مقالات سال 2020

بایسته‌های ترجمه ادبیات کودک و نوجوان از منظر فنی و دیداری

مطالعات ادبیات کودک

بایسته‌های ترجمه ادبیات کودک و نوجوان از منظر فنی و دیداری

مطالعات ادبیات کودک

دراسة الإغتراب المکانی فی روایة "الکافرة" لعلی بدر علی أساس نظریة "مِلفین سیمون"

لسان مبین

واکاوی تکنیک‌های طنزآفرینی در مقامه‌ی اصفهانیه بدیع‌الزمان همدانی

زبان و ادبیات عربی

مقالات سال 2019

بررسی و تحلیل شگردهای طنزآفرینی در داستان حمار من الشرق اثر محمود السعدني

ادب عربی

تحلیل رمان «البحث عن ولید مسعود» با تکیه بر کهن الگوهای یونگ

لسان مبين

مهاجرت اقوام و مسائل زبانی – فرهنگی (نمونه موردپژوهانه مهاجرت عرب¬های جنگ¬زده به مشهد مقدس)

الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها فصلیه محکمه

بررسی کارکرد موسیقی شعر بردونی در تصویر آفرینی

نقد ادب معاصر عربي

تحلیل رمان «البحث عن ولید مسعود» با تکیه بر کهن الگوهای یونگ

لسان مبين

دراسة ملامح الواقعية في رواية «الکافرة» للکاتب العراقي «علی بدر»

مجلة کلية الإسلامية الجامعة

بررسی مولفه¬های اگزیستانسیالیستی در رمان «أنا أحیا» اثر لیلی بعلبکی

لسان مبین

مقالات سال 2018

علاء الدولة السمناني، حیاتُه من شعره

مجلة کلية الإسلامية الجامعة

واکاوی پدیده‌ی افسردگی در شعر عبدالله بردونی بر مبنای آزمون(MMPI-2)‌

زبان و ادبیات عربی

مقالات سال 2017

کاوشی در پیدایش و پژواک شعر انقلاب یمن (ما بین سال‌های 40 تا 60 میلادی) (مطالعه‌ی موردی شعر محمد عبده غانم)

پژوهشنامه نقد ادب عربی

دغدغه‌هاي بودن در شعر ابوالقاسم شابي (تحليل روانشناختي شعر شابي بر مبناي نظريه‌ي وجودي)

الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها فصلیه محکمه

مقالات سال 2016

بررسی فرصت های شغلی مرتبط با رشته زبان عربی

الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها فصلیه محکمه

آرمان شهر اسلامی از منظر امام رضا علیه السلام

فرهنگ رضوي

مقالات سال 2018

الطفل الفلسطینی و ثقافة المقاومة في شعر حسن السنید

نخستین همایش پژوهش های شعر معاصر عربی ، 2018-11-19

مقالات سال 2017

تحلیل گفتمان زنانه در رمان «الغائب» اثر نوال السعداوی

ششمین همایش ملی نقد و نظریه ادبی ، 2017-11-29

علاء الدولة السمناني، حیاتُه من شعره

همایش بین المللی نقش و جایگاه عربی نویسان و عربی سرایان ایرانی در رشد و شکوفایی فرهنگ و تمدن اسلامی ، 2017-10-19

واکاوی شیوه¬های طنزپردازی عبید زاکانی در حکایات عربی رساله¬ی دلگشا

همایش بین المللی نقش و جایگاه عربی نویسان و عربی سرایان ایرانی در رشد و شکوفایی فرهنگ و تمدن اسلامی ، 2017-10-19

اهمیت و نقش نگرش و انگیزه در فراگیری زبان دوم (مطالعه¬ی موردی نگرش دانشجویان رشته¬ی زبان عربی نسبت به این زبان)

دومین همایش ملی آسیب شناسی آموزش زبان های خارجی در ایران ، 2017-05-04

جلوه¬هایی از ادبیات پایداری در شعر زید الموشکی (با تأکید بر کارکردهای تربیتی و سیاسی - اجتماعی ادبیات پایداری)

ششمین کنگره نامه پایداری کرمان ، 2017-03-01

مهاجرت اقوام و مسائل زبانی – فرهنگی (نمونه موردپژوهانه مهاجرت عرب¬های جنگ¬زده به مشهد مقدس)

همایش ملی میراث مشترک زبان، ادبیات و فرهنگ فارسی و عربی در حوزه خلیج فارس ، 2017-02-16

مقالات سال 2016

نقدی بر تعریب تاریخ بیهقی

همایش ملی ابوالفضل بیهقی ، 2016-10-24

استبدادستیزی در شعر محمد محمود زبیری

کنگره بین المللی زبان و ادبیات ، 2016-10-06

بررسی تطبیقی مدائح نبوی در دیوان سنایی و ابن نباته مصری

کنگره بین المللی زبان و ادبیات ، 2016-10-06

تربیت فرزند در سبک زندگی قرآنی و سیره رضوی

اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی- غدیر ، 2016-05-19

سبب شناسی تحریم شراب در قرآن(از دیدگاه علم پزشکی)

سومین همایش ملی اعجاز قرآن ، 2016-05-18

مقالات سال 2015

پژوهشی در شعر ملامحمد نامی شاعر عربی‌سُرای اقلیم فارس‌

جایگاه فارس در عرصه زبان و ادبیات عربی ، 2015-10-01

بیداری کلمات؛ بررسی مولفه های مقاومت در شعر محمد محمود زبیری

ادب مقاومت و هنر ، 2015-08-12

آسیب شناسی آموزش زبان عربی در دانشگاه (مطالعه موردپژوهانه گروه عربی دانشگاه حکیم سبزواری)

آسیب شناسی آموزش زبان های خارجی در دانشگاه ، 2015-04-30

بررسی علل ناکارآمدی آموزش زبان عربی

همایش ملی کارآفرینی و تجاری سازی رشته زبان و ادبیات عربی ، 2015-03-05

کتب سال 2020

مسلم بن عقیل شهید جاوید

ناشر : به نشر

کتب سال 2016

مسلم بن عقیل شهید جاویدان

ناشر : خمسة النجبا

مسلم بن عقیل ع شهید جاودان

ناشر : خمسة النجباء

کتب سال 2015

الأدب العربي في ایران«مختارات من النظم و النثر»

ناشر : نشر الرافد، قم.

مدیریت گروه زبان و ادبیات عربی

مدیریت گروه زبان و ادبیات عربی

مشاور انجمن علمی گروه زبان و ادبیات عربی

معاونت گروه عربی

معاونت گروه عربی