مقالات سال 2020

بررسی برهان خلقت اِنتروپیک

آموزه‌های فلسفه اسلامی

فلسفه اسلامی از امتناع تا ضرورت، تحلیل نظرات موافقان و مخالفان فلسفه اسلامی در دوره معاصر ایران

-حکمت معاصر

فلسفه اسلامی از امتناع تا ضرورت، تحلیل نظرات موافقان و مخالفان فلسفه اسلامی در دوره معاصر ایران

-حکمت معاصر

مقالات سال 2019

بررسی سیر تحول الواح متقابلات در تبیین قضایای معدوله از ارسطو تا ابن‌سینا

معارف منطقی

مرگ حرارتی و پیامدهای الهیاتی آن

پژوهشنامه فلسفه دین

بررسی مولفه¬های اگزیستانسیالیستی در رمان «أنا أحیا» اثر لیلی بعلبکی

لسان مبین

بررسی سیر تحول الواح متقابلات در تبیین قضایای معدوله از ارسطو تا ابن‌سینا

معارف منطقی

عملکرد فطرت به مثابه‌ی محرک تاریخ در فلسفه‌ی تاریخ علامه طباطبایی (ره)

حکمت صدرایی

مقالات سال 2018

تحلیل نفس‌شناختی امور خارق عادت و ادراکات فراحسی از دیدگاه علامه طباطبایی

فلسفه و کلام اسلامی

مقالات سال 2017

تحلیل معنایی و معرفتی حدیث معرفت نفس در تفاسیر نخستین

مطالعات فهم حدیث

مقالات سال 2016

رابطه سعادت و فضیلت از دیدگاه ارسطوو فارابی

الهيات تطبيقي

بطلان اصل مکملیت و نتایج فلسفی آن

آینه معرفت

مقالات سال 2015

فلسفه براي کودکان

اسلام و پژوهشهاي تربيتي

مقالات سال 2014

تحلیل معرفت‌محورانه مراتب ایمان در فلسفه ملاصدرا

حكمت و فلسفه

تحلیل درون شناختی ایمان در تفسیر ملاصدرا از قرآن

خردنامه صدرا

مقالات سال 2013

تشکیک وجود و قول به تباین در فلسفه‌ی ابن‌سینا

خردنامه صدرا

نگاهی تاریخی بر انتقال از معرفت نفس به معرفت رب در حکمت مشاء و حکمت اشراق

تاريخ فلسفه

مقالات سال 2012

بررسی معناشناختی ایمان در تفسیر مواهب الرحمن

انديشه نوين ديني

مقالات سال 2009

سه اصل تمایز در سه نظام فلسفی

انديشه ديني

مقالات سال 2018

تاثیر انگیزش الهی بر توسعه‌‌ی اخلاق مشترک در رویکرد فضیلت‌اندیش لیندا زاگزبسکی

ششمین همایش بین المللی فلسفه دین معاصر ، 2018-02-07

A Contemplation on the Entropic Creation Argument

ششمین همایش بین المللی فلسفه دین معاصر ، 2018-02-07

بررسی مسئلۀ شر از منظر علامه طباطبایی و لایب¬نیتس با تکیه بر فقر وجودی و شر متافیزیکی

ششمین همایش بین المللی فلسفه دین معاصر ، 2018-02-07

مقایسه دیدگاه ارسطو و ملاصدرا درباره محبت میان خدا و انسان

ششمین همایش بین المللی فلسفه دین معاصر ، 2018-02-07

مقالات سال 2017

نظام چند صدایی در مناظرات امام رضا (ع) با رویکرد نظریه "منطق مکالمه" باختین

همایش بین المللی عدالت و اخلاق ، 2017-04-16

بررسی وضعیت جهان ممکن و وجود رنج از نظر لایبنیتس و شوپنهاور

پنجمین همایش بین‌المللی فلسفه‌ي دین معاصر ، 2017-01-25

مقالات سال 2016

رابطه دین و اخلاق ز دیدگاه علامه طباطبایی و سورن کیرکگور

همایش بین المالی علوم انسانی اسلامی ، 2016-10-30

چگونگی تاثیر نگرش جبر و اختیار در روند رشد و کمال

سومین کنفرانس روان شناسی علوم تربیتی و سبک زندگی با رویکرد بین المللی ، 2016-08-25

مقایسه عقاید ملاصدرا و لاهیجی در مباحث مربوط به معاد

دومین همایش ملی الکترونیکی علوم انسانی اسلامی ، 2016-03-03

بحران علم و آشفتگیهای انسان مدرن )تأملی در اندیشههای سیدحسین نصر(

دومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی ، 2016-02-04

نقد اشکالات کانت بر براهین اثبات خدا از دیدگاه آیت الله جوادی آملی

دومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی ، 2016-01-24

مقالات سال 2015

نقد الهیات اخلاقی کانت از دیدگاه شهید مطهری

دومین کنگره بین المللی تفکر و پژوهش دینی ، 2015-12-17

نظم در کشاکش وحدت و همبستگی کنکاشی در آراء سید حسین نصر و ریچارد رورتی

نوزدهمین همایش بزرگداشت حکیم صدرالمتالهین شیرازی (ملاصدرا) فلسفه و نظم عمومی ، 2015-05-22

سعادت فضیلت‌گرای فارابی و سعادت فردگرا

فرد، فردگرایی و جمع‌گرایی در آموزه‌های اسلامی ، 2015-05-05

زبان تخصصی فلسفه‌ی اسلامی و مقالات دائره‌المعارف

نخستین همایش ملی آسیب شناسی آموزش زبان های خارجی در ایران ، 2015-04-30

هویت انسان در پرتو اندیشه انسان کامل بررسی آراء شبستری و ملاصدرا

انسان و هویت های فراموش شده ، 2015-03-12

بررسی ونقد دیدگاه مکتب اگزیستانسیالیسم در مورد ماهیت انسان

انسان و هویت های فراموش شده ، 2015-03-12

فضایل انسانی از دیدگاه ارسطو و فارابی

انسان و هویت های فراموش شده ، 2015-03-12

مقالات سال 2014

Shams Al-Din Al-Fanari and Athir Al-Din Al-Abhari, A Link Between Iran and Ottoman Logic

The International Symposium on the History of Ottoman Science and History ، 2014-05-10

مقالات سال 2013

مردم سالاری دینی و مطالعات علم و تکنولوژی

سومین همایش ملی نظریه مردم سالاری دینی ، 2013-12-17

ایمان و زمان در تفسیر سوره «العصر» قرآن

نخستین کنگره بین‌المللی قرآن کریم ، 2013-11-21

مرگ هست، من هستم، تاملی بر مرگ اندیشی فلسفی

هفدهمین همایش بزرگداشت حکیم صدرالمتالهین، فلسفه و راه زندگی ، 2013-05-22

مقالات سال 2010

Salient Features of Philosophical Systems of Aristotle, Avicenna and Mulla Sadra

International Conference on Ancient Greek and Medieval Philosophy Fordham University,New York ، 2010-10-17

تحلیل مفهوم ایمان در تفسیر مواهب الرحمن

کنگره بین المللی آیت الله العظمی سید عبدالاعلی سبزواری ، 2010-05-11

مقالات سال 2009

The Graded Unity, the Metaphysics of Peace

International Conference On Peace And Reconcilation UCLA (University of California, Los Angeles ) ، 2009-07-10

مقالات سال 2008

The Theological Bases of Ijtihad

Internatioal Conference on Ijtihad and Ifta’ in the 21st Century: Challenges and Prospects Kuala Lumpur, Malaysia ، 2008-08-13

مقالات سال 2007

کاشفی و تصوف

همایش ملی نکوداشت ملاحسین واعظ کاشفی سبزواری ، 2007-05-16

مقالات سال 2005

سعادت وسعادتمنددرحکمت متعاليه

هشتمین همایش حکیم صدرالمتألهین ملاصدرا، حکمت عملی در مکتب ملاصدرا ، 2005-05-22

دبیر کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده الهیات

رئیس دانشکده

ريس دانشکده الهیات

شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده الهیات

عضو کمیته داوری فرهنگی دانشجوی نمونه

عضو کمیته علمی ستاد گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری استان خاسان رضوی

عضو کمیته علمی کنگره سربداران

عضو و دبیر شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده الهیات

عضو و دبیر شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده الهیات

عضو و دبیر شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده الهیات

عضو هیات داوری شنواره دانشجوی نمونه

کمیته ترفیع دانشکده

مدیر گروه فلسفه