persons – تارنمای مدیریت صفحات شخصی اساتید

مقالات سال 2024

عنوان مقاله :بررسی علل و زمینه های دخالت دیگران در زندگی زوجین و راهکارهای آن از منظر آیات و روایات

عنوان نشریه :دو فصلنامه علمی پژوهشهای انتظامی - اجتماعی زنان و خانواده

مقالات سال 2023

عنوان مقاله :تحلیل مضمون شکر در دعای عرفه ی امام حسین (ع)

عنوان نشریه :مطالعات فهم حدیث

عنوان مقاله :مداخله معنوی در پاسخ به چالش‌های اضطراب از مرگ و نگرانیِ بیماران بستری مبتلا به بیماری‌های سخت (End Stage ؛ Terminal)

عنوان نشریه :مطالعات اسلامی در حوزه سلامت

عنوان مقاله :مداخله معنوی در پاسخ به چالش‌های اضطراب از مرگ و نگرانیِ بیماران بستری مبتلا به بیماری‌های سخت (End Stage ؛ Terminal)

عنوان نشریه :مطالعات اسلامی در حوزه سلامت

عنوان مقاله :تبیین پیوستگی آیات سورۀ حدید بر اساس مدل آیینه‌ای نیل رابینسون

عنوان نشریه :پژوهشهای قرآنی

عنوان مقاله :تبیین پیوستگی آیات سورۀ حدید بر اساس مدل آیینه‌ای نیل رابینسون

عنوان نشریه :پژوهشهای قرآنی

عنوان مقاله :حکمتها و نتایج تفاوتهای فردی بر پایه آیات و روایات Wisdoms and results of individual differences based on verses and narratives

عنوان نشریه :قرآن و روشنگری دینی

مقالات سال 2022

عنوان مقاله :مداخله معنوی در چالش تنهاییِ بیماران مبتلا به کووید19

عنوان نشریه :مطالعات اسلامی در حوزه سلامت

عنوان مقاله :مبانی علامه طباطبایی در انتخاب آیات نظیر در تفسیر صد آیه نخست سوره بقره

عنوان نشریه :فصلنامه مطالعات قرآنی

عنوان مقاله :معناشناسی واژه رجس در قرآن کریم با تأکید بر روابط هم نشینی و جانشینی

عنوان نشریه :پژوهش های زبانشناختی قرآن

مقالات سال 2021

عنوان مقاله :تحلیلی نو از معنای لغوی و تفسیری واژۀ تک آمدِ «هلوع» در قرآن

عنوان نشریه :مطالعات ترجمه قرآن و حدیث

عنوان مقاله :تحلیل فقه الحدیثی تعارض روایات «طول دوره نخست تربیت»

عنوان نشریه :آموزه های حدیثی

عنوان مقاله :تحلیل ساختار کارگفت سوره کوثر

عنوان نشریه :حديث و انديشه

عنوان مقاله :تحلیلی نو از معنای لغوی و تفسیری واژۀ تک آمدِ «هلوع» در قرآن

عنوان نشریه :مطالعات ترجمه قرآن و حدیث

مقالات سال 2020

عنوان مقاله :بازکاوی تعامل فعال بین خدا و انسان در مواجهه با بلایا و نقش آن در سلامت معنوی

عنوان نشریه :قرآن و طب

مقالات سال 2019

عنوان مقاله :تحلیل مضمون زهد در آموزه های نهج البلاغه

عنوان نشریه :پژوهش های نهج البلاغه

عنوان مقاله :تحلیل مضمون زهد در آموزه های نهج البلاغه

عنوان نشریه :پژوهش های نهج البلاغه

مقالات سال 2015

عنوان مقاله :نقد دیدگاه مسکویه درباره شاخصه انسانیت و رابطه آن با فضیلت و سعادت بر مبنای قرآن و حدیث

عنوان نشریه :مطالعات اسلامی ـ علوم قرآن و حدیث

مقالات سال 2010

عنوان مقاله :مفهوم شناسی احسان در قرآن کریم با بررسی حوزه معنایی احسانِ فردی

عنوان نشریه :تحقیقات علوم قرآن و حدیث

مقالات سال 2023

وحدت ادیان و ابزارها و راهکارهای آن در دیپلماسی روابط بین الملل از دیدگاه قرآن

همایش بین المللی گفتگوی ادیان و مذاهب؛ همزیستی مسالمت آمیز ، 2023-02-27

آرزوهای متعالی؛ از روشهای تربیت معنوی در ادعیه منسوب به امام علی (ع)

اولین همایش بین المللی تربیت معنوی و سلامت معنوی از منظر امام علی (ع) ، 2023-02-06

مقالات سال 2021

ارائه کرسی علمی ترویجی " تحلیل تفسیری استرجاع به مثابه آیه ای برای زندگی"

کرسی علمی ترویجی ، 2021-06-01

مقالات سال 2020

سوره شناسی سوره جمعه

اولین همایش ملی پژوهش های تفسیری قرآن کریم ، 2020-11-17

جایگاه عامل بودن فرد در امر به معروف و نهی از منکر با تکیه بر نهج البلاغه

نخستین همایش دوسالانه ملی اخلاق و تربیت علوی ، 2020-10-22

مقالات سال 2019

تشویق به خیر و نیکوکاری با محوریت سوره ماعون

دومین همایش ملی خیر ماندگار ؛ مطالعه و ارزیابی امور خیر با تمرکز بر چالش های نیکوکاری در ایران امروز ، 2019-01-01

مقالات سال 2017

نگاهی به روایات امام رضا (ع) در زمینه ستر و حلم و استفاده از آن در روابط معاصر

دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی ، 2017-07-02

نگاهي به روايات امام رضا(ع) در زمينه ستر و حلم و استفاده از آن در روابط معاصر

دومين كنفرانس بين المللي مطالعات اجتماعي فرهنگي وپژوهش ديني ، 2017-07-02

روش های تربیت اخلاقی از منظر امام علی(ع)

نخستین همایش ملی نهج البلاغه و علوم ادبی ، 2017-04-26

در اخلاق فضیلت فیلسوفان یونان و اسلام

همایش بین المللی عدالت و اخلاق در مکتب اهل بیت (ع) با تاکید بر سیره و آموزه های امام رضا (ع) ، 2017-04-16

بررسی عفاف ونگاه درسبک زندگی اسلامی براساس آیات 31و30 سوره نور

دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی ، 2017-03-08

مقالات سال 2016

بازتاب آثار صله رحم بر سبک زندگی اسلامی

همایش سراسری علمی پژوهشی سبک زندگی تایباد ، 2016-08-15

بررسی ویژگی های انسان کامل از لحاظ عفو و بخشش

همایش سراسری علمی-پژوهشی سبک زندگی ، 2016-05-19

وجوه معنایی ریشه «سَکَنَ» و مشتقات آن در قرآن کریم

واژه پژوهی در علوم اسلامی ، 2016-05-19

طرح پژوهشی تهیه بسته آموزشی پاسخ به نیازهای معنوی مبتلایان به کرونا و تدوین اساسنامه طب تسکینی در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

پایان نامه های سال 2024

بازکاوی عوامل طلاق عاطقی و مداخله معنوی در جهت حفظ بنیان خانواده

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):علی غفوری منش

پایان نامه های سال 2023

طراحی و تحلیل شبکه مضامین مرتبط با احساس نیاز به خدا در جزء 30 قرآن کریم

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):بتول گرایلی

تحلیلی بر تأثیر صوت و لحن در القای معانی سوره مبارک حاقه در سبک تلاوت چهار قاری برجسته مصری

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):حمزه یزدانی فر

تکنیکهای مراقبت معنوی بیماران پایان حیات و سوگ با تکیه بر آموزه صبر در قرآن و حدیث

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):احسان ایزدی پور

پایان نامه های سال 2022

تحلیل تطبیقی ماهیت و مصارف کفاره در قرآن و عهدین

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):سعیده یزدانی

پایان نامه های سال 2021

ارزیابی مدل آیینه ای نیل رابینسون در کشف پیوستگی آیات سوره حدید

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):مریم سخدری

سیمای شادی در قرآن و عهدین

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):عاطفه حسین زاده

کشف استدلالی ساختار و غرض سوره فصلت

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):محمدرضا جاهدی نیا

پایان نامه های سال 2020

اولویت دهی به حقیقت جویان در فرآیند هدایت بر مبنای قرآن کریم

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):سکینه وحیدپور

تهیه‌ی محتوای آموزشی از قرآن و روایات برای بهبود تصور مخاطبان سازه خداآگاهی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):سپیده عبدالهی

پایان نامه های سال 2019

محبوبیت اجتماعی در قرآن و حدیث

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):زینب دشتی

ارزیابی تطبیقی روایات معصومین (ع) با آرای لغویان در مفردات سوره های مؤمنون و نور

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):حسن قهرمانی

پایان نامه های سال 2018

جریان شناسی فرهنگی اجتماعی عصر پیامبر(ص) در پرتو سوره مبارک آل عمران

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):مرضیه صادقی امجدی

: ارزیابی تطبیقی روایات معصومین علیهم¬¬¬السلام با آرای لغویان در مفردات سوره¬های «فصلت، مرسلات، مطففین، بروج، طارق و فجر»

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):طاهره دلبری

ارزیابی تطبیقی روایات معصومین علیهم¬¬¬السلام با آرای لغویان در مفردات سوره¬های واقعه، الرحمن، طور و ذاریات

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):زهره دهقان نژاد

بررسی حوزه معنایی سبقت در قرآن کریم

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):معصومه امامی روشناوند

نظام سازی شاخصه های ایمان بر اساس عناوین مضاف به ایمان در روایات شیعی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):معصومه ملائی سریش

روش آموزش مفاهیم شکر و توکل به دانش آموزان دوره دوم متوسطه

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):ابراهیم قاسمی

پایان نامه های سال 2017

مؤلفه های شناختی سلامت روانی در سیر نزولی آیات مربوط به زنان

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):ناهید بهمنی

مبانی انتخاب آیات نظیر در تفسیر المیزان، صد آیه نخست سوره بقره

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):فاطمه شهرآبادی

معناشناسی تاریخی و توصیفی واژه طیب در قران کریم

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):فاطمه تیمورتاش

نقش دخالت های دیگران در تحکیم و فروپاشی زندگی زوجین و مدیریت آن با تأکید بر آموزه های اسلامی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):عاطفه رضائی کلاته بالی

شیوه های هدایتگری قرآن و رعایت مقتضای حال مخاطب

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):حمیده قاسمی

پایان نامه های سال 2016

سوگواري اهل بيت (ع) در بحار الانوار

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):فاطمه سپهری راد

بررسی جایگاه سکینه و طمأنینه در سبک زندگی اسلامی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):نعیمه شعبانی

عضویت در شورای بازبینی برنامه های هنری دانشگاه (6 ماه)

تاریخ شروع فعالیت 1397-02-16
تاریخ پایان فعالیت: 1397-08-27

مدیریت گروه علوم قرآن و حدیث/تاریخ تشیع

تاریخ شروع فعالیت 1397-07-27
تاریخ پایان فعالیت: 1398-03-31

مدیریت گروه علوم قرآن و حدیث/تاریخ تشیع

تاریخ شروع فعالیت 1395-07-03
تاریخ پایان فعالیت: 1396-07-26

مدیریت گروه علوم قرآن و حدیث/تاریخ تشیع

تاریخ شروع فعالیت 1396-07-27
تاریخ پایان فعالیت: 1397-07-26

مدیریت گروه علوم قرآن و حدیث/تاریخ تشیع د انشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری

تاریخ شروع فعالیت 1395-07-03
تاریخ پایان فعالیت: 1399-03-31