مقالات سال 2017

بررسي تأثير عوامل كالبدي _محيطي طراحي فضاهاي باز شهري بر ارتقائ امنيت اجتماعي سكونتگاههاي غيررسمي شهر سبزوار

پژوهش و برنامه ریزی شهری

Dormitory Courtyard Proportion and Orientation in Yazd / Iran on Energy Consumption

International Journal of Architectural Engineering and Urban Planning

بررسی تأثیر طراحی فضاهای باز مجتمع‌های مسکونی در ایجاد حسِّ‌دلبستگی به مکان (نمونه موردمطالعه: مجتمع مسکونی ششصددستگاه در شهر مشهد)

تحقیقات جغرافیایی

مقالات سال 2017

جاودانه كردن تعزيه نمونه بارزنبوغ نمايشي مردم ايران

دومين كنفرانس بين المللي مطالعات اجتماعي فرهنگي و پژوهش ديني ، 2017-07-02

جاودانه کردن تعزیه، نمونه بارز نبوغ نمایشی مردم ایران

دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی و پژوهش دینی ، 2017-06-25

مقالات سال 2016

شناسایی شاخص های موثر باغ ایرانی در جهت ارتقائ کیفی معابر پیاده شهری

کنفرانس ملی معماری اسلامی،عمران شهری و توسعه پایدار ، 2016-05-12

بررسی شاخص های کیفی معابر پیاده شهری با رویکرد توسعه فضاهای سبز پایدار

سومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار ، 2016-04-15

تاثیر پایداری در معماری بر مصرف انرژی ساختمان در اقلیم گرم و خشک

کنفرانس بین المللی معماری،شهرسازی عمران هنر محیط زیست ، 2016-03-07

تحلیل عوامل تاثیر گذار بر حس تعلق به مکان با تاکید بر محیط کالبدی

همایش بین المللی معماری مرمت شهرسازی و محیط زیست پایدار ، 2016-02-29

مقالات سال 2015

هندسه حیاط بر مصرف انرژی خانه های حیاط مرکزی در اقلیم گرم و خشک ایران

سومین کنگره بین المللی عمران ،معماری و توسعه شهری ، 2015-12-31

بررسی شخصیت مکان و مکان سازی در معماری و شهرسازی معاصر

کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم مهندسی و فناوری ، 2015-12-28

اصول سازماندهی عرصه های عمومی به عنوان زمینه ی شکل گیری تعاملات اجتماعی

همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا ، 2015-10-16

بررسی نمادها و نشانه های به مثابه عاملی در شکل گیری قرائت منظر شهری

کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی(ICAUC 2015) ، 2015-09-22

بررسی زمینه های ارتقاء روابط اجتماعی در فضاهای عمومی

کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی(ICAUC 2015) ، 2015-09-22

ارائه‏ی شاخصه‏های طراحی محیط‏های آموزشی کودکان (3 تا 7 سال) در راستای ارتقاء خلاقیت

کنفرانس بین‏المللی عمران، معماری و زیرساخت‏های شهری ، 2015-07-30

بررسی مفهومی هویت ‌مکان، حسِّ‌مکان، حسِّ‌تعلُّق به مکان و دلبستگی به مکان و تبیین دیاگرام کلی برای ارتباط آن‌ها با یکدیگر

کنفرانس ملی فرهنگ، هویت شهری و گردشکری ، 2015-05-18

هستی شناسی فضایی در راستای حس تعلق تعلق به فضای مسکونی

اولین کنفرانس ملی شهرسازی،مدیریت شهری و توسعه پایدار ، 2015-03-15

واکاوی هستی شناسی فضایی در راستای حس تعق به فضای مسکونی

اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار ، 2015-03-13

اصول حاکم بر جانمایی و طراحی معماری فضاهای داخلی مرکز مدیریت کنترل

چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل ، 2015-02-28

استفاده از تکنیک شبیه سازي در مدیریت پارکینگهاي طبقاتی

چهاردمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک ، 2015-02-28

مطالعات سامانه اتوبوس تندرو شهر قم

چهاردمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک ، 2015-02-25

طراحی خطوط اتوبوسرانی بر اساس ترکیب خط و مسیر

چهاردهمین کنفرانس بین المللی حمل و نقل و ترافیک-تهران ، 2015-02-25

کاربرد سازه های غشایی در ساخت فضاهای ورزشی

دومین همایش ملی معماری-عمران و محیط زیست شهری-دانشگاه همدان ، 2015-02-12

واکاوی عناصر فضایی – کالبدی تاثیرگذار به بهبود حس تعلق به مکان در شهرهای ایرانی – اسلامی

اولین کنگره بین المللی افق های جدید معماری و شهرسازی ، 2015-01-08

تاثیر فرهنگ و اقلیم در معماری بومی و نقش آموزش آکادمیک در احیای آن

کنگره بین المللی افق های جدید معماری و شهرسازی ، 2015-01-08

مقالات سال 2014

بررسی و تحلیل مولفه های کالبدی در حس تعلق به مکان

همایش ملی معماری شهرسازی و توسعه پایدار ، 2014-11-20

بررسی و تحلیل مولفه های کالبدی در حس تعلق خاطر به مکان، (نمونه موردی: مجتمع مسکونی نسترن در شهر زاهدان

نهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی، کنفرانس ملی معماری و شهرسازی و توسعه پایدار ، 2014-11-03

بررسی و تحلیل عناصر فضایی - کالبدی در تشکیل حس تعلق به مکان

همایش ملی معماری،شهرسازی و توسعه پایدار ، 2014-10-31

ارائه شيوهاي نوين در کنترل محدوده طرح ترافيک هسته مرکزي شهر قم

هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران ، 2014-05-08

ارائه شیوه ای نوین در کنترل محدوه طرح ترافیک هسته مرکزی کلان شهرها

هفتمین کنفرانس بین المللی علوم مهندسی(دانشجویان ایرانی در روسیه) ، 2014-04-12

مقالات سال 2009

یخچالهای سبزوار

کنفرانس بین المللی گفتگوی تمدنها ، 2009-12-26

بافتهای قدیم را دریابیم

همایش شهرداران استان خراسان بزرگ ، 2009-12-26

Sustainable Architecture and Human’s Renewed Role

International Conference on Humane Habitat (ICHH) 2009 ، 2009-12-26

یخدان ها،فناوری فراموش شده کویری

همایش فناوری بومی ایران ، 2009-04-28

Transplantation between Water, Architecture and Tradition in Central Region of Iran

WATARID Conference ، 2009-03-01

مقالات سال 2007

نگاهی به :اصول طراحی مسکن در گفتمان نبوی

کنفرانس بین المللی هنر نبوی ، 2007-03-29

مقالات سال 2006

Work Space Stability for a PhD student in Facultuy of

the 8th International Conference on Humane Habitat (ICHH) 2006 ، 2006-03-26

طرح پژوهشی طراحی یادمان ابوالفضل بیهقی

طرح پژوهشی یادمان خواجه نصیرالدین طوسی

طرح پژوهشی یخچالهای سبزوار

سرپرست دانشکده هنر

سرپرست دانشکده هنر

سرپرستی گروه معماری

مدیر گروه معماری

مدیریت گروه معماری