مقالات سال 2019

مؤلفه های تشدید بحران در روابط ایران و امریکا؛ ان پی تی یا توازن فراساحلی؟

سیاست

مقالات سال 2018

بررسی و نقد کتاب جنبشهای اسلامی در قفقاز شمالی

پژوه شنامة انتقادي متون و برنام ههاي علوم انسان ، ي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

بررسی نقش هالیوود در تشدید ایران هراسی پس از انقلاب اسلامی(رضیه موسوی فر استاد راهنما)

پژوه شنامة انتقادي متون و برنام ههاي علوم انسان ، ي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

بررسي نقش هاليوود در تشديد ايران هراسي پس از انقلاب اسلامي ايران

رسانه و فرهنگ

مقالات سال 2019

" آسیب دیدن اعتماد ملی؛ پاشنه آشیل حکومت در ایران؟ "

سیزدهمین همایش بین المللی"ایران امروز و گذارهای پیش رو" ، 2019-12-12

مقالات سال 2018

تساهل و مدارا در اندیشۀ خواجه نظام الملک طوسی

همایش بین المللی هزاره خواجه نظام الملک طوسی ، 2018-11-21

تساهل و مدارا در اندیشۀ خواجه نظام الملک طوسی

همایش بین المللی هزاره خواجه نظام الملک طوسی ، 2018-11-21

" جایگاه منطقه ای ایران؛ موانع و چالشها "

همایش بین المللی مطالعات منطقه ای رویکردهای نظری و تجربه های عملی ، 2018-03-03

مقالات سال 2017

" حکمرانی خوب؛ صلح و روابط دوستانه در جامعه بشری "

همایش ملی«چیستی صلح؛ مبانی مفهومی- نظری و چشم اندازهای راهبردی» ، 2017-11-29

شاخصهای سیاست داخلی علی (ع) در مقایسه با حکومت مطلوب

دومین کنگره بین المللی علمی-پژوهشی سیره اهل بیت (ع) ، 2017-09-14

"آموزش زبان و جهانی شدن"

دومین همایش آسیب شناسی آموزش زبان های خارجی در ایران ، 2017-05-04

"چشم انداز دولت الکترونیک در ایران"

همایش ملی "دولت پژوهی" ، 2017-02-28

بررسی مفهومی سیاست ما عین دیانت ماست

دهمین همایش انجمن علوم سیاسی"وضعیت فکر سیاسی در ایران معاصر" ، 2017-02-24

مقالات سال 2016

"پایبندی کشورهای مسلمان درگیر مخاصمات مسلحانه در منطقه به موازین حقوق بشردوستانه و موازین اسلامی جنگ"

همایش ملی ایران و حقوق بین الملل ، 2016-11-10

" ساختارهای سیاسی- اجتماعی ایرانِ سده هشتم و تأثیر آنها بر ظهور جنبش سربداران "

" کنگره بین المللی هفتصدمین سالگرد نهضت سربداران » ، 2016-11-06

"رویکردهای سیاسی بیهقی در آیینه تاریخ"

ششمین همابش ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی ، 2016-10-22

"شاخص های سیاست داخلی حکومت علی (ع) در مقایسه با شاخص های حکومت مطلوب"

دومین کنگره بین المللی علمی-پژوهشی سیره اهل البیت علیهم السلام با محوریت سیره امیرالمؤمنین(ع) ، 2016-04-24

مقالات سال 2015

"شوراهای شهری و افزایش کارآمدی مدیریت شهری در ایران؟"

نهمین همایش انجمن علوم سیاسی ایران ، 2015-12-23

" ساختارهای سیاسی- اجتماعی ایرانِ سده هشتم و تأثیر آنها بر ظهور جنبش سربداران "

کنگره بین المللی سربداران ، 2015-12-18

نقش زبان در جهانی شدن؛ بازنمایی یا تأسیس؟

آسیب شناسی آموزش زبان های خارجی درایران، ، 2015-04-30

"وامواژه های فرانسوی در زبان پارسی "

کنفرانس ایران‌شناسی در فرانسه؛ تجربه دیروز و چشم انداز فردا ، 2015-03-07

مقالات سال 2014

تغییر و تداوم درمواضع آمریکا و تأثیر آن بر دیپلماسی هسته ای ج.ا.ا

هشتمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران با عنوان"دیپلماسی هسته ای" ، 2014-12-02

مقالات سال 1999

حق آزادی و نظارت مردم از منظر امام خمینی

کنگره بین المللی تبیین انقلاب اسلامی ، 1999-11-25

مقالات سال 1996

- مشكلات نظام اسلامي واهرم هاي راهگشا در انديشه شهيد مطهري

همایش اندیشه مطهر-معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران- ، 1996-05-01

مقالات سال 1995

قابلیتها و کاستی های نظام آموزشی حوزه و دانشگاه

هشتمین گردهمایی وحدت حوزه و دانشگاه ، 1995-12-19

کتب سال 2019

یادواره نشست علمی-تخصصی خواجه نظام الملک طوسی

ناشر :

کتب سال 2015

معمای ایران و امریکا

ناشر : نشر میزان

کتب سال 2003

نهادهای حقوق بشر: جمهوری اسلامی ایران و سازمان ملل متحد

ناشر : دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

حقوق بشر و چشم اندازها

ناشر : دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

گزیده ای از مهمترین اسناد بین المللی حقوق بشر

ناشر : انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

Achivements of The First Phase of The Project on Strengthening Capacities for Human RightsTraining a

ناشر : دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

دستيار مجري طرح تقويت ظرفيت هاي آموزش وپژوهش حقوق بشر دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران

عضو حقیقی "شورای نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت"

مدیر گروه علوم سیاسی

مدیر گروه علوم سیاسی/ کارشناسی ارشد

مدیر مرکز کامپیوتر و زبان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

معاون مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه حکیم سبزواری