مقالات سال 2021

Discrete finite‑time robust fault‑tolerant high‑order sliding mode control of uncertain quadruped robot: an experimental assessment

International Journal Of Intelligent Robotics And Applications

Design optimization procedure for an orthopedic insole having a continuously variable stiffness/shape to reduce the plantar pressure in the foot of a diabetic patient

Medical Engineering and Physics

Discrete finite‑time robust fault‑tolerant high‑order sliding mode control of uncertain quadruped robot: an experimental assessment

International Journal Of Intelligent Robotics And Applications

مقالات سال 2020

تحلیل پایداری و بررسی پدیده‌ی جهش در ربات‌های پیوسته با محرک کابلی

نشریه مهندسی مکانیک امیرکبیر

Dynamic Modeling of the Cable-Driven Continuum Robots in Hybrid Position-Force Actuation Mode

JOURNAL OF MECHANISMS AND ROBOTICS

JOINT FUNCTION CONTROL METHOD FOR ROBOTIC GAIT TRAINING OF STROKE PATIENTS

INTERNATIONAL JOURNAL OF ROBOTICS & AUTOMATION

تحلیل پایداری و بررسی پدیده‌ی جهش در ربات‌های پیوسته با محرک کابلی

نشریه مهندسی مکانیک امیرکبیر

Dynamic Modeling of the Cable-Driven Continuum Robots in Hybrid Position-Force Actuation Mode

JOURNAL OF MECHANISMS AND ROBOTICS

JOINT FUNCTION CONTROL METHOD FOR ROBOTIC GAIT TRAINING OF STROKE PATIENTS

INTERNATIONAL JOURNAL OF ROBOTICS & AUTOMATION

مقالات سال 2019

Dynamic-free robust adaptive intelligent fault-tolerant controller design with prescribed performance for stable motion of quadruped robots

ADAPTIVE BEHAVIOR

مقالات سال 2018

Observer-based robust adaptive force-position controller design for quadruped robots with actuator faults

INTERNATIONAL JOURNAL OF ADAPTIVE CONTROL AND SIGNAL PROCESSING

Fractional-order active fault-tolerant force-position controller design for the legged robots using saturated actuator with unknown bias and gain degradation

MECHANICAL SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING

Rigid vs compliant contact: an experimental study on biped walking

MULTIBODY SYSTEM DYNAMICS

مقالات سال 2015

Analysis, modeling, manufacturing and control of an elastic actuator for rehabilitation robots

Scientia Iranica

(Conceptual Design of a Gait Rehabilitation Robot (ISC

International Journal of Robotics

مقالات سال 2014

كنترل ربات هاي توان بخشي پا در تمرين آموزش راه رفتن بر روي تردميل ISC

مهندسي مكانيك مدرس

كنترل ربات هاي توان بخشي پا در تمرين آموزش راه رفتن بر روي تردميل ISC

مهندسي مكانيك مدرس

مقالات سال 2022

Design and implementation of a 3D positioning and control capsule robot using magnetic waves

2022 8th International Conference on Control, Instrumentation and Automation (ICCIA) ، 2022-03-03

مقالات سال 2021

بررسی پایداری یک تیر دایروی در ابعاد میکرو با جنس مدرج تابعی تحت فشار دیفرانسیلی و نیروی الکترواستاتیک با درنظر گرفتن تئوری تنش کوپل بهبود یافته

بیست و نهمین همایش بین المللی انجمن مهندسان مکانيک ايران و هشتمین همایش صنعت نیروگاه¬های حرارتی ، 2021-05-27

تشخیص خطای ناهمراستایی در سیستمهای دوار مکانیکی به کمک موتور BLDC

اولین کنفرانس بین المللی موتورها و ژنراتورهای الکتریکی (ICEMG 2010) ، 2021-02-24

مقالات سال 2019

تشخیص زود هنگام خطای یاتاقان ساچمهای در موتورهای القایی سه¬فاز با استفاده از داده¬های آزمایشگاهی

34مین کنفرانس بین المللی برق ، 2019-10-23

Stability analysis and study of snap-through in planar tendon driven continuum robots

The 27th Annual International Conference of Iranian Society of Mechanical Engineers-ISME2019 ، 2019-05-02

مقالات سال 2018

Robust Adaptive Fractional-Order Backstepping Sliding Mode Control of Uncertain Continuum Robot

(2018 6th RSI International Conference on Robotics and Mechatronics (IcRoM ، 2018-10-25

مقالات سال 2017

Dynamic Snap-Through Instability in Initially Curved Micro-bridges Subjected to Mechanical Shock

7th International Conference on Acoustics and Vibration ، 2017-11-29

Force control of series elastic actuators in the presence of motor torque saturation, load side movement and gearbox friction

(2017 RSI International Conference on Robotics and Mechatronics (ICROM ، 2017-10-27

مقالات سال 2016

Prescribed Performance Control of Quadruped Robot

(2016 4th International Conference on Robotics and Mechatronics (ICROM ، 2016-10-27

مقالات سال 2015

A new ground contact model for the simulation of bipeds' walking, running and jumping

Robotics and Mechatronics (ICROM), 2015 3rd RSI International Conference on ، 2015-10-09

استاد مشاور انجمن علمی گروه مهندسی مکانیک

رابط ایمنی