persons – تارنمای مدیریت صفحات شخصی اساتید

مقالات سال 2024

عنوان مقاله :تمحورات‌ رأس المال الاجتماعي (المعيار) في رواية سيدات القمر، دراسة ونقد

عنوان نشریه :دراسات في السردانية العربية جامعة الخوارزمی

عنوان مقاله :دراسة سیمیائیة سردیة في المقامة السمرقندیة للحريري علی أساس نظریة غریماس للنموذج العاملي

عنوان نشریه :دراسات في السردانية العربية جامعة الخوارزمی

مقالات سال 2019

عنوان مقاله :(دریا نورد وپارسا مرد ) برپایه نظریه ژاک لکان

عنوان نشریه :پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی

مقالات سال 2018

عنوان مقاله :لایه‌های آوایی و ایدئولوژی و تأثیر دلالتی آن‌ها بر صحیفه صادقیه

عنوان نشریه :الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها فصلیه محکمه

مقالات سال 2016

عنوان مقاله :بررسی و تحلیل سبک شناسی آوایی خطبه های نهج البلاغه

عنوان نشریه :زبان و ادبیات عربی

عنوان مقاله :بررسي اجمالي «شرح شواهد مطول»از ميرزا كمال الدين محمد فسايي و اثبات اصالت علمي آن

عنوان نشریه :لسان مبين

مقالات سال 2015

عنوان مقاله :محمد الماغوط واحمد شاملو فی جدلیة العاطفة والفکر

عنوان نشریه :كاوش نامه ادبيات تطبيقي

عنوان مقاله :نقدوبررسی نحو سنتی ونحو جدید

عنوان نشریه :ادب عربی

مقالات سال 2014

عنوان مقاله :بررسی بینامتنی قرآنی در مقامات همدانی

عنوان نشریه :لسان مبين

مقالات سال 2013

عنوان مقاله :بلاغت تکرار در قرآن وشعر قدیم عربی

عنوان نشریه :جستارهای زبانی

مقالات سال 2011

عنوان مقاله :رموز ونشانه های تصوف در شعر شریف رضی

عنوان نشریه :لسان مبين

مقالات سال 9812

بررسی تضمین نحوی وتفاوت آن با تضمین بیانی

پژوهش های زبان وادبیات عربی ، 9812-05-18

اشتقاق وریشه شناسی

پژوهش های زبان وادبیات عربی ، 9812-05-18

جمله در کتب نحوی

پژوهش های زبان وادبیات عربی ، 9812-05-17

مقالات سال 9509

قضیۀ فلسطین عند خوري شاعر القومیة

ادبیات مقاومت در لبنان ، 9509-10-27

مقالات سال 2018

حقیقت و مجاز با تکیه برنظریة ابو اسحاق اسفراینی وابوالفتح عثمان ابن جنی

پنجمین همایش ملی متن پژوهی ادبی ، 2018-05-13

مقالات سال 2017

بررسی کارکرد تصویر بلاغی در خطبه نخست نهج البلاغه

نخستین همایش نهج البلاغه وعلوم ادبی ، 2017-04-26

آرايه های بلاای درشعر ابوعطا اَفلحُ بنُ يسار السِّندی ) 181 ه - - ق(

همایش ملی میراث مشترک زبان، ادبیات و فرهنگ فارسی و عربی در حوزۀ خلیج فارس ، 2017-02-16

مقالات سال 2014

خوانش روابط بینامتنی قرآنی و روایی در مدایح نبوی عصر انحطاط

همایش ملی بینامتنیت ، 2014-11-21

همایش ملی ادب مقاومت پارسی

همایش ملی ادب مقايمت پارسی ، 2014-03-03

کتب سال 2023

کرم و اژدها، نمایشنامه ای در باره پایداری دلیرمردان مصر

ناشر : ضریح آفتاب

کتب سال 2009

اسرار نهفته در تغذیه کودک

ناشر :

کتب سال 2006

اثر قرآن برشعر عربی معاصر

ناشر : امید مهر

کتب سال 2003

روان شناسی کار وکارگر

ناشر : آستان قدس رضوی به نشر

اثر قرآن بر زبان عرربی

ناشر : آینده داران

کتب سال 0000

مکاتب نحوی

ناشر : امید مهر

پایان نامه های سال 2024

ترجمه جزء پنجم کتاب «العِقد الفرید» (العسجدة الثانیة فی الخلفاء و تواریخهم و أیّامهم) اثر ابن عبد ربِّه

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):معین الدین فرقانی سلمانی

ترجمه و شرح قصیده الهمزیه الکبری اثر اسماعیل صبری (250 بیت نخست)

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):امیرحسین بابک اسلامیه

ترجمه بخش دوم کتاب القیم التربویه فی فکر الامام الحسین

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):محبوبه سخدری

پایان نامه های سال 2023

دراسه بلاغیة لابیات الحریری فی مقاماته

دانشجوی دوره تحصیلی (دکتری):صادق هاشمی امجد

ترجمه، شرح وتحلیل ادبی اشعار عاشورایی محمد مهدی جواهری

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):حلیمه قدرابادی

ترجمه کتاب « مرحلة التشيع في المغرب العربي و أثرها في الحياة الأدبية »

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):حسین جنگی

بررسی نشانه¬های زنانه¬نویسی رمان «ارتطام لم یسمع له دوی» از بثینه العیسی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):معصومه سادات حسینی توانا

تحلیل طرح واره های تصوری ضرب المثل های لسان العرب

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):طاهره میمری

ترجمه کتاب«المجالس الحسینیة لخادم العترة النبویة از ص ۲۴۱ تا ۳۶۸

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):زهراسادات محمدی

ترجمه کتاب «القیم التربیتیة فی فکر الامام الحسین (ع) » (ارزش¬های تربیتی در اندیشه امام حسین (ع))

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):محمدرضا قربانی

پایان نامه های سال 2022

ترجمۀ نمایش¬نامۀ «الدودة و الثعبان»، اثر علی احمد باکثیر

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):محمدرضا دلپذیری

نقد و بررسی بلاغی قصائد «علویات سبع» ابن ابی الحدید معتزلی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):فهیمه قنبری سودخری

پایان نامه های سال 2021

ترجمه، شرح و تحلیل ادبی دیوان الذخائر محمدعلی یعقوبی (بخش پایانی دیوان)

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):طاهره آرمین مهر

پایان نامه های سال 2020

ترجمه کتاب « علي امام المتقین» ج 2 از ص 550 تا پایان کتاب

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):طیبه فتوحی رودمعجنی

نقد اسلوبی آثار منثور ادبی مصطفی صادق الرافعی

دانشجوی دوره تحصیلی (دکتری):حمزه خالدی نسب

پایان نامه های سال 2019

بررسی بلاغت معرفه ونکره در جز 29 قرآن

دانشجوی دوره تحصیلی (دکتری):ابوالفضل خانی بندانی

بررسی شیوه های هدایت در قرآن

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):سیدهاشم قربانی موسوی

ترجمه و نقد کتاب الیمانیون قادمون

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):حسین نیکی

ترجمه بخش نخست کتاب«الدخل و تصرف فی ترجمة ادب الطفل»

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):معصومه لطف ابادی

پایان نامه های سال 2018

ترجمه کتاب " فاجعةکربلاء فی الضمیر العالمی الحدیث" تألیف اندیشمند مسیحی راجی¬انورهیفا (صفحه 316 تا 542)

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):ابوالفضل شهروز

تحلیل تطبیقی آرمان شهراندیشی در شعر قیصر امین پور و احمد مطر

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):حسین حجی زاده

سیمای حکمتهای قرانی در شعر ناصر خسرو وطغرایی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):عبدالعلی خیری شاهی خانه

پایان نامه های سال 2017

سبک شناسی لایه ای صحیقه صادقیه

دانشجوی دوره تحصیلی (دکتری):حسین محمدیان

سبک شناسی و تحلیل وجوه بلاغی آیات الأحکام (آیات حدود، آیات خانواده و آیات جنایی و کیفری)

دانشجوی دوره تحصیلی (دکتری):رضا نیرآبادی

بررسی بازتاب های دینی مضامین دینی در رمان خشوع ثروت اباظه

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):عباس گنجعلی

ترجمه بخشی از کتاب التناص فی شعر ابی العلاء المعری

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):فهیمه علیایی پاریزی

بررسی تطبیقی مولفه های پایداری در شعر عبدالرحیم محمود و سید حسن حسینی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):علی صادقی

ترجمه کتاب اهل بیت رسول فی دراسه حدیثه اثر محمدعلی اسبر

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):علی رنجبر

تابش اندیشه¬هایی از سه شاعر (خیّام، معرّی و متنبّی) در اشعار احمد صافی نجفی

دانشجوی دوره تحصیلی (دکتری):علی نوکاریزی

پایان نامه های سال 2016

ترجمه و شرح شعر محرّم الحرام(المقبولة الحسينية) هادی کاشف الغطاء در مدح و رثای امام حسین(ع)(از ابتدا تا آمدن سپاهیان)

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):زینب قاسمی

ترجمه و شرح قصیده ی هائیه ی شیخ حسین نجف تبریزی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):رباب محمدی

ترجمه قسمت اول کتاب النجف الأشرف عاداتها و تقالیدها

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):علی طالبیان

ترجمه بخشی از دیوان المقبولة الحسینیة از آمدن دشمن به خیم گاه تا شهادت قاسم بن الحسن

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):نرجس تفقدی عابدی

پایان نامه های سال 2015

: ترجمه و شرح اشعار دیوان الذخائر شیخ محمد علی یعقوبی در مدح و رثای اهل بیت علیهم السّلام(از امام سجاد تا امام زمان).

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):فرنگیس قربانی منصوریه

ترجمه کتاب الألفاظ العربیّة و الفلسفَة اللُّغویَّة

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):بتول کریمی

ترجمه قسمت دوم کتاب النجف الأشرف عاداتها وتقالیدها

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):عسگر شیرغلامی

سیمای امام مهدی (عج) در سروده¬های محمد باقر فقیه ایمانی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):فاطمه عامری پور

تصحیح انتقادی شرح شواهد مطول میرزا کمال الدین محمد فسایی

دانشجوی دوره تحصیلی (دکتری):محمد جهان بین

ترجمه کتاب الإمامة و قیادة المجتمع

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):فهیمه پوررمضان

ترجمه و شرح قسمتی از تخمیس ابوبکر محمد بن مهیب بر اشعار دیوان الوسائل المتقبّلةاثر فازازي اندلسی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):حمید دشتبانی

بررسی مضمون آرمانشهر در دیوان نازک الملائکه

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):فاطمه مجرد

بررسي تطبيقي سير تحول شعر محمود درويش و قيصر امين پور

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):احمد باقری

بررسی و تحلیل مهدویات شیخ عبدالغنی الحرّ العاملی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):سمیرا فخیره

پایان نامه های سال 2014

ترجمه کتاب نهایة العالم

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):ربابه طاهری دوست آباد

شرح و ترجمه و اعراب گذاری 330 بیت از اشعار شیخ عبد المحسن الکاظمی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):رعنا مروی

تصحیح و ترجمه تخمیس هاشمیه چهارم از نسخه خطی تخمیس الهاشمیات اثر ملا عباس زیوری بغدادی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):فاطمه پیرگزی

پایان نامه های سال 2013

ترجمه کتاب المیزان: الکنز المفقود مسرحیتان للاطفال

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):مریم شریفی رباط

مضامین سیاب و اخوان ثالث

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):شهره خطیبی

بررسی حکمت و مثل در شعر صالح بن عبدالقدوس

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):سیدحمزه حسینی

ترجمه کتاب ادب الاطفال فی العالم المعاصر

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):فاطمه عرب

تطبیق تحلیلی درون مایه های مقاومت در شعر محود درویش وسید حسن حسینی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):سمیه صالحی پورخینی

بررسی اشعار حکمی متنبی و صائب تبریزی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):فاطمه شرهان زاده ملاکه

روانشناسی شخصیث بشار از خلال آثارش

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):عبدالرحمن پرستش

بررسی اسلوب تضمین واغراض بلاغی آن در نهج البلاغه

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):نرجس آریاسرشت

تطبیق مضامین عاشورایی در اشعار شاعران معاصر ایران و جبل عامل

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):فرشته زارعی

پایان نامه های سال 2011

بررسی مقایسه ای حکایتهای احمد وشوقی وکلیله ودمنه ابن مقفع

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):فاطمه شمس الدینی لری

بررسی و تحلیل روان شناختی شخصیت ابن رومی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):جواد عابدی چای دره

عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده الهیات و معارف اسلامی

تاریخ شروع فعالیت 1394-06-02
تاریخ پایان فعالیت: 1395-08-08

عضویت در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده

تاریخ شروع فعالیت 1393-03-27
تاریخ پایان فعالیت: 1393-09-06