persons – تارنمای مدیریت صفحات شخصی اساتید

مقالات سال 2024

عنوان مقاله :زمینه‌ها و قالب هایِ بازتاب باورها و شعائر شیعی در معماری ایران (قرون هشتم و نهم هجری)

عنوان نشریه :تاریخ اسلام در آینه پژوهش

مقالات سال 2023

عنوان مقاله :نقش علی بن مهزیار در رشد علمی و فرهنگی شیعیان

عنوان نشریه :مطالعات فهم حدیث

عنوان مقاله :نقش علی بن مهزیار در رشد علمی و فرهنگی شیعیان

عنوان نشریه :مطالعات فهم حدیث

مقالات سال 2022

عنوان مقاله :تأثیر خاندان مهزیار درانتقال وگسترش علوم ومعارف شیعی بر اساس متون روایی شیعه از سده سوم تاهفتم هجری

عنوان نشریه :مجله علمی-پژوهشی تاریخ اسلام

عنوان مقاله :ارزیابی کودک همسری در آیینه فرهنگ قرآنی

عنوان نشریه :فصلنامه قرآن، فرهنگ و تمدن

عنوان مقاله :تأثیر خاندان مهزیار در انتقال و گسترش علوم و معارف شیعی بر اساس متون روایی شیعه از سده سوم تا هفتم هجری

عنوان نشریه :فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ اسلام

مقالات سال 2021

عنوان مقاله :صاحب بن عباد

عنوان نشریه :

عنوان مقاله :هویت مشترک تاریخیِ فنا و نیروانه در ادبیات صوفیان و بوداییان خراسان بزرگ

عنوان نشریه : كهن نامه ادب پارسي

مقالات سال 2020

عنوان مقاله :خیام در مقام اعتراض به سیاست‌های خردستیز عصر سلجوقی

عنوان نشریه :فصلنامه پژوهش های نظم و نثر فارسی

عنوان مقاله :بررسی و نقد کتاب تاریخ، تمدن و فرهنگ ایران در عصر آل‌ بویه

عنوان نشریه :پژوهشنامه انتقادي متون و برنامه هاي علوم انساني

مقالات سال 2018

عنوان مقاله :اقدامات قرچقای خان و خاندان او در عهد صفویه

عنوان نشریه :تاریخ و فرهنگ

مقالات سال 2017

عنوان مقاله :بازیابی فرهنگ ایران باستان در دورةآلِ بویه: مشروعیت سیاسی حکومت

عنوان نشریه :جغرافیا، عمران و شهرسازی

مقالات سال 2022

دلایل حقانیت جانشینی امام علی(ع) با تاکید بر غدیر بر اساس کتاب¬های اعلام الوری و روضه الواعظین

کنگره بین المللی راهکارهای گسترش فرهنگ غدیر و ترویج نهج البلاغه در جهان ، 2022-10-30

مقالات سال 2021

مظاهر و مضامین شیعی در نقوش تزئینی و کتیبه¬های حرم امام رضا(ع) و مسجد گوهرشاد از حمله مغول تا ظهور صفویه

پنجمین همایش باستان شناسی ایران ، 2021-09-21

ظاهر و مضامین شیعی در نقوش تزئینی و کتیبه های حرم امام رضا(ع) و مسجد گوهرشاد از حمله مغول تا ظهور صفویه

پنجمین همایش ملی باستان شناسی ایران ، 2021-09-10

Maritime Trade between Iran and China under the Buyids Dynasty (950- 1050 A.D)

The 3d international festival silk road ، 2021-01-25

مقالات سال 2020

ارزش اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی قنات؛ نمونه موردی روستای طُرُسک: بخش ششتَمَد سبزوار

همایش ملی آب، فرهنگ و پژوهشهای علوم انسانی) اولین :9911:بیرجند( ، 2020-10-04

مقالات سال 2018

نقش داعیان و مبلغان مذهبی در روابط سیاسی دولتها در سده چهارم و پنجم هجری قمری/ دهم و یازدهم میلادی: نمونه موردی الموید فی الدین شیرازی

هشتمین کنگره بین المللی انجمن ایران شناسی اسپانیا ، 2018-11-05

نقش اداری صاحب بن عباد در دیوانسالاری آل بویه

همایش ملی دیوانسالاری در شرق جهان اسلام ، 2018-05-08

تاثیر پذیری نظام اداری - سیاسی و اقتصادی سلجوقیان از میراث آ ل بویه

همایش ملی دیوانسالاری در شرق جهان اسلام ، 2018-05-08

مقالات سال 2017

بازاندیشی در مفاهیم و تعاریف تاریخ با تمرکز بر دیدگاههای مایکل استنفورد

چهارمین کنگره تاریخدانان ایران(آینده رشته تاریخ) ، 2017-11-23

ضرورت توجه به زمینه های تاریخی فرهنگ ایران در آموزش زبان های خارجی

دومین همایش ملی اسیب شناسی اموزش زبان های خارجی در ایران ، 2017-05-04

مقالات سال 2016

ارزیابی روایت های بيهقي درباره آل بویه و آل کاکویه

ششمین همایش ملی بزرگداشت بیهقی ، 2016-10-22

Maritime Trade between Iran and China under the Buyids Dyanasty(950- 1050 A.D

The Third Silk Road International Conferance ، 2016-09-20

رابطه صوفیان و سلاطین در عصر تیموری

دومین نشست از ارگ هرات تا ارگ تبریز ، 2016-09-16

رجال خواف در دوره تیموری

اولین نشست از ارگ هرات تا ارگ تبریز ، 2016-02-14

کتب سال 2016

مقالات آل بویه (جلد اول)

ناشر : پژوهشکده تاریخ اسلام

کتب سال 2009

اوضاع اجتماعي در دوره آل بويه / وفاداري و رهبري در جامعه اسلامي سده‌هاي نخستين (سده‌هاي چهارم و پنجم

ناشر : خانه آبی ( مشهد)

تاریخ شفاهی دانشگاه حکیم سبزواری

پایان نامه های سال 2023

طراحی، مدلسازی و آنالیز مدرسه ابتدایی با رویکرد صفر انرژی متناسب با اقلیم گرم‌و خشک (نمونه‌موردی شهر سبزوار)

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):زهرا کرمانی

تعاملات همگرایانه اهل سنت و شیعه از آغاز قاجار تا پایان دوره پهلوی(نمونه موردی دشت گرگان)

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):سمیرا رادفرد

جایگاه و نقش خاندان منبتی در تاریخ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آستان قدس و شهر مشهد

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):محمد میان ابادی

بررسی تطبیقی افتتاحیه و اختتامیه داستان حضرت یوسف(ع) در قرآن و تورات

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):فاطمه مومنی خواه

پایان نامه های سال 2021

بررسی تطبیقی آرای تاریخی ابن¬فتال نیشابوری و امین الاسلام طبرسی در کتاب¬های روضه الواعظین و بصیرة المتعظین و اعلام الورى باعلام الهدى

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):ربابه رجائی راد

تعریف عقل و کارکرد آن از دیدگاه چهار اندیشمند شیعی (فارابی، شیخ صدوق، شیخ مفید و سید مرتضی)

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):سیدحسین حسینی

پایان نامه های سال 2020

داده‌های تاریخی و اجتماعی در کتاب امالی سید مرتضی بررسی تحلیلی و انتقادی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):جلال محمودی تبار

تحول مظاهر و مضامین شیعی در معماری ایران ( قرون هفتم تا دهم هجری-قمری)

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):صادق هادی پناه

مناسبات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی حکومت¬های شیعه آل بویه و آل حمدان

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):پروانه امانی مقدم

داده¬ های اجتماعی درتاریخ بیهق؛ بررسی انتقادی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):علی اهرون رمضانی

تاریخ سیاسی – اجتماعی خاندان شهیدی مشهد( از پایان افشاریه تا پایان پهلوی)

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):حیدرعلی سیدابادی

جایگاه فرهنگی- اجتماعی و سیاسی سیدعبدالاعلی سبزواری و تبار ایشان در دوره معاصر

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):محمدرضا الهی زاده

پایان نامه های سال 2019

نقش خاندان مهزیار اهوازی در حیات فرهنگی و اجتماعی شیعه

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):برات الله حمیدی منش

جغرافیای تاریخی سبزوار از دوره سربداران تا برآمدن صفویان

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):مهری رضوانی نژاد

پایان نامه های سال 2018

جریان شناسی فرهنگی اجتماعی عصر پیامبر(ص) در پرتو سوره مبارک آل عمران

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):مرضیه صادقی امجدی

شخصیت اسما بنت عمیس و تاثیر او بر تحولات تاریخ اسلام

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):بی بی فاطمه گمراتیان

اوضاع سیاسی-اجتماعی شهر سبزوار در نیمه¬ی دوم عصر صفوی(1038- 1135) با تاکید بر قیام شیخ بهاءالدین استیری

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):اشرف انارکی فیروز

نقش و جایگاه روحانیان شیعه در دولت صفوی از دیدگاه سفرنامه ¬های عصر صفوی( سفرنامه های ترجمه شده)

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):محمدرضا فروزنده

تبیین تغییرات اجتماعی در حکومت شیعی آل بویه

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):سوده تراب

پایان نامه های سال 2017

بررسیجایگاه علمی و مذهبی قاضی نورالله شوشتری با تکیه بر کتاب مجالس المومنین (956-1019)

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):مهری خانم جغتائی

بررسی اختلافات درونی نهضت سربداران

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):سیدحسین حسینی جنبذی

مدارس شیعه در عصر آل بویه

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):امین مویدی زاده

تبیین زندگی سیاسی – اجتماعی سعد بن عباده

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):غلامرضا رمضان پور

پایان نامه های سال 2016

روابط سیاسی و نظامی سربداران با دیگر دولتها و تاثیر آن بر سقوط دولت سربداران

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):حیدر احسانی

پایان نامه های سال 2015

علامه حلی وگسترش تشیع

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):ابوالقاسم شفیع آبادی

دبیر کمیته ترفیع دانشکده الهیات و معارف اسلامی

تاریخ شروع فعالیت 1396-11-01
تاریخ پایان فعالیت: 1397-11-01

مدیریت گروه علوم قران و حدیث /تاریخ تشیع

تاریخ شروع فعالیت 1400-12-16
تاریخ پایان فعالیت: 1400-11-04

نماینده دانشگاه حکیم سبزواری در انجمن ایرانی تاریخ

تاریخ شروع فعالیت 1395-12-25
تاریخ پایان فعالیت: 25- 12- 1396