مقالات سال 2020

کارکرد و بسامد رنگ در شعر کودک سلیمان عیسی و مصطفی رحماندوست

کاوش نامه ادبیات تطبیقی دانشگاه رازی کرمانشاه

کارکرد و بسامد رنگ در شعر کودک سلیمان عیسی و مصطفی رحماندوست

کاوش نامه ادبیات تطبیقی دانشگاه رازی کرمانشاه

دراسة الإغتراب المکاني في روایة

لسان مبین

مقالات سال 2018

جلوه های پایداری در نمایشنامه الحسین ثائرا شهیدا اثر عبدالرحمن شرقاوی

ادب عربی

سبک شناسی دعای ابوحمزه ثمالی در دو لایه نحوی و بلاغی

زبان و ادبیات عربی

بررسی مقایسه ای آسیب شناسی یادگیری و آموزش زبان انگلیسی و عربی از دیدگاه دبیران آموزش و پرورش

جستارهای زبانی

لایه‌های آوایی و ایدئولوژی و تأثیر دلالتی آن‌ها بر صحیفه صادقیه

الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها فصلیه محکمه

مقالات سال 2016

واکاوی رمانتیسم جامعه گرا در شعر سعاد الصباح و سیمین بهبهانی

كاوش نامه ادبيات تطبيقي

مقالات سال 2021

جلوه های مقاومت در شعر کودک سلیمان عیسی

دومین همایش ملی ادبیات مقاومت ، 2021-01-07

یازتاب وطن در هایکوهای لطفی شفیق سعید

دومین همایش ملی ادبیات مقاومت ، 2021-01-07

مقالات سال 2017

تحلیل زیباشناسانه صحیفه سجادیه براساس نظیه زیباشناسی حازم قرطاجنی

سومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی ، 2017-05-11

آسیب شناسی توجه بیش از حد به قواعد در یادگیری مکالمه زبان عربی

دومین همایش ملی آسیب شناسی آموزش زبان های خارجی در ایران ، 2017-05-04

بیان و بدیع در خطبه قاصعه نهج البلاغه

نخستین همایش نهج البلاغه و علوم ادبی ، 2017-04-26

مقالات سال 2016

وجوه معنایی واژه های جحیم و سعیر در برخی از آیات قران کریم

همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی ، 2016-05-19

مقالات سال 2015

مدح امام علی در شعر سید اسماعیل شیرازی

همایش ملی جایگاه فارس در عرصه زبان و ادبیات عربی ، 2015-10-15

سیمای امام علی در اشعار حسان بن ثابت

سومین همایش ملی غدیرپژوهی ، 2015-09-11

آسیب شناسی آموزش زبان عربی در دانشگاه

آسیب شناسی اموزش زبان های خارجی در ایران ، 2015-09-01

مشکلات موجود بر سر راه آموزش زبان عربی در دبیرستان ها و راهکارهای برطرف کردن آن

آسیب شناسی اموزش زبان های خارجی در ایران ، 2015-04-30

مقالات سال 2014

بینامتنیت قرآنی و روایی در قصیده الکراریه شریف فلاح الکلظمی

همایش ملی بینامتنیت ، 2014-12-05

پژوهشی در مفهوم آزادی از دیدگاه امام علی ع

پنجمین همایش ملی سیره علوی ، 2014-03-07

کتب سال 2021

فاطمه الزهراء اهداف، مواضع و دستاوردها

ناشر : نشر معارف

قطره ای از دریا. فضایل علوی در قصیده کراریه سیدشریف فلاح کاظمی

ناشر : بوستان کتاب

کتب سال 2019

سلمان فارسی از آستان تا آسمان اهل بیت

ناشر : بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی

کتب سال 2018

بر آستان اهل بیت

ناشر : نشر معارف

خون خدا

ناشر : نشر معارف

ویژگی ها و عوامل جامعه پیشرفته از دیدگاه شیخ عیسی قاسم

ناشر : نشر معارف

وحدت اسلامی در نگاه اهل بیت

ناشر : نشر معارف

کتب سال 2017

وحدت اسلامی در نگاه اهل بیت

ناشر : نشر معارف

کتب سال 2016

بازخوانی خطبه های انقلابی امام حسین

ناشر : نشر معارف

سر دلبران در دیوان الباقیات الصالحات عبدالباقی العمری

ناشر :

اهل بیت بررسی واژگانی و اصطلاحی

ناشر : نشر معارف

من حسین ابن علی هستم

ناشر : سخنوران

بررسی تطبیقی ساختار و ارکان جمله در زبان عربی و فارسی

ناشر : فکر بکر

کتب سال 2015

فاطمه الزهراء

ناشر : نشر معارف

خون خدا

ناشر : نشر معارف

ترجمه و شرح قصیده المقصوره العلیه فی السیره العلویه

ناشر : بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی

کتب سال 2014

بررسی و تحلیل قیام امام حسین علیه السلام

ناشر : شرکت چاپ و نشر بین الملل

کتب سال

ناشر :

سرپرست دبیرخانه جذب اعضای هیأت علمی

سرپرست دبیرخانه جذب اعضای هیأت علمی

سزپرست دبیرخانه هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی