مقالات سال 2017

بررسی تأثیر عوامل کیفیت محیطی بر رضایتمندی ساکنان در مجتمعهای مسکونی در مشهد

پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری

بررسی نقش پلیس بر میزان تعاملات اجتماعی شهروندان در فضاهای عمومی شهری با میانجی‌گری امنیت اجتماعی

انتظام اجتماعی

ارزیابی تغییرات ساختار معماري مسکن و عرصه حیات در روستاها (مطالعه موردي: روستاي ریاب- خراسان رضوي)

مسکن و محیط روستا

مقالات سال 2016

بررسی عوامل فضایی _ کالبدی تاثیر گذار بر مسکن روستایی. نمونه های موردی روستاهای دیزباد بالا، فریزی و آیدالیک

پژوهش و برنامه ريزي روستايي

واکاوی ابعاد کیفیت محیطی تأثیرگذار بر حضورپذیری فضاهای تجاری (نمونه موردی: خیابان تجاری راهنمایی مشهد

مطالعات و پژوهش هاي شهري و منطقه اي

مقالات سال 2014

شناسایی پهنه های آسیب پذیر شهرک شهید باهنر مشهد از منظر پدافند غیر عامل

جغرافيا و مخاطرات محيطي

مقالات سال 2013

ISC- Transition from Detached Plazas Close to Traditional Bazaars towards Reviving Lost Spaces Close to Contemporary Shopping Centres, Case Studies: Proma Shopping Center and Bazaar-E Reza in Mashh

معماري و شهرسازي آرمان شهر

بررسی و تحلیل مولفه های تاثیر گذار بر بهبود کیفیات فضایی پیاده راه ها به منظور افزایش سطح تعاملات اجتماعی.(مطالعه موردی : محورهای تربیت و ولیعصرکلان شهر تبریز)ISC

مطالعات شهري

مقالات سال 2019

Investigating the components affecting improvement of the children's center for improving the level of urban life

2nd International Conference on Civil Engineering, Architecture & Urban management in Iran, held in Tehran, Iran ، 2019-08-22

the role of promoting the quality of life environment and learning in the physical and mental development of childless children

2nd International Conference on Civil Engineering, Architecture & Urban management in Iran, held in Tehran, Iran ، 2019-08-22

بررسی مراحل فرایند برنامه دهی و تبیین نقش آن در برآمردن نیازهای کاربر در طراحی معماری

ششمین کنگره بین المللی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در جامعه ، 2019-03-11

کاربرد روش چیدمان فضایی در شناخت پیکره بندی فضایی شهر

ششمین کنگره بین المللی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در جامعه ، 2019-03-11

تبیین رابطه هویت و زیبایی آثار انسانی در جهان بینی ایرانی - اسلامی

ششمین کنگره بین المللی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در جامعه ، 2019-03-11

مقالات سال 2018

Investigating the Perception of Identity and Sense of Place

4th International Conference on Architecture, Civil Engineering, & Urban Development ، 2018-12-21

Architectural Briefing, Challenges and Solutions

4th International Conference on Architecture, Civil Engineering, & Urban Development ، 2018-12-21

Investigating the Role of Spatial Configuration of the City on Human Wayfinding in the City

4th International Conference on Architecture, Civil Engineering, & Urban Development ، 2018-12-21

Creating a quantitative relation between the qualitative variables of social interactions

Civil Engineering, Architecture & Urban Planning of the Islamic Countries ، 2018-05-16

Reviewing on Models of Architectural Design Process

Civil Engineering, Architecture & Urban Planning of the Islamic Countries ، 2018-05-16

مقالات سال 2017

تجلی مفهوم تعاملات اجتماعی از محلات سنتی تا مجتمع های بلند مرتبه مسکونی معاصر

کنفرانس معماری ایران ، 2017-10-19

Understanding of Spatial - physical Factors of High-rise Residential Complexes towards Enhancing of Residents' Social Interaction

4th International Conference on Advance Technology in Civil Engineering, Architecture & Urban Planning ، 2017-10-07

The Comparison of Residential Neighborhoods in Iran and Neighborhood Unit in the West in Terms of the Concept of Social Interactions

4th International Conference on Advance Technology in Civil Engineering, Architecture & Urban Planning ، 2017-10-07

واکاوی نقش اجزای فضای کالبدی در ارتقای حس امنیت در محیطهای مسکونی با رویکرد طراحی محیطی_جرم ستیزی 1 )مطالعه موردی: نواحی مسکونی خیابان انقلاب سبزوار(

چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ، 2017-09-20

شناخت عوامل موثر در طراحی منظر شهری در راستای ارتقای کیفیت فضای شهری، محله پاسداران سبزوار

چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران ، 2017-02-15

مقالات سال 2016

بررسی مولفه های طراحی پژوهش محور در راستای مطالعات طرح 2 کارشناسی ارشد

چهارمین کنگره بین‌المللی عمران، معماری و توسعه شهری ، 2016-12-28

بهسازی و توانمندسازی محلات حاشیهنشین در راستای محیطی

دومین کنفرانس ملی مدیریت کلانشهرها ، 2016-11-15

کنش های رفتاری متقابل کودکان مبتلا به اوتیسم و محیط آموزشی

سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری ، 2016-03-04

بررسی ابعاد فضایی معماری معاصر ایرانی به مثابه مرجع شکل گیری هویت ایرانی

دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی ، 2016-02-21

" بررسی مبادی ورودی شهرها با تاکید بر شناساندن بهتر هویت شهر بر مخاطبین نمونه مورد مطالعه : ورودی کلان شهر مشهد از سمت جاده سرخس

دومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران ، 2016-01-29

مقالات سال 2015

بررسی عوامل زمینه‌سازِ حسِّ‌تعلُّق به مکان برای طراحی مطلوب در محیط کالبدی مجتمع‌های‌مسکونی

هفتمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر راهبردهای توسعه شهری ، 2015-11-12

دستیابی به معماری پایدار مبتنی بر استراتژی های بیوفیلیک

کنفرانس بین المللی دستاورد های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ، 2015-09-17

بررسی رابطه قلمروپایی و روان شناسی محیط

کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری ، 2015-09-04

مدلهای آیرودینامیکی فرم ساختمانهای بلند در جهت کاهش نیروهای باد

کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری ، 2015-09-03

تاثیر حضور شهروندان در فضاهای شهری بر پیشبردا اهداف جامعه

سومین کنگره بین المللی مدیریت شهری ایران ، 2015-08-19

بازشناسی عوامل تأثیرگذار بر حضور شهروندان در فضاهای باز شهری.نمونه موردی: خیابان

اولين كنفرانس بين المللي علوم جغرافيايي ، 2015-08-06

دستیابی به معماری پایدار مبتنی بر ویژگی های اکولوژیک

همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در هزاره سوم ، 2015-07-21

تاثیر نیروی باد بر ساختمانهای بلند و محیط اطراف آن

همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در هزاره سوم ، 2015-07-10

تاثیر جهت قرارگیری ساختمان نسبت به جهت وزش باد براثرات نیروی باد برروی ساختمانهای بلند بااستفاده ازمدل سازی CFD

کنفرانس بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم ، 2015-07-03

بررسی تاثیر آرایش فضایی – کالبدی شهر در مقابله با ریزگردهای مهاجم در ماهشهر با بهره گیری از مدلسازی CFD

نهمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست ، 2015-06-01

بررسی مفهومی هویت ‌مکان، حسِّ‌مکان، حسِّ‌تعلُّق به مکان و دلبستگی به مکان و تبیین دیاگرام کلی برای ارتباط آن‌ها با یکدیگر

کنفرانس ملی فرهنگ، هویت شهری و گردشکری ، 2015-05-18

هستی شناسی فضایی در راستای حس تعلق تعلق به فضای مسکونی

اولین کنفرانس ملی شهرسازی،مدیریت شهری و توسعه پایدار ، 2015-03-15

واکاوی هستی شناسی فضایی در راستای حس تعق به فضای مسکونی

اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار ، 2015-03-13

واکاوی عناصر فضایی – کالبدی تاثیرگذار به بهبود حس تعلق به مکان در شهرهای ایرانی – اسلامی

اولین کنگره بین المللی افق های جدید معماری و شهرسازی ، 2015-01-08

مقالات سال 2014

بررسی و تحلیل مولفه های کالبدی در حس تعلق به مکان

همایش ملی معماری شهرسازی و توسعه پایدار ، 2014-11-20

بررسی اثر مرکزیت مسجد محله بر میزان مشارکت های مذهبی ساکنین

ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری ، 2014-11-13

بررسی و تحلیل مولفه های کالبدی در حس تعلق خاطر به مکان، (نمونه موردی: مجتمع مسکونی نسترن در شهر زاهدان

نهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی، کنفرانس ملی معماری و شهرسازی و توسعه پایدار ، 2014-11-03

بررسی تاثیر سلسله مراتب فضایی در ارتقا سطح رضایتمندی ساکنین مجتمع های مسکونی با افزایش حس خلوت

نهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی، کنفرانس ملی معماری و شهرسازی و توسعه پایدار ، 2014-11-03

بررسی و تحلیل عناصر فضایی - کالبدی در تشکیل حس تعلق به مکان

همایش ملی معماری،شهرسازی و توسعه پایدار ، 2014-10-31

مقالات سال 0000

The Concept of Value in Iranian Home

World Housing Congress on Affordable Quality Housing ، 0000-00-00

تاثیر معماری و شهرسازی بر فضاهای شهری و محیط های انسان-ساخت در جهت نیل به مفهوم شهر سالم

کنفرانس ملی شهر سالم ، 0000-00-00

Adoption of Persian Courtyard Traditions into Modern High-rise Apartment

International Conference on Built Environment in Developing Countries ، 0000-00-00

حفظ ارزش های رفتاری-فرهنگی و اجتماعی ایرانی در طراحی ساختمان های بلند مرتبه مسکونی

کنفرانس بین المللی سکونت گاه های سنتی زاگرس ، 0000-00-00

کتب سال 2015

باز آفرینی بافت های تاریخی ایران

ناشر : انتشارات سروش دانش

کتب سال 2012

پلیس ساختمان

ناشر : وزارت کشور

ساماندهی و طراحی بازارهای روز و میدان تره بار

شناسایی فاکنورهای تاثیرگذار کیفی فضاهای پیاده

مطالعه ساماندهی و طراحی مسیل شهری، شهر کاشمر

مطالعه مبادی ورودی شهر مشهد از سمت جاده سرخس

مطالعه و لکه گذاری سایت 6 هکتاری مجتمع توریست

مدیر پژوهشی دانشگاه

معاون عمرانی دانشگاه

معاون عمرانی دانشگاه