persons – تارنمای مدیریت صفحات شخصی اساتید

مقالات سال 2025

عنوان مقاله :بررسی قابلیت استعمال قاعده «دم المسلم لا یبطل» در خصوص جنایت ناشی از بیماری واگیر

عنوان نشریه :

مقالات سال 2023

عنوان مقاله :تاملی بر ضرورت حق فرزندآوری زوجه در فقه و حقوق موضوعه

عنوان نشریه :علوم انسانی و اسلامی در هزاره سوم

عنوان مقاله :اسباب و موارد تغلیظ دیه از نظر فقهای امامیه و حنابله

عنوان نشریه :فقه جزای تطبیقی

عنوان مقاله :مقایسه دیدگاه آخوند خراسانی با دیدگاه فلاسفه در خصوص «خارج المحمول» و «محمول بالضمیمه» با تاکید بر دیدگاه ابن سینا

عنوان نشریه :جستارهایی در فلسفه و کلام

مقالات سال 2022

عنوان مقاله :تنظیم خانواده در اسلام با نگاهی به قواعد فقهی و اصول عملی

عنوان نشریه :فقه و حقوق نوین

عنوان مقاله :واکاوی جایگاه مفهوم شرط در اندیشه اخباریان

عنوان نشریه :اصول فقه امامیه

مقالات سال 2021

عنوان مقاله :موانع وحدت مسلمین در اندیشه محمد حسین آل کاشف الغطاء

عنوان نشریه :مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی

عنوان مقاله :واکاوی وجوب پاسخِ به خواستگاری مؤمن در فقه امامیه

عنوان نشریه :مطالعات اسلامی زنان و خانواده

عنوان مقاله :عده زنان فاقد رحم در فقه امامیه

عنوان نشریه :مجله علمی پژوهش در حقوق، فقه، فلسفه والهیات

عنوان مقاله :عده زنان فاقد رحم در فقه امامیه

عنوان نشریه :مجله علمی پژوهش در حقوق، فقه، فلسفه والهیات

عنوان مقاله :بررسی فقهی رجم و تحلیل کارکرد مصلحت در آن

عنوان نشریه :مجله علمی پژوهش در حقوق، فقه، فلسفه والهیات

عنوان مقاله :بررسی فقهی رجم و تحلیل کارکرد مصلحت در آن

عنوان نشریه :مجله علمی پژوهش در حقوق، فقه، فلسفه والهیات

مقالات سال 2020

عنوان مقاله :پژوهشی در تأثیر تنگدستی دائن بر مسئله مستثنیات دین

عنوان نشریه :آموزه های فقه مدنی

عنوان مقاله :واکاوی صحت و بطلان شرکت مفاوضه و نقد و تحلیل آن درفقه مذاهب خمسه،آراء امام خمینی(ره) و حقوق ایران

عنوان نشریه :متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی)

عنوان مقاله :واکاوی و تبیین جایگاه مصطلحات علت و حکمت در استنباط احکام

عنوان نشریه :فقه و اصول

عنوان مقاله :مستندات محذور تأسیس فقه جدید

عنوان نشریه :فقه و اصول دانشگاه فردوسي مشهد

مقالات سال 2019

عنوان مقاله :بررسی تاثیرِ پیدایش عرفان های کاذب و نوظهور بر عرفان های اسلامی

عنوان نشریه :فصلنامه علمی تخصصی روانشناسی، علوم اجتماعی و علوم تربیتی

عنوان مقاله :تاملی فقهی پیرامون استثناء زوجین از ارث بردن حد قذف

عنوان نشریه :پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي

مقالات سال 2018

عنوان مقاله :تقلید در عصر حکومت اسلامی مبتنی بر اندیشه انتصاب

عنوان نشریه :حكومت اسلامي

عنوان مقاله :آمیزش نامتعارف و پیامدهای فقهی آن

عنوان نشریه :فقه پزشكي

مقالات سال 2016

عنوان مقاله :اخباری کیست؟

عنوان نشریه :فقه و اصول دانشگاه فردوسي مشهد

مقالات سال 2024

The rulings of minor and non-discretionary transactions with a glance at the International Law Convention

8th International Confrence on Jurisprudence, Law and Religious Research ، 2024-02-16

مقالات سال 2023

اهمیت زبان انگلیسی در گسترش فقه

اولین کنفرانس بین المللی حقوق، علوم سیاسی، سیاست اسلامی و فقه اسلامی ، 2023-11-05

پژوهشی بر ادله فقهی و حقوقی آزادی اراده در پیشگیری از بیماریها با نگاهی به بیماری کرونا

اولین کنفرانس بین المللی حقوق، علوم سیاسی، سیاست اسلامی و فقه اسلامی ، 2023-09-08

تاثیرآموزش مجازی برپیشرفت تحصیلی دانش¬آموزان متوسطه دوم شهرستان اسفراین در دوران کرونا

روانشناسی جرم ، 2023-06-01

روش پاسخگویی به مسائل مستحدثه با استفاده از ادله قاعده ساز ( به روش استقراء)

همایش ملی مطالعات بنیادینحقوقی- فقهی(نظریه ها، رویکردها و چالش ها) ، 2023-03-09

بررسی تاثیر قاعده سبق ،حیازت،احیای موات بر محیط زیست

پارک های ملی و سایر مناطق تحت حفاظت ، 2023-01-01

مقالات سال 2022

جایگاه طلاق و فسخ از نگاه شهیدثانی و برخی علماء اهل سنت و نقد آن

پنجمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهشهای دینی ، 2022-09-22

تاثیر مقتضیات زمان و مکان بر کفویت

پنجمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهشهای دینی ، 2022-09-21

مقالات سال 2021

بررسی جایگاه شهادت زنان در فقه اسلامی و قوانین موضوعه

سومین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی و مدیریت در جامعه (بامحوریت اخلاق زیستی) ، 2021-11-14

قلمرو تمکین زوجه

سومین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی و مدیریت در جامعه (بامحوریت اخلاق زیستی) ، 2021-11-11

برگزاری کرسی ترویجی با عنوان«نقدی بر نظریه جمع بین مفترقات و فرق بین متماثلات در شرع»

برگزاری کرسی ترویجی با عنوان«نقدی بر نظریه جمع بین مفترقات و فرق بین متماثلات در شرع» ، 2021-05-26

مقالات سال 2018

بررسی رابطه بین مدل ذهنی کارکنان و حسادت شغلی(مطالعه موردی: اداره کل دادگستری استان خراسان رضوی مجتمع ولایت)

اولین همایش ملی مدیریت، اقتصاد و اقتصاد مقاومتی ، 2018-05-10

مقالات سال 2017

تحلیل کاربرد قاعده وزر در ابواب غیر جزایی فقه امامیه

تحقیقات علمی جهان در مدیریت، حسابداری، حقوق و علوم اجتماعی ، 2017-11-23

واکاوی قانون شروع به جرم در سال 1392 و 1370

سومین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی و مدیریت در جامعه ، 2017-11-11

فرار جوانان از خانه

اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، حقوق، اقتصاد و علوم انسانی ، 2017-10-29

نگاهي به روايات امام رضا(ع) در زمينه ستر و حلم و استفاده از آن در روابط معاصر

دومين كنفرانس بين المللي مطالعات اجتماعي فرهنگي وپژوهش ديني ، 2017-07-02

نگاهی به روایات امام رضا (ع) در زمینه ستر و حلم و استفاده از آن در روابط معاصر

دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی ، 2017-07-02

کودکان کار و آسیب های تهدید کننده

اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، حقوق، اقتصاد و علوم انسانی ، 2017-06-29

نگاهی به تفاوت¬های شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و مصوب 1392

پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت،اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی ، 2017-05-18

بررسی تاثیر وراثت درمیزان جرائم افراد

پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت،اقتصاد، حسابدارب وعلوم انسانی ، 2017-05-18

عوامل و عواقب شراب‌خواری در جوانان

اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی ، 2017-05-11

دختران از خانه فرار میکنند یا خانواده آنها را فراری میدهند؟

اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی ، 2017-05-11

بررسی دیدگاه های حافظه و یادگیری

نخستین کنگره ملی دانشجویی پژوهشهای نوین در روانشناسی شناختی ، 2017-05-10

رابطه علیت در ایدز

همایش ملی علوم اجتماعی علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی ، 2017-05-09

ازدواج سفید ازديدگاه اسلام و دانشجويان

همایش ملی علوم اجتماعی علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی ، 2017-05-09

بررسی عفاف ونگاه درسبک زندگی اسلامی براساس آیات 31و30 سوره نور

دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی ، 2017-03-08

مبانی فقهی ضمان ناشی از جنایات حیوان

کنفرانس بین المللی حقوق و علوم جزای اسلامی ، 2017-01-13

مقالات سال 2016

سبک حضرت زهرا (سلام الله علیها) در دفاع از جایگاه ولایت در خطبه فدکیه

همایش سراسری علمی پژوهشی سبک زندگی تایباد ، 2016-12-15

فضای مجازی و تأ ثیر آن درخیانت همسران

دومین همایش ملی سبک زندگی و خانواده پایدار ، 2016-12-12

سلوک اخلاقی سید مرتضی علم الهدی

کنگره بین المللی سید مرتضی ، 2016-12-08

بازتاب آثار صله رحم بر سبک زندگی اسلامی

همایش سراسری علمی پژوهشی سبک زندگی تایباد ، 2016-08-15

تحلیل ارث از اعیان ماترک شوهر در فقه شیعه وحقوق مدنی جمهوری اسلامی ایران

همایش ملی آینده پژوهی علوم انسانی و امنیت اجتماعی ، 2016-07-14

شیوه های مدیریت اقتصاد اسلامی از دیدگاه روایات

اولین کنگره ملی توانمند سازی جامعه در حوزه مشاوره، خانواده و تعلیم و تربیت اسلامی ، 2016-06-07

تربیت اعتدالی فرزندان از منظر روایات

اولین کنگره ملی توانمندسازی جامعه در حوزه مشاوره، خانواده و تعلیم و تربیت اسلامی ، 2016-06-07

اخلاق اجتماعی کارگزاران از دیدگاه نهج البلاغه

اولین کنگره ملی توانمند سازی جامعه در حوزه مشاوره، خانواده و تعلیم و تربیت اسلامی ، 2016-06-07

مهریه یا دو لبه شمشیر

دومین همایش ملی توسعه علوم و فناوری های نوین در ایران ، 2016-05-28

بررسی مسائل مربوط به حجر و قیمومت غیرمسلمانان در کشور ایران

اولین همایش بین المللی نقش فناوری های نوین در علوم انسانی ، 2016-05-24

بررسی ویژگی های انسان کامل از لحاظ عفو و بخشش

همایش سراسری علمی-پژوهشی سبک زندگی ، 2016-05-19

تهذیب نفس جهت خودسازی در قرآن کریم و روایات

همایش سراسری علمی-پژوهشی سبک زندگی ، 2016-05-19

تاثیر فضای مجازی برروی طلاق

همایش سراسری علمی-پژوهشی سبک زندگی ، 2016-05-19

وجوه معنایی ریشه «سَکَنَ» و مشتقات آن در قرآن کریم

واژه پژوهی در علوم اسلامی ، 2016-05-19

بررسی و نقد نظریه امر الهی

همایش سراسری علمی-پژوهشی سبک زندگی ، 2016-05-19

مقایسه ی ضرورت نبوت از دیدگاه مطهری و سهروردی

نخستین همایش ملی حکمت مطهر ، 2016-05-12

بررسی عوامل وآثارازدواج تحمیلی بردختران

نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت ، 2016-05-11

بررسی تأثیرخشونت جسمانی در تربیت فرزندان

همایش ملی علوم اسلامی، حقوق و مدیریت ، 2016-05-11

آسیب های زنان بعد از طلاق

همایش ملی علوم اسلامی، حقوق و مدیریت ، 2016-05-11

حقوق سیاسی زنان در کشور یران

همایش ملی علوم اسلامی، حقوق ومدیریت ، 2016-05-11

حقوق کودکان بی سرپرست و بد سرپرست در ایران

نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت ، 2016-05-11

بررسی¬عوامل¬و¬آثار¬¬ازدواج¬تحمیلی¬بر¬دختران

علوم اسلامی، حقوق و مدیریت ، 2016-05-11

زن و آزادی های اجتماعی در دیدگاه قوانین اسلام

همایش ملی علوم اسلامی، حقوق و مدیریت ، 2016-05-11

بررسی عوامل وآثارازدواج موقت وقوانین مربوط به آن

نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت ، 2016-05-11

بررسی نقاط ضعف کشاورزی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی

سومین كنفرانس بین المللی اقتصاد سبز ، 2016-05-06

بررسی امر به معروف و نهی از منکر و تطبیق اجمالی آن با قیام عاشورا

اهداف و دستاوردهای قیام عاشورا ، 2016-05-01

عالم ذر از دیدگاه قران و اندیشمندان

دومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی ، 2016-04-05

مقالات سال 2015

نگاهی به سیر اندیشه سربداران در زمینه انتخاب رهبر فکری

کنگره بین المللی هفتصدمین سالگرد نهضت سربداران ، 2015-12-20

حجیت قیاس مستنبط العلة در منظر فضل بن شاذان نیشابوری

اولین همایش ملی فضل بن شاذان نیشابوری ، 2015-12-20

واکاوی مهدویت از دیدگاه فضل بن شاذان

اولین همایش ملی فضل بن شاذان نیشابوری ، 2015-12-20

واکاوی دیدگاه‎های سیاسی شهید اول و تأثیر آن بر سربدارن

کنگره بین المللی هفتصدمین سالگرد نهضت سربداران ، 2015-12-18

بررسی همکاری حسن شیعی سبزواری و سربداران در ترویج تشیع

کنگره بین المللی سربداران ، 2015-12-18

بررسی تطبیقی نهضت سربداران با دو مسئله فقهی جهاد و امر به معروف

کنگره بین المللی سربداران ، 2015-12-06

آسیب شناسی مصوبات شورای اسلامی شهر سبزوار

بررسی آسیبها و موانع تحقق اهداف شوراهاي شهر و راهکارهاي عبور از این موانع

پایان نامه های سال 2024

بررسی میزان تاثیر قاعده لاضرر در باب طلاق

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):نیره پاسبان

بررسی میزان تأثیر قاعده‌ی لاضرر در باب بیع

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):راضیه چولائی

پایان نامه های سال 2023

بررسی احکام و آثار فقهی و حقوقی پیشگیری از بیماری

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):امیررحمان کلاهی

بررسی آثار تفاوت حکم مرجع با قانون

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):ملیحه برزنونی

پایان نامه های سال 2022

بررسی دیدگاههای مشهور فقهای امامیه در ابواب نکاح، طلاق و ارث و کاربست آن در قانون مدنی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):ریحانه داورپناه مقدم

بررسی مبانی تغلیظ دیه از دیدگاه فقه شیعه و فقه حنبلی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):پریسا فدائی میلانلو

پایان نامه های سال 2021

بررسی طلاق قضایی ناشی از عسر و حرج معنوی زوجه در فقه امامیه و قانون مدنی ایران

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):لیلی فاطمی

پایان نامه های سال 2019

بررسی حق سکوت مدعی علیه در مذاهب خمسه

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):منیژه قزی

پایان نامه های سال 2018

استحصاء و عیار سنجی ادله و مستندات قاعده غرر در فقه امامیه

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):مصطفی وفائی معین

واکاوی احکام فقهی مبتنی بر پشتوانه انحصاری اجماع در مبحث بیع فقه امامیه

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):مازیار دولت آبادی

تاثیر جنسیت احکام اسیر در فقه مذاهب اسلامی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):عفت منصوری قپق تاز

بازپژوهی حجیت احکام فقهی مبتنی بر پشتوانه انحصاری اجماع در عقود معینه در فقه امامیه به استثنای بیع

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):زهره فاتحی پیکانی

پایان نامه های سال 2017

تحلیل کاربرد قاعده وزر در ابواب غیرجزایی فقه امامیه

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):معصومه آبنار

ببررسی تحلیل وتحول گسترشمنابع جدید درامدبیت المال درفقه مذاهب اسلامی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):سیدرضا حیدری چاه کبوتری

بررسی تطبیقی مبانی فقهی و حقوقی شرط عدم انفاق ضمن عقد نکاح از دیدگاه مذاهب خمسه

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):آرزو چکاد

مبانی وادله تقدم مصالح اجتماعی برمصلحت فردی از دیدگاه مذاهب اسلامی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):موسی الرضا حیدری

بررسی مبانی فقهی احکام مربوط به تسبیب در موجبات ضمان قهری از دیدگاه فقهای امامیه و حنفیه

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):افسانه نخعی پورقلعه بالا

بررسی مبانی فقهی شرکت در جنایت،فقهای امامیه،فقهای حنابله،فاضل دیه

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):محدثه ترابی دلوئی

پایان نامه های سال 2016

بررسی تاثیر حج بر تقویت دین

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):امین سلیمان پور

رابطه و نقش حج بر سبك زندگي اسلامي از منظر اموزه هاي اسلامي

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):علی سلیمان پور

بررسي نقش و سيره پيامبر (ص)در ايجاد همدلي و همزباني در جامعه اسلامي

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):فرشته مقدم

بررسی تطبیقی معاملات غیربالغین از نگاه فقه امامیه و حنفیه

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):ابوالحسن ابراهیم بای سلامی

بررسي تاثير اقامه نماز بر سلامت جامعه با تاكيد بر آيه ان الصلاه تنهي عن الفحشاء والمنكر

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):لیلا اسلام پور

راهکارهای حاکمیت در قبال حقوق اقتصادی ایتام با تکیه بر قرآن و حدیث

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):معصومه کرابی

پایان نامه های سال 2015

بررسي تفسيري آيه الرجال قوامون علي النساء( 34/4)

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):طاهره دررودی

بررسي اسباب و عوامل برخورداري انسان از فيض الهي از منظر آموزه هاي علوي

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):حمیدرضا عدالت منش


تاریخ شروع فعالیت 1402-11-09
تاریخ پایان فعالیت:


تاریخ شروع فعالیت 1400-09-13
تاریخ پایان فعالیت:

عضو شورای انضباطی بدوی دانشجویان

تاریخ شروع فعالیت 1401-08-03
تاریخ پایان فعالیت:

عضو شورای سیاستگذاری مشاوره و بهداشت روان

تاریخ شروع فعالیت 1400-11-06
تاریخ پایان فعالیت: 1401-03-08

عضو شورای سیاستگذاری و نظارت دفتر ارتباط دانشگاه و خانواده

تاریخ شروع فعالیت 1400-11-12
تاریخ پایان فعالیت: 1401-03-08

عضو کمیته بهره وری دانشگاه

تاریخ شروع فعالیت 1400-12-25
تاریخ پایان فعالیت: 1401-03-08

مدیریت فرهنگی اجتماعی

تاریخ شروع فعالیت 1400-09-13
تاریخ پایان فعالیت: