ادبیات فارسی ، 2002-02-04

مقالات سال 2001

حس گرایی آفت شناخت در مثنوی

همایش بزرگداشت دکتر سید محمد علوی مقدم ، 2001-03-28

مقالات سال 0000

سیمای رسول اکرم در قصیده ی الهمزیه ی احمد شوقی و ترکیب بندعبدالرزاق اصفهانی

همایش بین المللی تاثیرات متقابل زبان و ادبیات فارسی و عربی ، 0000-00-00

کتب سال 2008

گنجينه ی اسرار (شرح 800 بيت پر كاربرد مثنوي)

ناشر : انتشارات معين - انجمن علمي زبان و ادبيات فارسي

کتب سال 2007

سیمای انسان در مثنوی

ناشر :

کتب سال 2002

حکیم عاشق ( سیری در اندیشه های حکمی و عرفانی حکیم سبزواری )

ناشر :