مقالات سال 2021

بررسی معضلات حقوق مصرف‌کننده مواد غذایی تراریخته از ابعاد سلامتی، اخلاقی و حقوقی

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

مندرجات حکم ورشکستگی با بررسی دادنامه شماره 9909975183300774 - شعبه سوم حقوقی سبزوار

وکیل مدافع

تزاحم حقوق مصرف کننده مواد غذایی تراریخته

فقه پزشکی

مندرجات حکم ورشکستگی با بررسی دادنامه شماره 9909975183300774 - شعبه سوم حقوقی سبزوار

وکیل مدافع

بررسی تعهدات زیست‌محیطی دولت‌ها در خصوص محصولات تراریخته در پرتو اصول حقوق بین‌الملل محیط زیست، اتحادیه اروپا و ایران

مجله اخلاق زیستی

مقالات سال 2020

بررسی سن رشد در امور غیرمالی

پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي

بررسی سن رشد در امور غیرمالی

پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي

مقالات سال 2019

نوآوری ها و تحولات قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395

پژوهشنامه بیمه

نقد و بررسی تکافل بر مبنای قرارداد ودیعه

پژوهشنامه بيمه

مقالات سال 2018

Analysis of the reasons for nurses' confusion in relation to the concept of brain death from clinical and legal points of view

electronic physician

بررسی فقهی نسب جنین اهدایی

مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق

مقالات سال 2017

Prohibition or Non-prohibition of Non-Muslims’ Inheritance from Muslims: A Critical Study

فقه و حقوق اسلامی

A Comparative Study of the Consumers Rights of GM Crops in Iran and European Union

فصلنامه اخلاق زیستی

مقالات سال 2015

تاثیر درمان عیوب نکاح بر حق فسخ

پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي

مقالات سال 2014

نقد نظریه ممنوعیت قضاوت زنان از منظر فلسفه فقه

پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي

مطالعه تطبیقی تاثیر تقصیر زیان دیده بر مسئولیت مدنی در حقوق اسلامی و کامن لا

فقه و حقوق اسلامی

مقالات سال 2012

بررسی حقوقی برائت نامه های پزشکی

حقوق اسلامی

توسعه یا تضییق عیوب موجب فسخ نکاح

حقوق اسلامی

مقالات سال 2011

اخلاق گرایی نه قانون گذاری: سهم قواعد اخلاقی در حقوق خانواده

خانواده پژوهی

مطالعه تطبیقی الزام سهم داخل در قوانین و مقررات ایران و مقررات های سازمان تجارت جهانی

حقوقی دادگستری

چالش های حقوقی رحم جایگزین

پژوهشنامه عرفان

مقالات سال 1921

بررسی تطبیقی حقوق مصرف‌کنندگان محصولات تراریخته در ایران و اتحادیه اروپا

مجله ايراني اخلاق و تاريخ پزشكي

مقالات سال 2021

سیاست تقنینی ایران در حوزه محصولات تراریخته در پرتو اصول حکمرانی مطلوب با اتحادیه اروپا

نخستین کنفرانس ملی سیاست گذاری عمومی و حکمرانی اسلامی ، 2021-07-27

مقالات سال 2019

بررسی حقوقی صکوک وقفی و ماهیت آن

چهارمین همایش مالی اسلامی ، 2019-11-02

مقالات سال 2017

خاستگاه های فقهی قاعده عدالت

عدالت و اخلاق در مکتب اهل بیت با تاکید بر سیره و آموزه های امام رضا(ع) ، 2017-04-16

بررسی حقوقی اوراق مشارکت و راهکارهای حقوقی جذب حداکثری سرمایه در دوران پساتحریم

هشتمین کنفرانس «توسعه نظام ‏‏تأمین مالی و سرمایه گذاری در ایران» ، 2017-02-13

مقالات سال 2016

واکاوی حق یا تکلیف بودن فرزندآوری در اسلام

اولین همایش ملی جمعیت و خانواده ، 2016-12-10

اوراق مرابحه در نظام حقوقی ایران و مراحل انتشار آن

سومین کنفرانس بین المللی حقوق وتوسعه پایدارجامعه مدنی ، 2016-12-05

اوراق قرض الحسنه در پرتو علم حقوق و روند انتشار آن

عملیاتی کردن اقتصاد اسلامی در بستر اقتصاد ایران ، 2016-10-26

بررسی دستور عدم احیاء در قرآن و روایات نبوي

چهارمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی و چهارمین کنگره سالانه اخلاق پرستاری ، 2016-01-29

اخلاق حلقه ي مفقوده ي شکاف تئوري- تحقیق- عمل

چهارمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی و چهارمین کنگره سالانه اخلاق پرستاری ، 2016-01-29

مقالات سال 2015

رویارویی حمایت و ترویج محصولات تراریخته با حقوق مصرف کننده

کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری ، 2015-09-17

بررسی انواع روش های درمان نا باروری و نقش آن در سلامت روانی زوجین نابارور

همایش بین المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی ، 2015-08-27

مقالات سال 2014

نقدی بر مبانی تبعیض عیوب موجب فسخ نکاح در قانون مدنی

اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی ، 2014-10-20

بررسی قوانین حاکم بر سلامت و امنیت غذایی

سومین همایش ملی امنیت غذایی ، 2014-02-27

مقالات سال 2013

تاملی انتقادی بر حقوق سیاسی غيرمسلمانان در پرتو آیات قرآن

اولين كنگره بين المللی قرآن كريم\\ ، 2013-11-21

مقررات و استانداردهای حاکم بر امنیت غذایی در تجارت محصولات غذایی و کشاورزی

هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی ، 2013-07-08

خشونت علیه زنان در افغانستان با تکیه بر قانون منع خشونت علیه زنان

فلسفه حقوق زن در اسلام ، 2013-05-16

ممنوعیت هتک حرمت پیامبر در پرتو آیات قرآن

کنگره ملی پیامبر اعظم ، 2013-02-04

کتب سال 2017

ضوابط سرمایه گذاری در سازمان تجارت جهانی

ناشر : میزان

کتب سال 2016

English for the students of law

ناشر : خط سفید

عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده الهیات و معارف اسلامی

عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده الهیات و معارف اسلامی

عضو کمیته ترفیع دانشکده الهیات

مدیر گروه حقوق

مدیر گروه حقوق

معاون گروه حقوق