persons – تارنمای مدیریت صفحات شخصی اساتید

مقالات سال 2024

عنوان مقاله :زبان و شاخصه های شعر جنگ در فارسی و انگلیسی بررسی ناتورالیسم و مولفه های آن در اشعار منتخب قیصر امین پور و ویلفرد اوون

عنوان نشریه :فصلنامۀ مطالعات زبان و ترجمه

مقالات سال 2023

عنوان مقاله :EFL learners' perspective towards Online assessment during Covid-19 outbreak

عنوان نشریه :International Journal of Language Testing

عنوان مقاله :بررسی تطبیقی گفتمان عرفانی شعر معاصر شرقی در اشعار رابیندارانات تاگور و بیژن جاللی

عنوان نشریه :هنر و ادبیات تطبیقی

مقالات سال 2021

عنوان مقاله :از براعت استهلال فارسی تا استمداد انگلیسی: بررسی تطبیقی شاهنامۀ فردوسی و بهشت گمشدۀ میلتون

عنوان نشریه : نقد زبان و ادبيات خارجي

مقالات سال 2020

عنوان مقاله :بررسی تطبیقی غزل واسوخت فارسی و غزلواره ضدپترارکی انگلیسی (Anti-Petrarchan Sonnet) و زمینه‏ های اجتماعی، فرهنگی، و تاریخی آنها: مطالعه غزل‏ هایی از وحشی بافقی و ویلیام شکسپیر

عنوان نشریه :نشریه ادبیات تطبیقی

عنوان مقاله :بومگرایی و تبلور آن در آثار نیما یوشیج و رالف والدو امرسون

عنوان نشریه : نقد زبان و ادبيات خارجي

عنوان مقاله :بررسی اصالت زن-طبیعت و اندیشه های طبیعت گرایانۀ فروغ فرخزاد

عنوان نشریه :پژوهشنامه ادب غنایی

مقالات سال 2019

عنوان مقاله :تعذیب و تنبیه در تاریخ بیهقی: بررسی داستان حسنک وزیر براساس نظریات میشل فوکو

عنوان نشریه :نثر پژوهی ادب فارسی

عنوان مقاله :بازتاب بن مایه های اعتراف و حسب حال در شعر انگلیسی و فارسی: بررسی سروده هایی از رابرت لوول و سهراب سپهری

عنوان نشریه :پژوهش ادبیات معاصر جهان

عنوان مقاله :بررسی تطبیقی مولفه های ادبیات آپوکالیپسی (آخرالزمانی) در«سفر» احمد شاملو و «بازگشت دیگر» ویلیام باتلر ییتس

عنوان نشریه :ادبیات تطبیقی

مقالات سال 2018

عنوان مقاله :بررسي ساختار روايي و زباني در رمان نو: داستان كوتاه آوازي غمناك براي يك شب بي مهتاب اثر بهرام صادقي

عنوان نشریه :پژوهش ادبیات معاصر جهان

مقالات سال 2016

عنوان مقاله :بررسي زيست بوم در شعر فروغ فرخزاد بر اساس نظريه بوم فمينيسم

عنوان نشریه :مطالعات نظریه و انواع ادبی

عنوان مقاله :The relationship between EFL learner’ extensive reading and English language proficiency.

عنوان نشریه :Theory and Practice in Language Studies

عنوان مقاله :The Relationship between EFL Learners' Extensive Reading and English Language Proficiency

عنوان نشریه :Theory and Practice in Language Studies

مقالات سال 2011

عنوان مقاله :ISC Muted Group in Under Western Eyes: A Analysis of Female Characters

عنوان نشریه :Journal of English Language Teaching and Learning

مقالات سال 2019

واکاوی اندیشه ی دم غنیمت شمری خیامی در شعر خطاب به معشوق عشوه گرش

نخستین همایش ملی تحقیقات ادبی دانشگاه علامه طباطبایی ، 2019-02-26

مقالات سال 2017

The influence of concept mapping on reading comprehension of high school EFL learners in Iran

New Trends in English Language Teaching and Testing ، 2017-08-28

بررسي تطبيقي واحدهاي درسي كارشناسي رشته زبان و ادبيات انگليسي در ايران و كشورهاي آسيايي همسايه

دومين همايش ملي آسيب شناسي آموزش زبان هاي خارجي در ايران ، 2017-05-04

The Effect of Genre-based Structure and L1 on Reading Comprehension and Recall of Iranian Upper-intermediate EFL Learners

دومین همایش ملی اسیب شناسی اموزش زبان های خارجی در ایران ، 2017-05-04

The Effect of Genre-based Structure and L1 on Reading Comprehension and Recall of Iranian Upper-intermediate EFL Learners

دومين همايش ملي آسيب شناسي آموزش زبان هاي خارجي در ايران ، 2017-05-04

زبان و ادبيات انگليسي پيش و بعد از انقلاب اسلامي ايران: نگاهي به واحدهاي درسي و تغييرات آن

دومين همايش ملي آسيب شناسي آموزش زبان هاي خارجي در ايران ، 2017-05-04

مقالات سال 2016

تصويرسازي و حجم سازي در متن: بررسي تكنيك هاي تاريخ نگاري جديد در تاريخ بيهقي

ششمين همايش ملي بزرگداشت ابوالفضل بيهقي ، 2016-10-24

مقالات سال 2015

آموزش رشته ي زبان و ادبيات انگليسي در ايران: مسايل و تنگناها

نخستين همايش ملي آسيب شناسي آموزش زبان هاي خارجي در ايران ، 2015-04-30

جايگاه ادبيات و فرهنگ در آموزش زبان هاي خارجي

نخستين همايش ملي آسيب شناسي آموزش زبان هاي خارجي در ايران ، 2015-04-30

Teaching Poetry to BA Students of English Language and Literature: A Socratic Method

كنفرانس ملي بينارشته اي مسائل جاري در آموزش و يادگيري زبان انگليسي ، 2015-03-06

مقالات سال 2014

ادبيات، روايت، زيبايي شناسي: تحليل روابط و بازخواني پيوندها

نهمين همايش انجمن ترويج زبان و ادبيات فارسي ، 2014-08-29

مقالات سال 2013

گفتمان قدرت در تاريخ بيهقي: رويكردي بر اساس ديدگاه ميشل فوكو

همايش ملي بزرگداشت ابوالفضل بيهقي ، 2013-10-23

گفتمان قدرت در تاريخ بيهق: رويكردي بر اساس ديدگاه ميشل فوكو

بزرگداشت ملي ابوالفضل بيهقي ، 2013-10-23

مقالات سال 2011

Man and Nature in Joseph Conrad\\\\\\\'s Youth: A Sociological Study

1st National Conference on Applied Linguistics, Literature, and Translation ، 2011-11-25

The New York Times and the Tehran Times: A Discourse Analysis based on Systematic Functional Grammar

Fourth International Conference on Iranian Linguistics, ICIL 4 ، 2011-08-12

مقالات سال 2010

نی نامه مولانا از منظر میخاییل باختین

پنجمین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی ، 2010-10-29

مقالات سال 2008

جامعه ی همگرای سراسر بین در رمان جزف کنراد

سی و چهارمین کنفرانس جهانی جزف کنراد ، 2008-06-16

مقالات سال 0000

فروغ فرخزاد و شعر او

سمینار ترجمه ی سالانه ساراسا ، 0000-00-00

گفتمان های قدرت: از آغاز تا دوره ی مدرنیته

هفتمین سمینار علمی دانشجویان ایرانی ، 0000-00-00

تحقیق و پژوهش در هندوستان: مسائل و مشکلات

کنفرانس سالانه سی ان سانجای ، 0000-00-00

مهدی اخوان ثالث و شعر او

سمینار ترجمه ی سالانه ساراسا ، 0000-00-00

کتب سال 2018

آبسالان

ناشر : روزنه

رکوئیم

ناشر : روزنه

کتب سال 2015

History of English Literature 1: A Textbook for Students

ناشر : انتشارات آهنگ قلم

مكتب رمانتيسم (با برگزيده اي از برترين اشعار رمانتيسم انگلستان)

ناشر : انتشارات آهنگ قلم

عرياني

ناشر : انتشارات آهنگ قلم

پایان نامه های سال 2024

The Effect of Dynamic Assessment on Iranian EFL Learners’ Autonomy, Self-Efficacy, and Academic Engagement

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):شادی نعمتی زاده

Formative Assessment of Lexis in Speaking Performance of Iranian IELTS Candidates: The Effect of Oral Corrective Feedback

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):نسترن نامنی

پایان نامه های سال 2023

The Comparison of Collaborative Vocabulary Learning of Iranian ESP Learners versus GE Learners in a MOODLE Context

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):زهرا شفائی گوارشک

Iranian EFL University Students Personality Traits and Their Online Learning Satisfaction

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):ناهید جان محمدی سردابی

The Effects of Flipped and Diagnostic Assessment Approaches on EFL Learners’ Writing Proficiency and Writing Motivation: A Case of Writing Accuracy

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):زهرا شادفر

پایان نامه های سال 2022

The Challenges of English Language Learning Among Afghan Graduate EFL Learners in Iran: A Qualitative Content Analysis Study

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):مصطفی محمدی

Promoting Critical Thinking in EFL Students Through Teaching Fiction

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):آرزو فتحی سهل آبادی

پایان نامه های سال 2021

The Relationship between Afghan Bilingual EFL Learners’ Anxiety, Stress and Motivation

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):غلام سخی احسانی

Prepositional Disambiguation through Cognitive Based Teaching Method

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):مریم فکورثقیه

The Relationship between Iranian Intermediate EFL Learners’ Grammar Knowledge and Creative Writing Skill

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):احسان عبدی

پایان نامه های سال 2020

بررسی تطبیقی والدن اثر هنری دیوید ثورو و اشعار نیما یوشیج بر اساس نقد بوم گرا

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):محسن براتی جوزان

پایان نامه های سال 2019

Examining the relationship between teachers’ professional identity ‚teaching styles and their job satisfaction

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):مرضیه حکیمی اخنگان

Pragmatic knowledge or oral vocabulary knowledge; which on is a better predicator of inference questions of listening comprehension of Iranian EFL learners?

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):سارا ربانی

پایان نامه های سال 2018

The Effect of Using Podcast on Iranian Intermediate EFL Learners Speaking Ability in Private Language Schools

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):ایران امیری

The effect of social networking) android application (on improving vocabulary knowledge among EFL learners

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):فرزانه قزی

A Contrastive Generic Analysis of Articles’ Discussions: A Cross-disciplinary Approach

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):ملیحه اعتمادی

Discourse and Construction of Political Identity: Case Studies of EFL Learners and Teachers in Public and Private Schools

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):سمانه شفیعی مقدم

پایان نامه های سال 2017

The Influence of Concept Mapping on Reading Comprehension of High School EFL Learners in Iran

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):الهه احسانی نیا

An Analysis of Questioning Patterns in Iranian M.A Entrance Examinations based on Bloom's Taxonomy

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):میترا فتحیه

بررسی تطبیقی- تحلیلی ادبیات اقلیمی دررمان جای خالی سلوچ دولت آبادی وتس دوربرویل توماس هاردی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):خدیجه پرویزی راد

The effect of direct and indirect written corrective feedback on Iranian EFL University students accuracy in mechanics of writing

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):اعظم شاد

پایان نامه های سال 2016

A Content Analysis of Vocabulary Websites with a View towards Materials Development

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):نوا محمودیان

The Effect of Direct vs. Indirect Corrective Feedback on Iranian Intermediate EFL Learners’ Grammatical Accuracy in Writing

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):سهیلا ناصری

Gender DIF/DTF Analysis of TOEFL Junior Reading Comprehension through Logistic Regression and SIBTEST Methods

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):فریده عیسائی

The Effect of Short Story Reading on Tertiary Level EFL Students’ Creative Writing Ability

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):ندا بیهقی

The Effect of Genre-based Structure and L1 on Reading Comprehension and Recall of Iranian Upper-intermediate EFL Learners

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):عاتکه ندیمی

Iranian teachers' attitudes, intentions and practices regarding formative assessment: A mixed method study

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):کبری راسی

A Content Analysis of Writing Errors In Iranian EFL Learners' Academic Writing and Their Attitudes towards Writing

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):هایده غفوری سبزواری

the effect of using creative drama as a pre-writing activity on EFL learner's writing skill and self-efficacy

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):صادق سهیلی انارکی

The Effect of Using Podcasts on Iranian Upper-Intermediate EFL Learners' Speaking Skill and on their Ability in Overcoming Fear of Speaking

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):پریا ارغیانی

تاثیر استفاده از استراتژی های یادیار بر یادگیری لغات در زبان آموزان ایرانی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):سمیه آمارلوئی

پایان نامه های سال 2015

Comparing reading and listening effect on the immediate and delayed vocabulary retention of Iranian intermediate EFL learners through incidental vocabulary learning

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):سعید معینی

Iranian High School EFL Learners’ Grammar Learning Strategy Use, Perceptions of Strategy Effectiveness, and Grammar Achievement

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):رقیه حسین زاده

The Relationship between EFL Learners' Extensive Reading and English Language Proficiency

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):مجتبی رضائی اهوانوئی

Iranian Junior High School Students’ Attitudes towards Learning English as a Foreign Language and Its correlation with their Achievement Test Scores

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):مجید طاهری

A Critical Discourse Analysis on English Textbook of 7th grade Highschool

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):عبدالجمیل دلشاد

بررسی رابطه بین اضطراب شنیداری زبان خارجی، اضطراب زبان خارجی و به کارگیری استراتژی شنیداری در میان زبان آموزان ایرانی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):روح اله غفاری بای

IMing to Learn: The Effect of Synchronous Mobile Instant Messaging on Iranian Advanced EFL Learners’ Attitude and Reading Comprehension Ability

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):حمید پورطیبی

The Effects of Extensive Reading on EFL Learners’ Reading Comprehension and Their Attitude toward Reading

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):علی صحرائی

ٰThe Effect of Extensive Reading on EFL Learners' Reading Comprehension and their Attitude towards Reading

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):علی صحرا ئی

پایان نامه های سال 2014

Inspecting Motivation in Single-gendered versus Co-educational Language Education

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):محسن جعفری

پایان نامه های سال 2013

تاثیر بلند خوانی متن توسط معلم بر درک مطلب متن در بین زبان آموزان ایرانی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):محمدعلی کوثری

تاثیر هدف خواندن بر یادگیری و ماندگاری واژگان به صورت تصادفی در زبان آموزان مبتدی ایرانی زبان انگلیسی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):سکینه مومنی

ارزیابی کتاب زبان انگلیسی پیش دانشگاهی در چهارچوب نیازها، اهداف، محتوی و روش شناسی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):فاطمه آب خضر

پایان نامه های سال 2012

ساختار قدرت در رمان سور بز نوشته ماریو بارگاس یوسا: تحلیل انتقادی کلام

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):احترام طبسی

رابطه هوش هیجانی و انتخاب راهبردهای خواندن زبان آموزان ایرانی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):ملیحه خدابخشی

تاثیر درک فراشناختی بر درک مطلب زبان آموزان

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):سعید شمسینی غیاثوند

بررسی جامعه شناختی - زبان رمان قلعه حیوانات نوشته ی جرج ارول

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):اعظم کیانی نژاد

بررسی تاثیر معلومات پیش زمینه محتوایی بر یادآوری متون در گروهی از دانشجویان پیشرفته و متوسط ایرانی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):مریم جعفریان خلیل آباد

بررسی نقش اساتید زبان بر اساس نظریه گافمن و تاثیر نقش آنها بر مهارتهای تفکر انتقادی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):فریما طالبی

تاثیر شرایط متنوع برنامه ریزی شده ی قبل از تکلیف بر روی نگارش دانش آموزان زبان انگلیسی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):محمدهادی رجبی

تاثیر آموزش ریشه شناسی بر یادگیری لغت زبان آموزان سطح متوسط به بالای ایرانی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):رخساره قربانی مقدم

پایان نامه های سال 2011

مقایسه گفتمانی تهران تایمز و نیویورک تایمز

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):فاطمه آرمانفر