مقالات سال 2019

نگاشت های استعاره ای حیوانات در ضرب المثل های برآمده از متون ادب فارسی

فرهنگ و ادبیات عامه

مقالات سال 2017

آرایش واژگان در گویش های فارسی خوزستان از منظر رده شناختی

فرهنگ و ادبیات عامه

بررسي مقايسه اي فراگفتمان هاي اخبار روزنامه هاي انگليسي و فارسي در مورد حادثه يازده سپتامبر

زبان شناسی و گویش‌های خراسان

مقالات سال 2016

بررسی و توصیف واژه بست های ضمیری در گویش بهبهانی

جستارهای زبانی

مقایسه واجی‌ ـ صرفی افعال گویش تاتی ادکان با فارسی معیار

زبان شناسی و گویش‌های خراسان

بررسی ویژگی های منتسب به زنان در ضرب المثل های فارسی

پژوهش زبان و ادبیات فارسی

مقالات سال 2015

بررسی و توصیف حالت نمایی در چهار گویش فارسی خوزستان از منظر رده شناسی زبان

فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران

تعیین میزان هنجار نمرات خیشومی شدگی در پسران 11-7ساله طبیعی

علوم پیراپزشکی و توانبخشی

مقالات سال 2013

بررسی تفاوت های گویش کرمانجی بیگلر با گویش های کرمانجی مجاور

زبان شناسی و گویش‌های خراسان

بررسی پاره ای از مشکلات زبانی دانش آموزان دوزبانه کردی زبان-فارسی زبان شهر ایلام و ارائه برخی رویکردهای اصلاحی

زبان شناسی و گویش‌های خراسان

مقالات سال 2016

فرهنگ آموزشی الفبای تصویری زبان فارسی: از نما تا نماد

نخستین همایش ملی واکاوی منابع آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان ، 2016-10-20

مقایسه اولین آگهی های بازرگانی و مصاحبه های خبری مطبوعاتی با انواع معاصر

کنگره بین المللی زبان و ادبیات ، 2016-10-06

بررسی کاربرد آزمون تطبیق صدا در مطالعه نگرش زبان در حوزه جامعه شناسی زبان

سومین همایش ملی زبان شناسی و آموزش زبان فارسی: چشم انداز پژوهش های زبانی در قرن 21 ، 2016-03-02

بررسی خطاهای نوشتاری فارسی آموزان عرب زبان سطح میانی: خطاهای واژگانی بر مبنای چارچوب جیمز

سومین همایش ملی زبان شناسی و آموزش زبان فارسی: چشم انداز پژوهش های زبانی در قرن 21 ، 2016-03-02

بررسی و مقایسه ساختر زبانی متون خبری «کاغذ اخبار» و روزنامه «خراسان»

سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان ، 2016-01-28

فرهنگ الفبایی تصویری زبان فارسی برای کودکان: از طراحی تا کاربرد

سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان ، 2016-01-28

مقالات سال 2015

کارکردهای دو عبارت مزاحم (بودن، شدن) و (بی) زحمت (دادن، کشیدن، افتادن، شدن) بر اساس نظریه ادب در زبان فارسی

دومین همایش رویکردهای میان رشته ای به آموزش زبان، ادبیات و مطالعات ترجمه ، 2015-10-07

بررسی و توصیف واژه بست های ضمیری در گویش شوشتری

نخستین همایش زبان-شناسی نقشگرا (دانشگاه بوعلی سینا) ، 2015-09-03

بررسی طرحواره حجمی واژه غم در اشعار فریدون مشیری

دهمین همایش بین المللی ترویج زبان و ادب فارسی ، 2015-08-28

تهیه و تدوین فرهنگ الفبايي تصويري در زبان فارسي براي كودكان

نخستین همایش ملی آسیب شناسی آموزش زبان های خارجی در ایران (دانشگاه حکیم سبزواری) ، 2015-04-30

معرفی و بررسی روش های آموزشی دوزبانه و ارزیابی برنامه آموزش زبان فارسی به دانش آموزان دوزبانه در ایران

نخستین همایش ملی آسیب شناسی آموزش زبان های خارجی در ایران (دانشگاه حکیم سبزواری) ، 2015-04-30

بررسی آزمون تطبیق صدا و تأثیر نگرش زبان آموزان بر روند آموزش زبان در حوزه جامعه شناسی زبان

نخستین همایش ملی آسیب شناسی آموزش زبان های خارجی در ایران (دانشگاه حکیم سبزواری) ، 2015-04-30

بررسی خطاهای واژگانی در نوشتار فارسی آموزان عرب زبان سطح میانی: خطاهای واژگانی بر مبنای چارچوب جیمز

نخستین همایش ملی آسیب شناسی آموزش زبان های خارجی در ایران (دانشگاه حکیم سبزواری) ، 2015-04-30

کتب سال 2015

بررسی تابوهای زبانی در مثنوی معنوی

ناشر : کتابدار طوس

کتب سال 2008

درآمدی بر زبان و زبان شناسی

ناشر :

کتب سال 1995

مجموعه مقالات کنگره بزرگداشت دویستمین سال تولد حکیم سبزواری

ناشر :

کتب سال 1993

زبان شناسی کاربردی: یادگیری و آموزش زبانهای خارجی

ناشر : معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی

کتب سال 1992

زبان شناسی و زبان: بررسی مفاهیم بنیادی زبان شناسی

ناشر : معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی

تاریخچه و مکاتب روان شناسی

ناشر : معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی

درآمدی بر آواشناسی زبان عربی و تجوید قرآن

ناشر : بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی

کتب سال 1991

تحلیل روش آموزش زبان

ناشر : معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی

کتب سال 1990

فرهنگ اصطلاحات زبان شناسی

ناشر : نشر نما

زبان و مهارتهای زبانی

ناشر : معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی