مقالات سال 2017

Shadow removal using texture and color clustering

International Journal of Environmental and Science Education

Universal Texture Clustering

International Journal of Environmental and Science Education

مقالات سال 2016

A novel neural network based voting approach for road detection via image entropy and color filtering

Indian Journal of Science and Technology

Predicting Heart Attacks in Patients Using Artificial Intelligence Methods

Modern Applied Science

Object’s 3d position extraction using a single camera

Indian Journal of Science and Technology

Using the Cascade pattern for sex determination

Journal of Engineering and Applied Sciences

Dc Motors Control base on Fuzzy Adjustment

Indian Journal of Science and Technology

مقالات سال 2015

Reconstruction of scanned book pages

Journal of Engineering and Applied Sciences

Vision based component identification with template matching and vector classification

Journal of Engineering and Applied Sciences

مقالات سال 2014

Accurate Image Retrieval System. indexed by ISI and ISC

Advances in Environmental Biology

مقالات سال 2014

استفاده از مدل استوانه ای متقارن برعکس جهت تولید تصاویر پانوراما

ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه پایدار ، 2014-09-11

Dc Motors Control base on Fuzzy Adjustment

14th Iranian Conference on Fuzzy Systems ، 2014-08-21

آشکارسازی و حذف اتوماتیک اپتیک دیسک

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات، ارتباطات و کامپیوتر ، 2014-06-27

بازسازي تصاوير اسكن شده كتاب

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات، ارتباطات و کامپیوتر ، 2014-06-27

تشخیص فاصله توسط عکس در پردازش تصویر

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات، ارتباطات و کامپیوتر ، 2014-06-27

بررسي تکنيکهاي تشخيص اشياي متحرک در دنباله تصاوير ويديويي

هشتمین همایش ملی برق و توسعه پایدار ، 2014-02-07

مقالات سال 2011

Human Detection base on PC-SVM

2010 3rd IEEE International Conference on Computer Science and Information Technology ، 2011-07-10

مقالات سال 2010

Face Detection base on wavelet and fuzzy adjustment

2010 2rd IEEE International Conference on Signal Processing Systems ، 2010-07-07

Face Detection Base on Fuzzy Skin Region Segmentation

2010 2rd International Conference on Education Technology and Computer ، 2010-06-24

کتب سال 2015

پردازش تصاویر دیجیتال در MATLAB

ناشر : دانشگاه حکیم سبزواری

بازیابی تصاویر رنگی همگون و مشابه از مجموعه ت

رديابی چهره انسان در تصاوير ديجيتال تحت پياده

قطعه‌بندي اشياء در دنباله تصاوير با استفاده ا

عضو شورای راهبردی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه حکیم سبزواری

مدیر آموزش دانشگاه فناوری های نوین سبزوار(93-92)

مدیر توسعه و سازماندهی کانون اساتید شهرستان سبزوار

مدیر گروه مکاترونیک(91-90)

مدیر گروه مکاترونیک(92-91)