مقالات سال 2019

تحلیل مضمون زهد در آموزه های نهج البلاغه

پژوهش های نهج البلاغه

تحلیل مضمون زهد در آموزه های نهج البلاغه

پژوهش های نهج البلاغه

مقالات سال 2015

نقد دیدگاه مسکویه درباره شاخصه انسانیت و رابطه آن با فضیلت و سعادت بر مبنای قرآن و حدیث

مطالعات اسلامی ـ علوم قرآن و حدیث

مقالات سال 2010

مفهوم شناسی احسان در قرآن کریم با بررسی حوزه معنایی احسانِ فردی

تحقیقات علوم قرآن و حدیث

مقالات سال 2019

تشویق به خیر و نیکوکاری با محوریت سوره ماعون

دومین همایش ملی خیر ماندگار ؛ مطالعه و ارزیابی امور خیر با تمرکز بر چالش های نیکوکاری در ایران امروز ، 2019-01-01

مقالات سال 2017

نگاهی به روایات امام رضا (ع) در زمینه ستر و حلم و استفاده از آن در روابط معاصر

دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی ، 2017-07-02

نگاهي به روايات امام رضا(ع) در زمينه ستر و حلم و استفاده از آن در روابط معاصر

دومين كنفرانس بين المللي مطالعات اجتماعي فرهنگي وپژوهش ديني ، 2017-07-02

روش های تربیت اخلاقی از منظر امام علی(ع)

نخستین همایش ملی نهج البلاغه و علوم ادبی ، 2017-04-26

در اخلاق فضیلت فیلسوفان یونان و اسلام

همایش بین المللی عدالت و اخلاق در مکتب اهل بیت (ع) با تاکید بر سیره و آموزه های امام رضا (ع) ، 2017-04-16

بررسی عفاف ونگاه درسبک زندگی اسلامی براساس آیات 31و30 سوره نور

دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی ، 2017-03-08

مقالات سال 2016

بازتاب آثار صله رحم بر سبک زندگی اسلامی

همایش سراسری علمی پژوهشی سبک زندگی تایباد ، 2016-08-15

وجوه معنایی ریشه «سَکَنَ» و مشتقات آن در قرآن کریم

واژه پژوهی در علوم اسلامی ، 2016-05-19

بررسی ویژگی های انسان کامل از لحاظ عفو و بخشش

همایش سراسری علمی-پژوهشی سبک زندگی ، 2016-05-19

عضویت در شورای بازبینی برنامه های هنری دانشگاه (6 ماه)

مدیریت گروه علوم قرآن و حدیث/تاریخ تشیع د انشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری