مقالات سال 2020

بررسي رابطه التزام عملي به نماز با خویشتن¬داری جنسی دختران (مطالعه موردی؛ دختران دبیرستانی شهر مشهد)

مطالعات اسلامی در حوزه سلامت

مقالات سال 2019

امکان تربیت اخلاقی کودکان در دوره سیادت از منظر اندیشمندان

تربیت اسلامی

مقالات سال 2018

امکان تربیت اخلاقی کودکان تا هفت سال بر اساس آموزه های اسلام(آیات وروایات)

تربیت اسلامی

مقالات سال 2019

چگونگی تربیت دینیِ بر اساس آیات دعوت اسوه های قرآن

تربیت دینی در ادیان ابراهیمی ، 2019-03-06

مقالات سال 2014

تبیین فلسفی نقش عمل در تربیت دینی بر اساس آیات دعوت اسوه های قرآن

فلسفه تربیت دینی و تربیت اخلاقی ، 2014-05-22

مقالات سال 2012

عزت نفس معنوی در نگاه دینی و برون دینی و چگونگی ارتقاء آن

تعلیم و تربیت اسلامی: مبانی،‌منابع،‌اصول ، 2012-05-10

مقالات سال 2011

زمینه سازی تربيت صحيح وچگونگی تحقق آن از منظر نهج البلاغه

نهج البلاغه و علوم انسانی ، 2011-05-12

ارزیابی رئوس رنامه درسی مصوب دوره کارشناسی ار

عضو شورای راهبردی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

عضو کمیته اجرایی چهارمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

مسئول برگزاری جلسلت فرهنگی بسیج اساتید