persons – تارنمای مدیریت صفحات شخصی اساتید

مقالات سال 2022

عنوان مقاله :Analysis of spatially varying relationships between urban environment factors and land surface temperature in Mashhad city, Iran

عنوان نشریه :The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Science

عنوان مقاله :بازشناسی جایگاه بقاع متبرکه در ساختار شهر و اثرات آن بر شکلدهی آیینهای مذهبی مطالعه موردی: مقبره ی علی بن مهزیار اهوازی

عنوان نشریه :شهر ایرانی- اسلامی

عنوان مقاله :ارزیابی مؤلفه ‏های کیفیت سکونتی در محلات تاریخی شهر سبزوار (مطالعة موردی: محلة تاریخی سرده)

عنوان نشریه :پژوهش های جغرافیای انسانی

مقالات سال 2020

عنوان مقاله :Assessment and ranking of influencing factors in the relationship between spatial patterns of urban green spaces and socioeconomic indices in Mashhad urban districts, Iran

عنوان نشریه :Modeling Earth Systems and Environment

عنوان مقاله :اثرات پیکره بندی فضایی بر جدایی گزینی اجتماعی در بافت فرسوده 1گلستان، سبزوار

عنوان نشریه :مطالعات شهري

مقالات سال 2019

عنوان مقاله :ارزیابی روند تغییرات پایداری اکولوژیک فضاهای سبز شهری با استفاده از گرادیانهای سیمای سرزمین )مطالعه موردی: شهر سبزوار(

عنوان نشریه :فضای جغرافیایی

عنوان مقاله :تحلیل عوامل مؤثر در بازتولید منظر شهری پس از بهسازی و نوسازی بافت (مطالعة موردی: منطقة 21تهران)

عنوان نشریه :پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری

عنوان مقاله :بر آورد ظرفیت برد اجتماعی و تعیین عوامل مؤثر بر آن در دریاچه ی چیتگر(شهدای خلیج فارس) تهران

عنوان نشریه :مطالعات مدیریت گردشگری

عنوان مقاله :Impact of urban spatial configuration on land surface temperature and urban heat islands: a case study of Mashhad, Iran

عنوان نشریه :THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY

عنوان مقاله :ارزیابی تجربه کیفیت منظر مراکز آموزش عالی از نگاه دانشجویان. نمونه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد

عنوان نشریه :محیط شناسی

عنوان مقاله :امکان‌سنجی قابلیت پیاده مداری شبکه معابر شهری بخش مرکزی شهر قم با استفاده از مدل ویکور و تئوری چیدمان فضا

عنوان نشریه :پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری

مقالات سال 2018

عنوان مقاله :A conceptual framework to assess ecological quality of urban green space: a case study in Mashhad city, Iran

عنوان نشریه :Environment, Development and Sustainability

عنوان مقاله :اثرات دگرگونی ساختار بر ادراک منظر در بافت تاریخی منطقه 12 شهر تهران

عنوان نشریه :مطالعات شهر ایرانی ـ‌ اسلامی

عنوان مقاله :بررسی اثرات پیکره بندی بر کیفیت فضایی پارکهای شهر مشهد با استفاده از روش چیدمان فضا

عنوان نشریه :مطالعات شهری

مقالات سال 2017

عنوان مقاله :ررسي رابطۀ ساختار اكولوژيك شهر نيشابور و الگوي جزاير حرارتي با تأكيد بر رهيافت اكولوژي سيماي سرزمين

عنوان نشریه :نشريه محيط زيست طبيعي

عنوان مقاله :ارزیابی و رتبه بندی مناطق شهری با تاکید بر کیفیت اکولوژیکی پارکها و فضای سبز به روش تاپسیس (مطالعه موردی: مناطق شهری مشهد )

عنوان نشریه :محيط شناسي

مقالات سال 2016

عنوان مقاله :استخراج پوشش گیاهی و ساخت و ساز شهر مشهد با استفاده از چندجمله ای نیوتن و رابطه آنها با دمای سطح زمین

عنوان نشریه :سنجش از دور و Gis ايران

عنوان مقاله :تحليل فضايي اثرات شبكه معابر بر آسیب پذیری محلات شهري در برابر زلزله (مورد مطالعه : محله امیریه¬ شهر سبزوار)

عنوان نشریه :تحلیل فضایی مخاطرات محیطی

عنوان مقاله :واکاوی ابعاد کیفیت محیطی تأثیرگذار بر حضورپذیری فضاهای تجاری (نمونه موردی: خیابان تجاری راهنمایی مشهد

عنوان نشریه :مطالعات و پژوهش هاي شهري و منطقه اي

مقالات سال 2015

عنوان مقاله :تحليل دگرگوني بافت تاريخي شهر سبزوار با استفاده از تئوري چیدمان فضا(1285-1385)

عنوان نشریه :فضاي جغرافيايي

مقالات سال 2014

عنوان مقاله :The Impact Of Water And Soil Electrical Conductivity And Calcium Carbonate On Wheat Crop Using A Combination Of Fuzzy Inference System And GIS

عنوان نشریه :INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH

مقالات سال 2023

Resilient future cities through landscape urbanism in Tehran, Iran

IFLA WORLD CONGRESS 2023 ، 2023-10-03

Sptial logic of Iranian gardens

International Conference Beyond the Art of Paradise Gardens ، 2023-06-05

مقالات سال 2022

ارزیابی آلودگی صوتی ناشی از ترافیک بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی بر منازل مسکونی منطقه 10شهری مشهد مقدس

4th International Congress of Developing Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism of Iran ، 2022-09-23

معرفی مدل FHWA جهت پیش بینی آلودگی صوت در طراحی بزرگراههای شهری وبین شهری

4th International Congress of Developing Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism of Iran ، 2022-09-23

مقالات سال 2019

کاربرد روش چیدمان فضایی در شناخت پیکره بندی فضایی شهر

ششمین کنگره بین المللی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در جامعه ، 2019-03-11

مقالات سال 2018

Investigating the Role of Spatial Configuration of the City on Human Wayfinding in the City

4th International Conference on Architecture, Civil Engineering, & Urban Development ، 2018-12-21

الگوی بررسی نیازها و ترجیحات تفرجی بازدیدکنندگان پارک های جنگلی (مطالعه موردی: پارک جنگلی تنگه چهل چای مینودشت)

سومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری ، 2018-10-18

تاثیرات ناهمگنی سیمای سرزمین بر الگوی انتشار ذرات معلق

چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ، 2018-09-24

بررسی عناصر زیبا شناختی سیمای سرزمین در ارجحیت مکانی گردشگران

چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست با محوریت توسعه پایدار ، 2018-06-23

Introduction to Eco-Syntax: An integrated Concept to Investigate Urban Landscape Sustainability Using Landscape Ecology Approach and Space Syntax Theory. A study in the Mashhad Urban area, Iran

The IFLA Middle East Conference (MELAC 2018): Landscape in Transition ، 2018-05-08

مقالات سال 2017

ارزیابی اثرات پیکره بندی فضای سبز نیشابور بر دمای سطح زمین و جزایر حرارتی

چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست ، 2017-05-24

مقالات سال 2016

ارزیابی توزیع مکانی پارک های شهری با استفاده از روش شبکه بندی ( مطالعه موردی: تایباد)

چهارمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری ، 2016-12-29

ارائه مدل پیشنهادی برای ارزیابی کیفیت اکولوژیکی محیط شهری با رویکرد سیمای سرزمین

چهارمین کنگره بین المللی مهندس عمران، معماری و توسعه شهری ، 2016-12-29

بررسی وضعیت اکولوژیک فضاهای سبز شهری با کاربرد اکولوژی سیمای سرزمین. مطالعه موردی: منطقه یک شهرداری سبزوار

نگرشی نو بر چالش های شهر و شهرنشینی ، 2016-09-26

ارزیابی ویژگیهای کمی فضاهای سبز شهر سبزوار با تاکید براکولوژی سیمای سرزمین

اولين همايش ملي منابع طبيعي و محيط زيست ، 2016-06-30

ارزیابی ویژگی های کمی فضای سبز شهر سبزوار با استفاده از رهیافت اکولوژی سیمای سرزمین

اولین کنفرانس ملی منابع طبیعی و محیط زیست ایران ، 2016-06-30

ارزیابی شاخص های توسعه گردشگری روستایی(مطالعه موردی: حوزه روستای طبس- سبزوار)

اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار ، 2016-02-29

مقالات سال 2015

بررسی و تحليل تحولات کارکردي و عملكردي مسجد جامع سبزوار در دو دوره‌ی تاريخي(1285-1394ه.ش)

سومین کنگره بین المللی عمران معماری و توسعه شهری ، 2015-12-31

نقش اكولوژي سيماي سرزمين در برنامه ريزي پايدار شهري

دست آوردهاي نوين پژوهشي در مهندسي عمران، معماري و شهرسازي ، 2015-09-17

بازشناسی عوامل تأثیرگذار بر حضور شهروندان در فضاهای باز شهری.نمونه موردی: خیابان

اولين كنفرانس بين المللي علوم جغرافيايي ، 2015-08-06

مقدمه ای بر رهیافت بیوفیلیک در برنامه ریزی و طراحی پایدار

معماري، عمران و شهرسازي در آغاز هزاره سوم ، 2015-07-24

مقالات سال 0000

شکل شناسی ساختار شهر یزد از دیدگاه هندسه ی فراکتال (مطالعه¬ی محله¬ی تاریخی فهادان)

چهارمین کنگره بین المللی مهندس عمران، معماری و توسعه شهری ، 0000-00-00

کتب سال 2024

city information modelling

ناشر : Springer

کتب سال 2021

بازتولید منظر در بافت مرکزی شهر

ناشر : جهاد دانشگاهی تهران

کتب سال 2017

دانشنامه خلیج فارس(در دو جلد)

ناشر : بنیاد دانشنامه نگاری ایران

کتب سال

ناشر :

ناشر :

پیاده سازی الگوی منظر و فضای سبز دوستدار معلول ذهنی در آسایشگاه معلولین ذهنی خانه باران، سبزوار

طرح تحقیق برنامه ریزی و طراحی پارک جنگلی سلطا

پایان نامه های سال 2023

ارزیابی تاثیر ابعاد محیطی، فضایی و کالبدی فضاهای سبز شهری بر مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلبی و عروقی( منطقه مورد مطالعه شهر مشهد )

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):سعیده کهن دل

بررسی نقش مشارکتهای مردمی درتوسعه ونگهداری فضاهای سبزشهری (شهرقوچان)

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):سیده ریحانه احسانی قراچاه

بررسی میزان انباشتگی فلز کادمیوم در گیاه یونجه Medicago sativa L با استفاده از تصاویر فراطیفی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):جواد حکم ابادی

قابلیت احیا و باز زنده سازی قنوات شهر سبزوار با تأکید بر حفظ پایداری بوم شناختی منطقه

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):زهرا افچنگی

پایان نامه های سال 2022

ارزیابی روند تغییرات فضای سبز شهرکابل واثرات آن بردمای سطح زمین وجزایر حرارتی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):شریفه احمدی

پایان نامه های سال 2021

تحلیلی بر کارکرد¬ اجتماعی پارک¬های شهری با تأکید بر پارک¬های ویژه بانوان (مطالعه موردی شهر گرگان)

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):مریم میرلطفی

پایان نامه های سال 2020

تحلیل رابطه نحو فضای کالبدی با الگوهای رفتاری

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):سیده زهرا ایزدی

ارزیابی ايـمنی کـودکـان در زمین‌های بـازی پارک های شهری قوچان

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):مهناز مقدم جعفراباد

پایان نامه های سال 2019

تحلیلی بر نقش جنسیت برآگاهی از حقوق شهروندی و قوانین شهری (مطالعه موردی:شهرکابل)

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):زهرا حسنی

بررسی تاثیر پیکره بندی فضایی شهر

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):سحر شرافتی

مدل سازی آلودگی صوت ترافیکی با استفاده از مدل FHWA: مطالعه موردی بزرگراه آیت ا.. هاشمی رفسنجانی مشهد

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):ابوالفضل جمالی

پایان نامه های سال 2018

تحلیل کاربری اراضی شهری با رویکرد عدالت فضایی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):اسفندیار کلی زاده علی خواجه

بررسی اثرات الگوهای فضایی ساختار سیمای سرزمین بر ترجیحات مکانی گردشگران در منطقه جنگلی چهل¬چای مینودشت

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):فاطمه شاه بیکی

بررسی اثرات ساختار سیمای سرزمین بر انتشار گرد و غبار در جنوب غرب سبزوار

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):سولماز عزیزی

ارزیابی رابطه‌ی میان پیکر‌بندی فضایی و دسترسی مناطق شهری مشهد به خدمات شهری

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):علی نجفی

بررسی اثر ساختار فضا بر احساس امنیت شهروندان در محلات شهری و ارائه راهکارهایی در جهت پیشگیری از جرم (نمونه موردی: شهرک طرق مشهد)

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):جواد امیری

بازنمایی پیکره¬بندی فضایی خانه های بافت تاریخی و کاربرد الگوواره¬های آن در طراحی معاصر با رویکرد احیای هویت اجتماعی (نمونه¬ی موردی: طراحی مجتمع مسکونی)

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):فاطمه بهاری

شناخت و اصلاح الگوی فضایی ناهنجاریهای اجتماعی ـ محیطی و کاربرد آن در طراحی با رویکرد ارتقا رفتارهای پایدار(نمونه موردی: طراحی فضای اجتماعی در بافت تاریخی شهر شیراز)

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):صدرالدین مقدم

تاثیرات پیکربندی فضایی بر جدایی گزینی اجتماعی در بافت¬های فرسوده (نمونه موردی بافت فرسئده گلستان سبزوار)

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):مژگان جعفری

امکان‌سنجی قابلیت پیاده مداری شبکه معابر شهری بخش مرکزی شهرقم با تئوری چیدمان فضا

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):حسن خدابنده لو

ارزیابی اثرات اکولوژیک فضای سبز در کاهش آلودگی هوای شهر مشهد

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):زهرا رستمی عرب

پایان نامه های سال 2017

ارزیابی اکولوژیک فضای سبز شهر لردگان با رویکرد پایداری سیمای سرزمین

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):ایمان منصوریان خواجه لنگی

رتبه بندی اکولوژیکی مناطق شهری مشهد با روش تاپسیس(با تاکید بر پارکها و فضای سبز )

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):مهری استادی

پایان نامه های سال 2016

ارزیابی توان اکولوژیکی حوضه آبخیز شهرچای آذربایجان شرقی برای کاربری اکوتوریسم با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره (MCDM)

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):رؤیا پورشامی

مکانیابی منظر شریان های شهری با تاکید بر اصول اکولوژیک سیمای سرزمین(نمونه موردی محور سبزوار-توحیدشهر)

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):محمد ایمان پناه

ارزیابی میزان پایداری ساختار اکولوژیک شهر سبزوار با تاکید بر رهیافت اکولوژی سیمای سرزمین

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):امید مهر فروز

طراحی پارک مینیاتوری با رویکرد پژوهشی ورود و تاثیر مدرنیسم برساختار کالبدی شهر سبزوار

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):جواد خسروآبادی

بررسی و ارزیابی مسایل فضای سبز شهر قوچان با تاکبد بر دیگاه شهروندان

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):امیر براتی کلر

مکانیابی و ارزیابی فضای سبز شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی – مطالعه موردی: منطقه4ناحیه3 کلانشهر مشهد

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):الهه زهانی

تعیین ظرفیت برد تفرجی دریاچه شهدای خلیج فارس«چیتگر»

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):منصوره مومنی صدر

مکان¬یابی و ارزیابی توان اکولوژیک پهنه¬های مستعد گردشگری روستای طبس سبزوار با استفاده از سامانه¬ی اطلاعات جغرافیایی (GIS)

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):عصمت کامل نارستان

پایان نامه های سال 2015

تحلیلی بر فضای سبز شهر تایباد با تاکید بر کارکرد اجتماعی پارک ها

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):رسول اکبرزاده استادی

تحلیل ساختار اکولوژیک شهر نیشابور با استفاده از متریک های سیمای سرزمین و اثرات آن بر جزایر حرارتی شهر

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):الهام جعفری

"واکاوی عوامل فضایی – کالبدی تاثیرگذار بر حضور شهروندان در فضاهای شهری"

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):تکتم روشندل

طراحی مجموعه توریستی تحقیقاتی در پناهگاه حیات وحش شیراحمد با رویکرد حفاظت از محیط زیست

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):فریبرز فلاحی

طراحی کتابخانه مرکزی شهر سبزوار با رویکرد بهینه سازی مصرف انرژی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):رضا همائی


تاریخ شروع فعالیت 1397-12-13
تاریخ پایان فعالیت: 1400-06-31

دبیر کمیته فرهنگی و آموزشی در شورای راهبری مدیریت سبز

تاریخ شروع فعالیت 1396-11-17
تاریخ پایان فعالیت: 1398-11-17

عضویت در شورای راهبری مدیریت سبز

تاریخ شروع فعالیت 1397-01-28
تاریخ پایان فعالیت: 1399-01-28