مقالات سال 2019

The Effect of Brand, Design and Price on Perceived Quality and Re-Intent of Customers to Purchase Sports Brand Shoes

New Approaches in Sport Sciences

بررسی سبک خرید آنلاین محصولات ورزشی از شبکه های مجازی و فروشگاه‌های اینترنتی

مطالعات مدیریت ورزشی

مطالعه اثر رهبری تحول گرا بر بهره وری نیروی انسانی با توجه به نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی کارکنان (مطالعه موردی: وزارت ورزش و جوانان)

مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش

ادراک کیفیت خدمات، رضایتمندی و تمایل به بازگشت گردشگران حاضر در یک رویداد ورزشی

پژوهش هاي فيزيولوژي و مديريت در ورزش

تعیین سهم نسبی عملکرد کارکنان از بازاریابی داخلی (مطالعه موردی: ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوی)

پژوهش هاي فيزيولوژي و مديريت در ورزش

تاثیر مدیریت دانش مشتری بر ارزش ادراک شده و وفاداری مشتریان در باشگاه های ورزشی شهر مشهد

مديريت و توسعه ورزش

Developing a Model of the Impact of Service Quality, Brand’s Social Identity and Attachment to the Team on the Loyalty of Football Fans

New Approaches in Sport Sciences

تحلیل و اولویت بندی عوامل موفقیت تعمیم برند باشگاه های فوتبال از دیدگاه خبرگان

رويكردهاي نوين در مديريت ورزشي

تحلیل گرایشات اخلاقی دانشجویان ورزشکار: نقش دینداری، جنسیت و نوع رشته ورزشی

پژوهش در ورزش تربیتی

مقالات سال 2018

رابطه اثربخشی ارتباطات داخلی با پذیرش تغییر در دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های دولتی تهران

مدیریت ورزشی

مقالات سال 2017

شناسایی و تدوین راهبردهای فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران

مديريت و توسعه ورزش

بررسی ارتباط هویت برند با هویت تیمی هواداران در تیم های لیگ برتر فوتبال

رويكردهاي نوين در مديريت ورزشي

مدل سازی عوامل موثر بر گسترش برند باشگاه های حرفه ای فوتبال

مدیریت ورزشی

ارتباط بین ابعاد کیفیت خدمات با رضایتمندی گردشگران ورزشی پارک های آبی مشهد

پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی

مقالات سال 2016

ارتباط بین ابعاد کیفیت خدمات با وفاداری گردشگران ورزشی پارک های آبی ورزشی مشهد

مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش

مقالات سال 2014

رابطه ی محدودیت های گردشگران با رضایت مندی آنان در پیست های اسکی استان تهران

مطالعات مدیریت ورزشی

مقالات سال 2013

ارتباط توانمندسازی با آمادگی برای تغییر در کارکنان دانشکده¬های تربیت بدنی دانشگاه¬های دولتی تهران

پژوهش در ورزش تربيتي

مقالات سال 2019

ارتباط شخصیت برند با وفاداری مشتریان مجموعه ورزشی آستان قدس رضوی

دومین همایش ملی برند در ورزش با رویکرد هویت ورزش رضوی ، 2019-11-29

بررسی تاثیر وابستگی عاطفی بر قصد خرید محصولات ارائه شده باشگاه فوتبال

همایش ملی تحقیقات نوین در علوم ورزشی ، 2019-02-07

مقالات سال 2018

تأثیر بازاریابی آنلاین به عنوان محرك جذب طرفدار براي باشگاه هاي ورزشی

کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی ، 2018-06-07

تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر بهره وری نیروی انسانی: مطالعه موردی وزارت ورزش و جوانان

چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران ، 2018-05-16

تأثیر رهبری تحولگرا بر بهره وری نیروی انسانی: مطالعه موردی وزارت ورزش و جوانان

چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران ، 2018-05-16

مقالات سال 2017

طراحی مدل ساختاری انگیزه و اجتماعی شدن

همایش بین المللی مدیریت و علوم انسانی ، 2017-12-21

بررسی میزان انگیزه، تجربه و اجتماعی شدن در گردشگران ورزشی نوستالژیک

همایش بین المللی مدیریت و علوم انسانی ، 2017-12-21

بررسی ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری باشگاه پرسپولیس در شرایط عدم اطمینان برند با در نظر گرفتن نقش شناخت برند

دومین همایش اقتصاد، مدیریت و حسابداری ایران ، 2017-11-23

بررسی ارتباط تصویر برند با هویت تیمی هواداران تیم پرسپولیس

دومین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری ایران ، 2017-11-23

ارتباط مسئولیت اجتماعی باشگاه با هویت تیمی در باشگاه های لیگ برتر والیبال

نخستین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم ورزشی ، 2017-08-11

ارتباط مسئولیت اجتماعی باشگاه با تصویر تیم در باشگاه های لیگ برتر والیبال

نخستین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم ورزشی ، 2017-08-11

Effect of fan relationship factors of football fans in Iranian football league

3rd international conference on management, accounting and dynamic audit ، 2017-07-17

مقالات سال 2014

پیش بینی وفاداری گردشگران ورزشی با توجه به مولفه های کیفیت خدمات و رضایتمندی، مطالعه موردی: مجموعه های آبی مشهد

سومین همایش ملی ورزش برای همه ، 2014-05-15

کتب سال 2017

برند در ورزش و هویت تیمی

ناشر : سخنوران