مقالات سال 2021

بررسی پتانسیل پارک ملی و منطقه حفاظت شده ساریگل برای اکوتوریسم با استفاده از GIS

علوم و تكنولوژي محيط زيست

مقالات سال 2020

واکاوی تغيير و تحولات مورفوديناميک لندفرم ها و بستر رودخانه کال شور درمحدوده منطقه حفاظت شده شيراحمد سبزوار با ديدگاه محيط زيستی

علوم و تکنولوژی محیط زیست

استخراج شاخص سطح برگ ذرت علوفهای با استفاده از روش عکسبرداری رقومي نيمکروی )مطالعه موردی: مزارع قلعهنو، جنوب تهران(

تحقیقات آب و خاک ایران

Crop Mapping Using Random Forest and Particle Swarm Optimization based on Multi-Temporal Sentinel-2

remote sensing

مقالات سال 2019

ارزیابی تغییرات و تعیین سطح جنگل‌های مانگرو منطقه حفاظت شده خورخوران با تاکید بر هیدرودینامیک تنگه هرمز

فصلنامه علوم و تكنولوژي محيط زيست

مقالات سال 2018

تحليل ژئومورفوديناميک تغييرات خط ساحلي قاعده دلتاي رودخانه مند بوشهر با استفاده از سنجش از دور ISC

فضاي جغرافيايي

بررسی و ارزیابی روند تغییرات سطوح جنگل های حرا(مانگرو) با استفاده از تکنیک های سنجش از دور (مطالعه موردی: بندرعباس) (علمی پژوهشی دانشگاه آزاد)

اکوسیستم های طبیعی ایران

پایش کاربری اراضی به منظور ارزیابی بیابان زایی با استفاده از سنجش از دور

علوم و تکنولوژی محیط زیست

مقالات سال 2017

A Review of Ocean/Sea Subsurface Water Temperature Studies from Remote Sensing and Non-Remote Sensing Methods

Water

ارزیابی تناسب اراضی براي توسعۀ فیزیکی شهر سبزوار به روش فازي سلسله مراتبی

آمايش جغرافيايي فضا

ارزیابی تغییرات کاربری اراضی و تحلیل روند بیابان زایی اقلیمی چاله گاوخونی isc

فضاي جغرافيايي

تهيه نقشه حساسيت زمين لغزش با استفاده از مدل تلفيقي فازي- فرآيند تحليل شبكه اي

سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي در منابع طبيعي

بررسی تأثیر عوامل جغرافیایی در نوسان سطح آب زیرزمینی دشت پارس آباد مغان ISC

فضای جغرافیایی

ارزیابی نحوۀ تأثیر بازارچۀ مرزی بر روند توسعۀ کالبدی شهر مورد شناسی: بازارچۀ مرزی یزدان در شهر حاجی‌آباد          

جغرافيا و آمايش شهري منطقه اي

مقالات سال 2016

پهنه‌بندی خطر زمین ‌لغزش در ارتفاعات بینالود به روش بیزین (مسیر جاده ترانزیتی جدید طرقبه- درود)

فضاي جغرافيايي

پایش تغییرات کاربري اراضی با استفاده از روش هاي مختلف تئوري آموزش آماري منطقه نیشابور

آمايش جغرافيايي فضا

پهنه¬بندی ماهانه میزان آلودگي هوا و بررسی نحوه ارتباط آن با عوامل اقليمي از طريق GIS (مطالعه موردي: شهر مشهد)

نشريه محيط زيست طبيعي

Modelingoflandslidevolumeestimation

Open Geosciences

Modeling of landslide volume estimation

Open Geosciences

پایش تغییرات کاربري اراضی با استفاده از روش هاي مختلف تئوري آموزش آماري منطقه نیشابور

آمايش جغرافيايي فضا

بررسي نقش ژئومورفولوژي تکتونيک بر اکتشاف مخازن هيدروکربني زاگرس فارس (مطالعه موردي: طاقديسهاي خشت و نورا) ISC

جغرافيا و برنامه ريزي محيطي

مقالات سال 2015

بررسی نقش عوامل زیست اقلیمی بر شیوع بیماري سالک در شهرستان سبزوار: مطالعه موردي سبزوار

اپيدميولوژي ايران

ارزیابی دماي سطح زمين در ارتباط با روند تغييرات کاربري اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره اي )مطالعه موردي: حوضه آبخيز طالقان(

جغرافيا و برنامه ريزي محيطي

تحليل ژئومتري حوضه هاي زهکشي با استفاده از شواهد ژئومورفولوژي تکتونيک )مطالعه موردي: چهار حوضه زهکشي صدخرو، کلاته سادات، فاروب رومان و گليان( ISC

فضاي جغرافيايي

مقالات سال 2014

بررسی تأثیر عوامل جغرافیایی بر حرارت سطحی زمین با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای در مخروط آتشفشان تفتان

سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي در منابع طبيعي

تهيه نقشه کاربري اراضي شهر سبزوار با استفاده از روش‌هاي حداکثر احتمال و شبکه عصبي مصنوعي پرسپترون چند لايه ISC

آمايش محيط

تهيه نقشه کاربري اراضي شهر سبزوار با استفاده از روش‌هاي حداکثر احتمال و شبکه عصبي مصنوعي پرسپترون چند لايه ISC

آمايش محيط

مکان‌یابی نیروگاه¬های بادی در شمال¬شرق کشور با استفاده از روش AHP و سیستم اطلاعات جغرافیایی ISC

مطالعات جغرافیایی مناطق خشک

مقالات سال 2013

بررسی ارتباط عناصر آب و هوایی با بیماری ناخنک چشم (مطالعه ی مقایسه ای شهرهای مشهد و زاهدان )

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

بررسي آسيب‌پذيري آبخوان دشت نيشابور با استفاده از روش دراستيک در محيط ISC GIS

جغرافيا و مخاطرات محيطي

مقالات سال 2012

Monitoring land surface temperature relationship to land use/land cover from satellite imagery in Maraqeh County, Iran

Journal of Environmental Planning and Management

مقالات سال 2022

پایش تغییرات کاربری اراضی در طی دوره آماری 13 ساله از طريق سنجش از دور (مطالعه موردی¬: استان گيلان با رويکرد تالاب انزلي)

يازدهمين همايش سراسري محيط زيست، انرژي و منابع طبيعي پايدار ، 2022-01-13

مقالات سال 2017

INVESTIGATING THE DYNAMIC RESPONSE OF THE ANZALY LAOON TO SEA-LEVE CHANGES USING MULTI-SOURCES REMOTELY SENSED DATA

The 38 Asian Conference on Remote Sensing Space Applications: Touching Human Lives ، 2017-10-27

مقالات سال 2016

بررسی دوره ای تغییرات کاربری اراضی کشاورزی با استفاده از سنجش از دور (مطالعه موردی: شهرستان نطنز)

اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار ، 2016-02-29

مقالات سال 2014

بررسی تغییرات پوشش گیاهی باغات،مراتع و مزارع شهرستان ملارد با استفاده از تصاویر ماهواره ای ETM و شاخص NDVI

دومین کنگره بین المللی سازه، معماری و توسعه شهری ، 2014-12-19

ژئومورفولوژی بستر دریا و پدافند غیرعامل

اولین همایش ملی پدافند غیرعامل در علوم دریایی ، 2014-11-20

مقایسه و بررسی ارتباط شوری خاک و پوشش گیاهی از طریق تصاویر ماهواره¬ای سری زمانی (منطقه مورد مطالعه: دشت نیشابور و عطائیه سبزوار)

دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی ، 2014-11-12

پتانسیل سنجی منابع بهینه¬ی توسعه ژئوموفوتوریسم با استفاده از GIS (مطالعه¬ی موردی،منطقه طبس سبزوار)

دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی ، 2014-11-12

رویکرذهای نوین پدافند غیرعامل در آمایش سرزمین(مطالعه موردی شهر مرزی باجگیران)

اولین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران ، 2014-09-18

بررسی ارتباط پراکنش چشمه ها با گسل¬ها از طریق GIS در ارتفاعات شمالی و جنوبی دشت سبزوار

همایش ملی آب انسان و زمین ، 2014-08-28

پتانسیل¬یابی شدت فرسایش آبی به روش EPM در GIS

همایش ملی آب انسان و زمین ، 2014-08-28

بررسي تأثير گردشگري در توسعه روستايي (مطالعه موردي:روستاي گلمكان از توابع شهرستان چناران)

اولین همایش ملی توریسم و گردشگری سبز در ایران ، 2014-05-18

پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از روش‌هاي آماري دومتغيره در محيط GIS (مطالعه موردي:حوضه آبخیز بقيع)

همایش علوم جغرافیایی ایران ، 2014-05-10

پایش تغییرات اراضی با تاکید بر توسعه پایدار بر طبق تصاویر سری زمانی ماهواره¬اي (مطالعه موردی بخش مرکزی شهر اصفهان)

اولین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار ، 2014-03-13

مقایسه مدلهای FARGAS، هیدروفیزیکی، BLM و FAO در تخمین فرسایش و رسوب با استفاده از GIS(مطالعه موردی حوضه آبخیز طبس)

دومین همایش ملی ژئومورفولوژی و پایش تغییرات محیطی ، 2014-03-12

بررسي اثرات خشکسالي هواشناسي روي تغييرات کاربري اراضي (مطالعه موردي دشت روداب شهرستان سبزوار)

اولين همايش سراسري کشاورزي و منابع طبيعي پايدار ، 2014-03-11

پتانسیل¬یابی آب زیرزمینی با استفاده از مدل تصمیم¬گیری چند متغیره در محیط GIS (مطالعه موردی¬:¬ شش حوضه در غرب کشور)

اولين همايش ملي بهينه‌سازي مصرف آب ، 2014-03-05

Developing Golmakan ecotourism using Terjung index

اولين همايش ملي مديريت گردشگري، طبيعت گردي و جغرافيا ، 2014-02-12

مقالات سال 2013

ارزیابی تکتونیک حوضه زرقان براساس شاخص¬های مورفومتری شبکه زهکشی

اولین همایش انجمن کواترنری ایران ، 2013-11-21

براورد دمای سطح زمین و بررسی ارتباط آن با عوامل ارتفاع، جهت شیب و لیتولوژی از طریق سنجش از دور

اولین همایش انجمن کواترنری ایران ، 2013-11-21

ارزيابي قابليتهاي ژئومورفوتوريستمي با استفاده از GIS مطالعه موردي دهستان پايين جوين شهرستان جغتاي

سومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین ، 2013-07-08

ارزيابي راهبردهاي توسعه گردشگري روستايي در منطقه نمونه گردشگري کاهو

سومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین ، 2013-07-08

بررسی میزان ارتباط نوسان آب زیرزمینی با عوارض ژئومورفولوژی (مطالعه موردی: دشت پارس اباد)

همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی ، 2013-02-27

پتانسیل¬یابی مناطق مستعد توسعه ژئومورفوتوریسم با استفاده از GIS (مطالعه موردی بخش ششتمد شهرستان سبزوار)

همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی ، 2013-02-27

بررسی کارست و تاثیر آن بر زیستگاه انسان از نقطه نظر آلودگی منابع آبی با استفاده از سنجش از دور و GIS (مطالعه موردی: حوضه اخلمد)

همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی ، 2013-02-27

مقالات سال 2012

مدلسازي الگوي پراکنش مونوکسيدکربن و شاخص پوشش گياهي از طريق سنجش از دور و GIS

اولين همايش ملي مديريت آلودگي هوا و صدا ، 2012-12-17

مدلسازی الودگی هوای شهر مشهد با استفاده از شاخص PSI در محیط GIS

همایش ملی جریان و آلودگی هوا ، 2012-11-15

تفکيک و ارزيابي واحدهاي ژئومورفولوژي حوضه آبريز تالاب‌هاي کويري با استفاده از سنجش از دور (مطالعه موردي: حوضه آبريز پلاياي کجي)

سومین همایش ملی مقابله با بیابان-زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران ، 2012-09-16

مطالعات مکان‌يابي و مديريت دفن بهينه مواد زائد جامد با استفاده از GIS (مطالعه موردي: دهستان باشتين)

دومين همايش ملي ژئوماتيک، دانشگاه بجنورد ، 2012-06-10

فن‌آوري‌هاي GIS در تجزيه و تحليل و تهيه نقشه جرم

اولين همايش ملي توسعه امنيت پايدار نواحي مرزي با رويکرد مرزنشينان ، 2012-05-09

پيشنهاد راهکاري جهت پيش‌بيني مکان مناسب احداث بازارچه‌هاي مرزي به منظور توسعه پايدار اين نواحي با رويکرد GIS

اولين همايش ملي توسعه امنيت پايدار نواحي مرزي با رويکرد مرزنشينان ، 2012-05-09

نقش و کارکرد عوارض ژئومورفولوژي در مسائل امنيتي و دفاعي كشور

همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالش‌ها و رهیافت‌ها ، 2012-04-19

کاربردهاي علوم زمين قانوني در تحقيقات جنايي نواحي مرزي

همايش ملي شهرهاي مرزي و امنيت؛ چالش‌ها و رهيافت‌ها ، 2012-04-19

بررسي کانون‌هاي جرم‌خيز از طريق GIS

همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالش‌ها و رهیافت‌ها ، 2012-04-19

ارزیابی اثرات شور شدن منابع آب زیرزمینی بر روندبیابان زایی با استفاده از GIS (مطالعه موردی : دشت مشهد)

سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران ، 2012-04-14

کتب سال 2021

ژئوانفورماتيک در ژئومورفولوژي کاربردي "با نمونه هاي کاربردي در علوم زمين، جغرافيا و ژئومورفولوژي"

ناشر : ماهواره و دانشگاه حکيم سبزواري

کتب سال 2014

مقدمه‌اي بر تحليل مکاني جرم و جنايت با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي

ناشر :

کتب سال 2013

پردازش و استخراج اطلاعات از داده‌هاي ماهواره‌اي با استفاده از نرم‌افزار ENVI

ناشر :

حضور فعال و تمام وقت در مؤسسه و مشارکت براساس تکالیف تعیین شده در آئین نامه مدیریت