مقالات سال 2021

واکاوی نگاشت مرکزی استعاره‌های مفهومی و طرح‌واره‌های تصویری واژه‌های «آب» و «آتش» در ضرب‌المثل‌های برآمده از ادب فارسی

زبان وادبیات فارسی

Identity and its Ramifications Among Advanced Adult Iranian Learners of English

Journal of Applied Linguistics and Applied Literature: Dynamics

مقالات سال 2020

Rethinking English for Medical Purposes in Iran: Investigating the effectiveness of the status quo from stakeholders’ perspectives

International Journal of Language Studies

English for Medical Purposes: An Investigation into Medical Students’ English Language Needs

iranian journal of applied language studies

مقالات سال 2019

نگاشت های استعاره ای حیوانات در ضرب المثل های برآمده از متون ادب فارسی

فرهنگ و ادبیات عامه

مقالات سال 2017

بررسي مقايسه اي فراگفتمان هاي اخبار روزنامه هاي انگليسي و فارسي در مورد حادثه يازده سپتامبر

زبان شناسی و گویش‌های خراسان

آرایش واژگان در گویش های فارسی خوزستان از منظر رده شناختی

فرهنگ و ادبیات عامه

مقالات سال 2016

بررسی ویژگی های منتسب به زنان در ضرب المثل های فارسی

پژوهش زبان و ادبیات فارسی

بررسی و توصیف واژه بست های ضمیری در گویش بهبهانی

جستارهای زبانی

مقایسه واجی‌ ـ صرفی افعال گویش تاتی ادکان با فارسی معیار

زبان شناسی و گویش‌های خراسان

مقالات سال 2015

تعیین میزان هنجار نمرات خیشومی شدگی در پسران 11-7ساله طبیعی

علوم پیراپزشکی و توانبخشی

بررسی و توصیف حالت نمایی در چهار گویش فارسی خوزستان از منظر رده شناسی زبان

فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران

مقالات سال 2013

بررسی پاره ای از مشکلات زبانی دانش آموزان دوزبانه کردی زبان-فارسی زبان شهر ایلام و ارائه برخی رویکردهای اصلاحی

زبان شناسی و گویش‌های خراسان

بررسی تفاوت های گویش کرمانجی بیگلر با گویش های کرمانجی مجاور

زبان شناسی و گویش‌های خراسان

مقالات سال 2016

فرهنگ آموزشی الفبای تصویری زبان فارسی: از نما تا نماد

نخستین همایش ملی واکاوی منابع آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان ، 2016-10-20

مقایسه اولین آگهی های بازرگانی و مصاحبه های خبری مطبوعاتی با انواع معاصر

کنگره بین المللی زبان و ادبیات ، 2016-10-06

بررسی خطاهای نوشتاری فارسی آموزان عرب زبان سطح میانی: خطاهای واژگانی بر مبنای چارچوب جیمز

سومین همایش ملی زبان شناسی و آموزش زبان فارسی: چشم انداز پژوهش های زبانی در قرن 21 ، 2016-03-02

بررسی کاربرد آزمون تطبیق صدا در مطالعه نگرش زبان در حوزه جامعه شناسی زبان

سومین همایش ملی زبان شناسی و آموزش زبان فارسی: چشم انداز پژوهش های زبانی در قرن 21 ، 2016-03-02

بررسی و مقایسه ساختر زبانی متون خبری «کاغذ اخبار» و روزنامه «خراسان»

سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان ، 2016-01-28

فرهنگ الفبایی تصویری زبان فارسی برای کودکان: از طراحی تا کاربرد

سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان ، 2016-01-28

مقالات سال 2015

کارکردهای دو عبارت مزاحم (بودن، شدن) و (بی) زحمت (دادن، کشیدن، افتادن، شدن) بر اساس نظریه ادب در زبان فارسی

دومین همایش رویکردهای میان رشته ای به آموزش زبان، ادبیات و مطالعات ترجمه ، 2015-10-07

بررسی و توصیف واژه بست های ضمیری در گویش شوشتری

نخستین همایش زبان-شناسی نقشگرا (دانشگاه بوعلی سینا) ، 2015-09-03

بررسی طرحواره حجمی واژه غم در اشعار فریدون مشیری

دهمین همایش بین المللی ترویج زبان و ادب فارسی ، 2015-08-28

بررسی آزمون تطبیق صدا و تأثیر نگرش زبان آموزان بر روند آموزش زبان در حوزه جامعه شناسی زبان

نخستین همایش ملی آسیب شناسی آموزش زبان های خارجی در ایران (دانشگاه حکیم سبزواری) ، 2015-04-30

بررسی خطاهای واژگانی در نوشتار فارسی آموزان عرب زبان سطح میانی: خطاهای واژگانی بر مبنای چارچوب جیمز

نخستین همایش ملی آسیب شناسی آموزش زبان های خارجی در ایران (دانشگاه حکیم سبزواری) ، 2015-04-30

تهیه و تدوین فرهنگ الفبايي تصويري در زبان فارسي براي كودكان

نخستین همایش ملی آسیب شناسی آموزش زبان های خارجی در ایران (دانشگاه حکیم سبزواری) ، 2015-04-30

معرفی و بررسی روش های آموزشی دوزبانه و ارزیابی برنامه آموزش زبان فارسی به دانش آموزان دوزبانه در ایران

نخستین همایش ملی آسیب شناسی آموزش زبان های خارجی در ایران (دانشگاه حکیم سبزواری) ، 2015-04-30

کتب سال 2015

بررسی تابوهای زبانی در مثنوی معنوی

ناشر : کتابدار طوس

کتب سال 2008

درآمدی بر زبان و زبان شناسی

ناشر :

کتب سال 1995

مجموعه مقالات کنگره بزرگداشت دویستمین سال تولد حکیم سبزواری

ناشر :

کتب سال 1993

زبان شناسی کاربردی: یادگیری و آموزش زبانهای خارجی

ناشر : معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی

کتب سال 1992

تاریخچه و مکاتب روان شناسی

ناشر : معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی

زبان شناسی و زبان: بررسی مفاهیم بنیادی زبان شناسی

ناشر : معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی

درآمدی بر آواشناسی زبان عربی و تجوید قرآن

ناشر : بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی

کتب سال 1991

تحلیل روش آموزش زبان

ناشر : معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی

کتب سال 1990

فرهنگ اصطلاحات زبان شناسی

ناشر : نشر نما

زبان و مهارتهای زبانی

ناشر : معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی