مقالات سال 2020

تاثیر جامعه پذیری سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با در نظر گرفتن نقش میانجی تناسب فرد- محیط

پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش

مقالات سال 2019

تعیین سهم نسبی عملکرد کارکنان از بازاریابی داخلی (مطالعه موردی: ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوی)

پژوهش هاي فيزيولوژي و مديريت در ورزش

مقالات سال 2018

موانع توسعه هندبال سبزوار و ارائه راهکار

مدیریت و توسعه ورزش

مقالات سال 2017

موانع توسعه هندبال سبزوار و ارائه راهکار

مدیریت و توسعه ورزش

ارتباط بین ابعاد کیفیت خدمات با رضایتمندی گردشگران ورزشی پارک های آبی مشهد

پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی

مقالات سال 2016

ارتباط بین ابعاد کیفیت خدمات با وفاداری گردشگران ورزشی پارک های آبی ورزشی مشهد

مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش

ادراک دانشجویان دانشگاه‌های سبزوار از اثرات داوطلبی در رویدادهای ورزشی و غیرورزشی

رويكردهاي نوين در مديريت ورزشي

بررسی و مقایسه مديريت زمان و فرسودگی شغلي در کارکنان فعال و غير¬فعال دانشگاه حکیم سبزواری

مدیریت منابع انسانی در ورزش

مقالات سال 2015

ارتباط بین ابعاد کیفیت خدماتبا وفاداری گردشگران ورزشی پارک های آبی مشهد

مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش

اثرات توسعه ورزش بر فرآیند جهانی شدن ایران

مطالعات راهبردي ورزش و جوانان

راهبردهای توسعه گردشگری ورزشی تفریحی در ایران

مديريت و توسعه ورزش

مقالات سال 2014

رابطه ی محدودیت های گردشگران با رضایت مندی آنان در پیست های اسکی استان تهران

مطالعات مدیریت ورزشی

مقالات سال 2013

ارتباط توانمندسازی با آمادگی برای تغییر در کارکنان دانشکده¬های تربیت بدنی دانشگاه¬های دولتی تهران

پژوهش در ورزش تربيتي

مقالات سال 2012

عوامل مؤثر برتوسعه صىنعت گردشگری ورزشی در ايران

ورزش و علوم زیست حرکتی

مقالات سال 2017

تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی داوطلبان ورزشی بر انگیزش آنها

پژوهش های مدیریت و علوم انسانی ، 2017-12-21

تعیین ارتباط بین نوستالژی با نگرش گردشگران ورزشی نوستالژیک

همایش بین المللی مدیریت و علوم انسانی ، 2017-12-21

تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی داوطلبان ورزشی بر انگیزش آنها

دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی ، 2017-12-21

تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی داوطلبان ورزشی بر تعهد سازمانی آنها

پژوهش های مدیریت و علوم انسانی ، 2017-12-21

تعیین ارتباط بین نوستالژی با نگرش گردشگران ورزشی نوستالژیک

دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی ، 2017-12-21

تعیین ارتباط بین نوستالژی با تمایلات رفتاری گردشگران ورزشی نوستالژیک

همایش بین المللی مدیریت و علوم انسانی ، 2017-12-21

تاثیر ویژگی جمعیت شناختی داوطلبان ورزشی بر تعهد سازمانی آنها

دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی ، 2017-12-21

بررسی ارتباط تصویر برند با هویت تیمی هواداران تیم پرسپولیس

دومین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری ایران ، 2017-11-23

بررسی ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری باشگاه پرسپولیس در شرایط عدم اطمینان برند با در نظر گرفتن نقش شناخت برند

دومین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری ایران ، 2017-11-23

بررسی ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری باشگاه پرسپولیس در شرایط عدم اطمینان برند با در نظر گرفتن نقش شناخت برند

دومین همایش اقتصاد، مدیریت و حسابداری ایران ، 2017-11-23

بررسی ارتباط تصویر برند با هویت تیمی هواداران تیم پرسپولیس

دومین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری ایران ، 2017-11-23

ارتباط تناسب فرد- محیط با رفتار شهروندی سازمانی

اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران ، 2017-09-16

ارتباط جامعه پذیری سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی

اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران ، 2017-09-16

ارتباط تناسب فرد محیط با رفتار شهروندی سازمانی

مطالعات نوین مدیریت در ایران ، 2017-09-16

ارتباط جامعه پذیری سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی

مطالعات نوین مدیریت در ایران ، 2017-09-16

ارتباط مسئولیت اجتماعی باشگاه با تصویر تیم در باشگاه های لیگ برتر والیبال

نخستین همایش ملی پژوهشهای کاربردی در علوم ورزشی ، 2017-08-11

ارتباط مسئولیت اجتماعی باشگاه با هویت تیمی در باشگاه های لیگ برتر والیبال

نخستین همایش ملی پژوهشهای کاربردی در علوم ورزشی ، 2017-08-11

مقالات سال 2016

بررسی فرصت ها و تهدیدهای صنعت گردشگری ورزشی سبزوار

توسعه علوم و فناوری های نوین در ایران ، 2016-12-26

بررسی وضعیت مؤلفه¬¬ی شخصیت برند مقصد گردشگری ورزشی ایران

کاربرد علوم در تربیت بدنی و صنعت ورزش ، 2016-12-26

بررسی نقاط ضعف و قوت صنعت گردشگری ورزشی سبزوار

توسعه علوم و فناوری های نوین در ایران ، 2016-12-26

بررسی چالش¬های موقعیت¬یابی برند مقصد گردشگری ورزشی ایران

کاربرد علوم در تربیت بدنی و صنعت ورزش ، 2016-10-27

رتبه بندی عوامل آمیخته ترویج در شرکتهای تولید کننده پوشاک ورزشی ایرانی

اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی ، 2016-05-24

بررسی ارزش ویژه برند و مولفه های آن در صنعت پوشاک ورزشی ایران

اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی ، 2016-05-24

مقالات سال 2015

مقایسه دیدگاه مدیران و متخصصین ورزشی و گردشگری در خصوص اثرات توسعه گردشگری ورزشی در جزیره کیش

انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران ، 2015-05-21

ارزیابی گردشگران ورزشی از ابعاد کیفیت خدمات مجموعه های آبی شهر مشهد

انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران ، 2015-05-21

بررسی اثرات جهانی شدن بر توسعه بعد اجتماعی و فرهنگی ورزش ایران

رویکردهای نوین در تربیت بدنی و علوم ورزشی ، 2015-05-12

شناسایی شاخص های عنصر مکان در بازاریابی گردشگری ورزشی ایران

هشتمین همایش تربیت بدنی و علوم ورزشی ، 2015-02-20

اثرات جهانی شدن در توسعه بعد اقتصادی ورزش ایران

هشتمین همایش تربیت بدنی و علوم ورزشی ، 2015-02-20

مقالات سال 2014

Effective Factors on Women Participation in Mountaineering; Case Study: Binalud Mountains, Neishabur-Iran

6TH IWG WORLD CONFERENCE ON WOMEN AND SPORT ، 2014-06-16

پیش بینی وفاداری گردشگران ورزشی با توجه به مولفه های کیفیت خدمات و رضایتمندی، مطالعه موردی: مجموعه های آبی مشهد

سومین همایش ملی ورزش برای همه ، 2014-05-15

مقالات سال 2013

نقش کلاس های تربیت بدنی عمومی در سلامت عمومی و شادکامی دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری

کنگره ملی دانشجویی علوم ورزشی نیاز نسل فردا ، 2013-12-13

مقالات سال 2011

بررسی آمیخته های بازاریابی در صنعت گردشگری ورزشی ایران

دومین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی ، 2011-06-10

مقالات سال 2010

بررسی دیدگاه مدیران و کارشناسان در مورد توسعه صنعت گردشکری ورزشی در استان خراسان رضوی

همایش ملی مدیریت تربیت بدنی ، 2010-12-23

بررسی عنصر محلول از عناصر آمیخته بازاریابی در صنعت گردشگری ورزشی ایران

همایش ملی مدیریت تربیت بدنی ، 2010-12-23

کتب سال 2018

مدیریت نوآوری در ورزش

ناشر :

کتب سال 2010

گردشگري ورزشي

ناشر :

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی