مقالات سال 2021

اندازه گیری و مدل سازی آلاینده های واحدهای مختلف کارخانه سیمان با استفاده از مدل نرم افزاری Screen View: مطالعه موردی، کارخانه سیمان زاوه

مطالعات علوم محیط زیست

بررسی غلظت فلزات سنگین (سرب، کروم، روی، نیکل) در خاک محل دفن زباله شهری سرایان با استفاده از شاخص های آلودگی

علوم و تکنولوژی محیط زیست

مقالات سال 2020

سنتز نانوزئولیت اصلاح شده با سورفکتانت به عنوان نانو جاذب در حذف موثر نیترات از آب آشامیدنی

علوم و تکنولوژی محیط زیست

مطالعه غلظت برخی از عناصر سنگین در گندم، گوجه‌فرنگی و ذرت و ارزیابی ریسک کمی غیر سرطانزایی: حاشیه رودخانه کشف رود، مشهد

علوم و تکنولوژی محیط زیست

مقالات سال 2019

پیشبینی آلاینده های هوا ( CO، O3 و PM10) و پارامترهای هواشناسی مطالعه موردی: شهرستان بیرجند

محیط زیست و توسعه فرابخشی

Nanofiltration and microfiltration for the removal of chromium, total dissolved solids, and sulfate from water

MethodsX

ارزيابي روش هاي قطعي و زمين آمار در پهنه بندي غلظت ذرات معلق (PM2.5 و PM10) با استفاده از GIS: مطالعه موردي، شهر سبزوار

علوم و تكنولوژي محيط زيست

پیشبینی آلاینده های هوا ( CO، O3 و PM10) و پارامترهای هواشناسی مطالعه موردی: شهرستان بیرجند

محیط زیست و توسعه فرابخشی

کارایی فرایند الکتروکواگولاسیون در حذف نیترات و فسفات از فاضلاب برکه تثبیت شهر سبزوار با رویکرد پاسخ سطح

مهندسي عمران و محيط زيست اميركبير

ساخت پایلوت هیبرید فرآیندهای نانوفیلتراسیون و میکروفیلتراسیون جهت حذف کروم شش ظرفیتی از آب

آب و فاضلاب

ارزيابي روش هاي قطعي و زمين آمار در پهنه بندي غلظت ذرات معلق (PM2.5 و PM10) با استفاده از GIS: مطالعه موردي، شهر سبزوار

علوم و تكنولوژي محيط زيست

مقالات سال 2018

اندازه گیری غلظت ترکیبات آلی فرار کل، منوکسید کربن و ذرات معلق هوای زیر گذر حرم مطهر امام رضا، مشهد مقدس (پارکینگ شیرازی)

محیط زیست طبیعی

Risk assessment of mercury and lead in fi sh species from Iranian international wetlands

MethodsX

سنتز نانوزئولیت اصلاح شده با سورفکتانت به عنوان نانوجاذب در حذف موثر نیترات از آب آشامیدنی

فصلنامه علوم و تكنولوژي محيط زيست

Baseline heavy metals in plant species from some industrial and rural areas: Carcinogenic and non-carcinogenic risk assessment

MethodsX

ارزیابی ریسک کمی غیر سرطانزایی برخی از عناصر سنگین در 8 گونه از ماهیان تالاب های بین المللی ایران به روش EPA/WHO

محیط شناسی

مقالات سال 2017

آلودگی سرب در تالاب هامون: تفاوت هاي بين گونه اي ماهیان و استانداردها و رهنمودها برای انسان

اکوبیولوژی تالاب

منابع اصلی آلودگی هوای شهر شیراز و بررسی آلایندههای آن

علوم و تکنولوژی محیط زیست

Assessment of surface water quality using Water Quality Indexes: A case study of the Baba Aman River, Bojnord

Climate change

Measurement andmodeling of particulatematter concentrations: Applying spatial analysis and regression techniques to assess air quality

MethodsX

بررسی نقش باد در آرایش ساختار فضایی– کالبدی شهرهای مناطق گرم- خشک و گرم- مرطوب (نمونه موردی: مقایسه شهرهای زابل و بوشهر)ISC

مطالعات جغرافيايي مناطق خشك

جانمايي ايستگاههاي سنجش کيفيت هواي شهر مشهد با استفاده از تکنيکهاي تصميمگيري چند معياره

فصلنامه سلامت و محیط زیست

مقالات سال 2016

مطالعه آلودگي جيوه در آب، رسوبات و ماهيان تجاري تالاب بين المللي هامون

آب و فاضلاب

آلودگی سرب در تالاب هامون :تفاوتهاي بین گونه اي ماهیان و استانداردها و رهنمودها براي انسان

اکوبیولوژی تالاب

مقالات سال 2015

مطالعه آلودگي جيوه در آب، رسوبات و ماهيان تجاري تالاب بين المللي هامون

آب و فاضلاب

b-Cyclodextrin incorporated nanoporous carbon: Host–guest inclusion for removal of p-Nitrophenol and pesticides from aqueous solutions

CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL

مقالات سال 2014

A zinc oxide-coated nanoporous carbon adsorbent for lead removal from water: Optimization, equilibrium modeling, and kinetics studies

International Journal of Environmental Science and Technology

Employing a new modified nanoporous carbon for extraction and determination of 1,10-phenanthroline and 2,20-bipyridine by SPE and use of the Taguchi optimization method

Analytical Methods

Employing a new modified nanoporous carbon for extraction and determination of 1,10-phenanthroline and 2,20-bipyridine by SPE and use of the Taguchi optimization method

Analytical Methods

Investigating the status of air pollution and comparing the concentration of its major pollutants in Shiraz, Iran

Climate change

مقالات سال 2013

A zinc oxide-coated nanoporous carbon adsorbent for lead removal from water: Optimization, equilibrium modeling, and kinetics studies

International Journal of Environmental Science and Technology

مقالات سال 2012

Employing a new modified nanoporous carbon for extraction and determination of 1,10-phenanthroline and 2,20-bipyridine by SPE and use of the Taguchi optimization method

Analytical Methods

مقالات سال 2020

بررسی کارایی جاذب گاما آلومینای فعال در حذف کروم شش ظرفیتی از محلولهای آبی

اولین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در صنعت آب و برق ، 2020-12-31

حذف فلز کروم شش ظرفیتی از محلولهای آبی به وسیله گاما آلومینای فعال در ستون جذب پیوسته

دومین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالشهای زیست محیطی ، 2020-09-22

پایش وضعیت کیفی آب های زیر زمینی با استفاده از شاخص IRWQI در محدوده دشت فریمان-تربت جام

سومین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی، و محیط زیست ، 2020-09-22

پایش کیفی، اهمیت و نقش آن در حفاظت ازمحیط زیست رودخانه ها

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ، 2020-02-13

مقالات سال 2019

معرفی مدل FHWA جهت پیش بینی آلودگی صوت در طراحی بزرگراههای شهری وبین شهری

4th International Congress of Developing Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism of Iran ، 2019-10-27

ارزیابی آلودگی صوتی ناشی از ترافیک بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی بر منازل مسکونی منطقه 10شهری مشهد مقدس

4th International Congress of Developing Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism of Iran ، 2019-10-26

مروری بر نقش نشانگرهای زیستی در پایش محیط زیست

ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران ، 2019-04-04

برآورد توان تولید محصولات زراعی و باغی در ارصب شیبدار با اسفاده از سامانه های سطوح آبگیر باران(منطقه طالقان در استان البرز)

سومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران ، 2019-03-12

چالشها و راهکار¬ها استحصال آب باران در مناطق خشک و نیمه خشک (شهرستان سبزوار)

هفتمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگبر ، 2019-02-21

بررسی برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در باغات پسته: مطالعه موردی شهرستان مه ولات، خراسان رضوی

ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران ، 2019-02-13

مروری بر نقش نشانگرهای زیستی در پایش محیط زیست

ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران ، 2019-02-13

بررسی آلودگی فلزات سنگین در خاک با تاکید بر کادمیوم

ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران ، 2019-02-13

طبقه بندی مطلوبیت اراضی شهرستان شیروان برای دفن پسماند شهری

ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در خوزه علوم جغرافیا، معماری، و شهرسازی ایران ، 2019-01-14

بررسی مطلوبیت محل فعلی دفن پسماند با روش تحلیل سلسله مراتبی و سیستم اطلاعات جغرافیایی

ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در خوزه علوم جغرافیا، معماری، و شهرسازی ایران ، 2019-01-14

مقالات سال 2018

Survey of nitrate, nitrite & phosphate concentration in the water of the darongar river in dargaz county in the summer of 2017

The National Conference on Treatment of Water, Air and Soil ، 2018-11-03

تاثیرات ناهمگنی سیمای سرزمین بر الگوی انتشار ذرات معلق

چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ، 2018-09-24

بررسی غلظت نیترات در آب رودخانه چهلمیر شهرستان درگز در سال 1396

چهارمین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران ، 2018-07-06

بررسی غلظت نیترات، نیتریت و فسفات در آب رودخانه درونگر شهرستان درگز در تابستان 1396

کنفرانس ملی فرایندهای پالایش آب، هوا و خاک توسط پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران ، 2018-07-03

Survey of nitrate, nitrite & phosphate concentration in the water of the darongar river in dargaz county in the summer of 2017

The National Conference on Treatment of Water, Air and Soil ، 2018-07-03

تاثیرات ناهمگنی سیمای سرزمین بر الگوی انتشار ذرات معلق

چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ، 2018-04-09

بررسی میزان نیترات در آب های زیرزمینی مناطق کشاورزی: مطالعه موردی دهستان قصبه غربی، سبزوار

پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی ، 2018-02-02

سنتز گاما آلومینای فعال و کاربرد آن در حذف سرب از آب در سیستم ناپیوسته

پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی ، 2018-02-02

سنتز گاما آلومینای فعال و کاربرد آن در حذف کروم شش ظرفیتی از آب در سیستم ناپیوسته

پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی ، 2018-02-02

مقالات سال 2017

ساخت پایلوت نانوفیلتراسیون برای حذف کروم شش ظرفیتی از آب های آلوده

ششمین همایش ملی فناوری نانو ، 2017-09-16

سنتز نانوپروس سیلیکاتی SBA-15 و عامل دار کردن آن با لیگاند گوگردی جهت حذف جیوه از محیط های ابی

ششمین همایش ملی فناوری نانو ، 2017-09-16

بررسی منابع ورود آلودگی نیترات به آب های زیرزمینی

چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی ، 2017-07-14

ارزﯾﺎﺑﯽ روش ﻫﺎي میانیابی در تخمین ذرات معلق

چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست ، 2017-05-24

WQIﺑﺮرﺳﯽ ﮐﯿﻔﯽ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﺎاﻣﺎن ﺑﺠﻨﻮرد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب

چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست ، 2017-05-24

ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮاي ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻏﻠﻈﺖ آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎي اﺻﻠﯽ آ

چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست ، 2017-05-24

مقالات سال 2016

سنتز و عامل دار كردن نانوزئوليت طبيعي منطقه سبزوار جهت حذف نيترات از آب شرب

هشنمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست ، 2016-11-08

ارزیابی کاربرد روش الکتروکواگولاسیون در تصفیه ی فاضلاب خانگی

ایده های نوین در معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار ، 2016-11-08

تحلیل شرایط بادهای دارای ریزگرد در شهر جهت دستیابی به ساختار شهری پایدار، نمونه موردی: محله احمدآباد آبادان

هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست ، 2016-11-08

بررسی وضعیت اکولوژیک فضاهای سبز شهری با کاربرد اکولوژی سیمای سرزمین. مطالعه موردی: منطقه یک شهرداری سبزوار

نگرشی نو بر چالش های شهر و شهرنشینی ، 2016-09-26

بررسی آلودگی هوای ناشی از ناوگان حمل و نقل شهر مشهد

کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم ، 2016-09-04

کارایی فرآیند نانوفیلتراسیون در حذف فلزات سنگین از آب

کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم ، 2016-09-04

راهکارهای کاهش آلودگی هوای ناشی از ناوگان حمل و نقل مشهد

کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم ، 2016-09-04

بررسی غلظت ذرات معلق PM10 ،PM2.5و TSPشهر سبزوار و مقایسه آن با استانداردهای EPAو ایران

عمران، معماری، مديريت شهری و محيط زيست در هزاره سوم ، 2016-09-04

مقایسه عملکرد روش های حذف کروم شش ظرفیتی از آب و فاضلاب

کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم ، 2016-09-04

ارزیابی ویژگیهای کمی فضاهای سبز شهر سبزوار با تاکید براکولوژی سیمای سرزمین

اولين همايش ملي منابع طبيعي و محيط زيست ، 2016-06-30

مقالات سال 2015

پیش بینی و بهینه سازی انتشار ذرات غبار سیستم الکتروفیلتر با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی کارخانه سیمان زاوه تربت حیدریه

اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی بهداشت محیط، سلامت و محیط زیست پایدار ، 2015-12-17

بررسی و عملکرد سیستم الکتروفیلتر در کنترل ذرات غبار و ارائه راهکارهای کنترلی آن (مطالعه موردی کارخانه سیمان زاوه- تربت حیدریه)

اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی بهداشت محیط، سلامت و محیط زیست پایدار ، 2015-11-17

سنتز، اصلاح و عاملدارکردن نانو ذره CMK-3 جهت حذف سرب از محلول¬های آبی

همایش بین المللی و سومین همایش ملی بهداشت محیط، سلامت و محیط زیست پایدار ، 2015-11-17

بررسی انتشار آلاینده های هوا در شرایط مختلف پایداری: مطالعه موردی کارخانه سیمان زاوه- تربت حیدریه

اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی بهداشت محیط، سلامت و محیط زیست پایدار ، 2015-11-17

حذف جیوه از محلول‌های آبی با استفاده از جاذب نانو حفره کربنی Zn-OCMK-3

بهداشت محیط، سلامت، و محیط زیست پایدار ، 2015-11-17

Synthesis of a Nanoadsorbent for Removal of Dibenzothiophene and Carbazole from Oils

نهمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست ، 2015-06-05

بررسی تاثیر آرایش فضایی – کالبدی شهر در مقابله با ریزگردهای مهاجم در ماهشهر با بهره گیری از مدلسازی CFD

نهمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست ، 2015-06-01

مطالعه آلودگی سرب در آب، رسوبات و ماهيان تجاری تالاب بین المللی هامون: استان سیستان و بلوچستان ایران

چهارمین کنگره سراسری عناصر کمیاب ایران ، 2015-05-22

مطالعه آلودگی جیوه در ماهیان دریای خزر و تالاب انزلی: کلمه (Rutilus rutilus)، زالون (Alosa caspia caspia) و تیزکولی (Hemiculter leucisculus)

چهارمین کنگره سراسری عناصر کمیاب ایران ، 2015-05-22

سنتز درخت سان هاي ملاميني روي نانو ساختار 16-SBA: پالايش آب هاي آلوده به جيوه

راهکارهای پیش روی بحران اب در ایران و خاورمیانه ، 2015-03-11

بررسی آلودگی هوای ناشی از ناوگان حمل و نقل شهر مشهد

کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم ، 2015-02-26

مقالات سال 2014

مطالعه وضعیت آلودگی نوری در ایران و جهان

کاربرد فناوری های نوین در علوم و مهندسی محیط زیست ، 2014-03-17

کارایی فرآیند نانوفیلتراسیون در حذف فلزات سنگین از آب

کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم ، 2014-01-28

مقایسه عملکرد روش های حذف کروم شش ظرفیتی از آب و فاضلاب

کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم ، 2014-01-28

بررسی غلظت ذرات معلق شهر سبزوار

کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم ، 2014-01-01

مقالات سال 2013

راهکارهای کاهش آلودگی هوای ناشی از ناوگان حمل و نقل مشهد

کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم ، 2013-09-30

اندازه گیری فنا نترولین به روش استخراج با فاز جامد با استفاده از جاذب نانومتخلخل کربنی CMK-1 اصلاح شده با سورفکتانت آنیونی SDS

کاربرد فناوری های نوین در علوم و مهندسی محیط زیست ، 2013-04-19

مروری بر فناوری های تصفیه آب

کاربرد فناوری های نوین در علوم و مهندسی محیط زیست ، 2013-03-16

آلودگی الکترو مغناطیس و اثرات آن بر انسان و محیط زیست

کاربرد فناوری های نوین در علوم و مهندسی محیط زیست ، 2013-03-16

مطالعه وضعیت آلودگی نوری در ایران و جهان

کاربرد فناوری های نوین در علوم و مهندسی محیط زیست ، 2013-03-13

ارزیابی تجمع زیستی سرب، کادمیوم و آرسنیگ در

بررسی انباشتگی زیستی کروم (Cr) در خاک و گیاها

مطالعه جامع آلودگی هوای شهر سبزوار: سنجش آلای

مطالعه جامع آلودگی هوای شهر سبزوار: سنجش آلای

مطالعه جامع آلودگی هوای شهر سبزوار: سنجش آلای

مطالعه جامع آلودگی هوای شهر سبزوار: سنجش آلای

مدیر گروه علوم و مهندسی محیط زیست

مدیر گروه علوم و مهندسی محیط زیست

مدیر گروه علوم و مهندسی محیط زیست

مدیر گروه علوم و مهندسی محیط زیست