مقالات سال 2021

مندرجات حکم ورشکستگی با بررسی دادنامه شماره 9909975183300774 - شعبه سوم حقوقی سبزوار

وکیل مدافع

مقالات سال 2019

نقد و بررسی تکافل بر مبنای قرارداد ودیعه

پژوهشنامه بيمه

شناسایی ریسک های عام در قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری

بررسی های بازرگانی

مقالات سال 2017

مدیریت حقوقي ریسكها بین شرکت پروژه وپیمانکاران فرعی درپروژه هاي موضوع قراردادهايBOT (ساخت،بهره برداري و واگذاري)

پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار

مقالات سال 2019

بررسی حقوقی صکوک وقفی و ماهیت آن

چهارمین همایش مالی اسلامی ، 2019-11-02

مقالات سال 2017

بررسی حقوقی اوراق مشارکت و راهکارهای حقوقی جذب حداکثری سرمایه در دوران پساتحریم

هشتمین کنفرانس «توسعه نظام ‏‏تأمین مالی و سرمایه گذاری در ایران» ، 2017-02-13

مقالات سال 2016

اوراق مرابحه در نظام حقوقی ایران و مراحل انتشار آن

سومین کنفرانس بین المللی حقوق وتوسعه پایدارجامعه مدنی ، 2016-12-05

اوراق قرض الحسنه در پرتو علم حقوق و روند انتشار آن

عملیاتی کردن اقتصاد اسلامی در بستر اقتصاد ایران ، 2016-10-26

مقالات سال 2015

طراحی یک سیستم خبره مبتنی بردانش مدیریت ریسک در پروژه های ساخت خطوط مترو به روش B.O.T

کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی علوم و تکنولوژی ، 2015-07-23

طراحی یک سیستم خبره مبتنی بردانش مدیریت ریسک در پروژه های ساخت خطوط مترو به روشB.O.T

International Conference On Research in engineering,science and technology ، 2015-07-01

مقالات سال 1394

Development of an Expert System Based on Risk Management Knowledge for Projects of Subway Lines Construction by B.O.T Method

M i t t e i l u n g e n S a e c h s i s c h e r E n t o m o l o g e n ، 1394-10-04

شورای انضباطی دانشجویان

عضو اصلی هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری

عضو بدوی هیات انتظامی

مدیر اداره حقوقی

مدیر گروه

مدیرگروه

مشاور حقوقی

هیات انتظامی اعضای هیات علمی