مقالات سال 2018

A Wirelessly Powered UWB RFID Sensor Tag With Time-Domain Analog-to-Information Interface

IEEE JOURNAL OF SOLID-STATE CIRCUITS

Finger Angle-Based Hand Gesture Recognition for Smart Infrastructure Using Wearable Wrist-Worn Camera

Applied Sciences-Basel

الگوریتمی ترکیبی بر پایه روشهای هوش محاسباتی جهت مدیریت مصرف برق خانگی با حضور خودروی برقی

مهندسی برق دانشگاه تبریز

مقالات سال 2017

Review of Dynamic Voltage Restorer Application for Compensation of Voltage Harmonics in Power Systems

Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science

الگوریتمی ترکیبی بر پایه روش‌های هوش محاسباتی جهت مدیریت بلندمدت مصرف برق خانگی با در نظر گرفتن اهداف اقتصادی

كيفيت و بهره وري صنعت برق ايران

A New Structure of Dynamic Voltage Restorer Based on Asymmetrical Γ-Source Inverters to Compensate Voltage Disturbances in Power Distribution Networks

International Journal of Power Electronics and Drive Systems

Ammonia gas sensor based on flexible polyaniline films for rapid detection of spoilage in protein-rich foods

JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS

مقالات سال 2016

Food quality and safety monitoring using gas sensor array in intelligent packaging

Sensor Review

Interactive UHF/UWB RFID tag for mass customization

INFORMATION SYSTEMS FRONTIERS

مقالات سال 2015

Schottky Diodes Based on Polyaniline/Multi-Walled Carbon Nanotube Composites

BRAZILIAN JOURNAL OF PHYSICS

مقالات سال 2014

Remote Detection of Earthquake Induced Damage on Bridge Piers Using WSN Based on Dual Receiver and Phase Difference Measurement Technique

Journal of Seismology and Earthquake Engineering

Review of the UPFC Different Models in Recent Years

International Journal of Power Electronics and Drive Systems

ساخت دیوی پلیمری با ساختار ISC) Al-PANI/MWCNT-Au

پژوهش فيزيك ايران

Supplementary Distributed Model predictive control design for HVDC System to improve power system stability

International Journal on Electrical Engineering and Informatics

مقالات سال 2013

Optimizing an LNA Circuit by Combining Multi-Objective Genetic Algorithm and HSPICE

Life Science Journal

Sliding Mode Control of a Doubly- fed Induction Generator(DFIG) for Wind Energy Conversion System

International Journal of Scientific and Engineering Research (IJSER)

Miniaturization of UWB Antennas and its Influence on Antenna-Transceiver Performance in Impulse-UWB Communication

WIRELESS PERSONAL COMMUNICATIONS

Control of DC motor Using Fuzzy Sliding Mode Control and Imperialist Competitive Algorithm

International Journal of Scientific and Engineering Research (IJSER)

مقالات سال 2012

78nW ultra-low-power 17 kS/s two-step-successive approximation register analogue-to-digital converter for RFID and sensing applications

IET Circuits Devices & Systems

مقالات سال 2010

Far-Field On-Chip Antennas Monolithically Integrated in a Wireless-Powered 5.8-GHz Downlink/UWB Uplink RFID Tag in 0.18um Standard CMOS

IEEE JOURNAL OF SOLID-STATE CIRCUITS

مقالات سال 2015

A 180 nm-CMOS Asymmetric UWB-RFID Tag with Real-Time Remote-Monitored ECG-Sensing

International Conference on Biomedical Electronics and Devices ، 2015-01-12

مقالات سال 2014

طراحی و شبیه سازی سازی یک سیستم استحصال انرژی کارآمد برای کاربردهای RF

ششمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران ، 2014-08-21

طراحی و آنالیز یک مدار واسط کارآمد استحصال انرژی پیزوالکتریک

ششمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران ، 2014-08-21

مقالات سال 2013

Fabrication and Characterization of Polyaniline Based Schottky Diode

کنفرانس مهندسی برق ایران ، 2013-05-17

مقالات سال 2012

سیستم هوشمند آنلاین مانیتورینگ فشار وارد شده بر نقاط مختلف ساختمان و پیشگیری از لرزش آن

دومیت کنفرانس ملی مدیرت بحران ، 2012-06-20

طراحی و پیاده سازی سامانه هوشمند مانیتورینگ میزان آلودگی سکوهای نفتی, پالایشگاه ها و خطوط انتقال گاز و نفت

کنفرانس بین المللی نفت, گاز, پتروشیمی و نیروگاهی ، 2012-06-19

بینی گویا و تصویری هوشمند الکترونیکی

کنفرانس مهندسی توانبخشی ایران ، 2012-06-08

چشم سخنگوی الکترونیکی برای افراد نابینا

کنفرانس مهندسی توان بخشی ایران ، 2012-06-08

کمربند هوشمند پیشگیری از زمین خوردن سالمندان

کنفرانس مهندسی توانبخشی ، 2012-06-08

طراحی یک تقویت کننده با پهنای باند قابل تنظیم و توان مصرفی 88.2 نانووات برای استفاده در سیستمهای ضبط سیگنالهای عصبی بیسیم

کنفرانس مهندسی برق ایران ، 2012-05-19

A low power 900MHz ISM band CMOS Ring Oscillator with Wide Tuning Range Control

کنفرانس مهندسی برق ایران ، 2012-05-19

نظارت آنلاین بر مراکز نگهداری دام و طیور

همایش ملی صنعت و بهداشت مواد غذایی ، 2012-04-20

سامانه هوشمند نظارت آنلاین بر حمل مواد غذایی و فاسد شدنی

همایش ملی صنعت و بهداشت مواد غذایی ، 2012-04-20

مقالات سال 2011

A subthreshold 8-bit 78.4nw 17.8 kS/s 0.18um SAR ADC for RFID sensing applications

Electrical Engineering (ICEE), 2011 19th Iranian Conference on ، 2011-05-19

A subthreshold ultra low power 22fJ/conversion flash ADC for RFID sensing applications

Electrical Engineering (ICEE), 2011 19th Iranian Conference on ، 2011-05-19

Low cost and precise localization in a remote-powered wireless sensor and identification system

Electrical Engineering (ICEE), 2011 19th Iranian Conference on ، 2011-05-19

مقالات سال 2010

Low power 0.18um CMOS ultra wideband inductor-less LNA design for UWB receiver

Circuits and Systems (APCCAS), 2010 IEEE Asia Pacific Conference on ، 2010-12-09

An ultra-low power multi-tunable triangle wave generator with frequency and amplitude control

Circuits and Systems (APCCAS), 2010 IEEE Asia Pacific Conference on ، 2010-12-09

A 77 nW bioamplifier with a tunable bandwidth for neural recording systems

Circuits and Systems (APCCAS), 2010 IEEE Asia Pacific Conference on ، 2010-12-09

An 8-bit 166nw 11.25 kS/s 0.18um two-Step-SAR ADC for RFID applications using novel DAC architecture

NORCHIP, 2010 ، 2010-11-16

A 9.2pJ/pulse UWB-IR Transmitter with Tunable Amplitude for Wireless Sensor Tags in 0.18um CMOS

IEEE 28th Norchip Conference, 2010 ، 2010-10-29

Fully Integrated 1.2 pJ/p UWB Transmitter with On-Chip Antenna for Wireless Identification

International Conference on Ultra Wideband ، 2010-08-29

Far-field RF Powering System for RFID and Implantable Devices with Monolithically Integrated On-Chip Antenna

The 2010 IEEE Radio Frequency Integrated Circuits (RFIC ) The 2010 IEEE Radio Frequency Integrated Circuits (RFIC). ، 2010-05-28

مقالات سال 2008

Impulse UWB Antenna Size Reduction Due to Transmitter-Antenna Co-Design

International Conference on Ultra Wideband ، 2008-03-27

Antenna Miniaturization Influence on the Performance of Impulse Radio UWB system

European Microwave Conference ، 2008-03-26

بومی سازی دانش فنی جبران سازی دمایی حجم فراور

ریاست دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

مدیر فناوری و اطلاعات دانشگاه

مدیر گروه برق

معاون دانشکده