مقالات سال 2018

اقدامات قرچقای خان و خاندان او در عهد صفویه

تاریخ و فرهنگ

مقالات سال 2017

بازیابی فرهنگ ایران باستان در دورةآلِ بویه: مشروعیت سیاسی حکومت

جغرافیا، عمران و شهرسازی

مقالات سال 2018

نقش داعیان و مبلغان مذهبی در روابط سیاسی دولتها در سده چهارم و پنجم هجری قمری/ دهم و یازدهم میلادی: نمونه موردی الموید فی الدین شیرازی

هشتمین کنگره بین المللی انجمن ایران شناسی اسپانیا ، 2018-11-05

نقش اداری صاحب بن عباد در دیوانسالاری آل بویه

همایش ملی دیوانسالاری در شرق جهان اسلام ، 2018-05-08

تاثیر پذیری نظام اداری - سیاسی و اقتصادی سلجوقیان از میراث آ ل بویه

همایش ملی دیوانسالاری در شرق جهان اسلام ، 2018-05-08

مقالات سال 2017

بازاندیشی در مفاهیم و تعاریف تاریخ با تمرکز بر دیدگاههای مایکل استنفورد

چهارمین کنگره تاریخدانان ایران(آینده رشته تاریخ) ، 2017-11-23

ضرورت توجه به زمینه های تاریخی فرهنگ ایران در آموزش زبان های خارجی

دومین همایش ملی اسیب شناسی اموزش زبان های خارجی در ایران ، 2017-05-04

مقالات سال 2016

ارزیابی روایت های بيهقي درباره آل بویه و آل کاکویه

ششمین همایش ملی بزرگداشت بیهقی ، 2016-10-22

Maritime Trade between Iran and China under the Buyids Dyanasty(950- 1050 A.D

The Third Silk Road International Conferance ، 2016-09-20

رابطه صوفیان و سلاطین در عصر تیموری

دومین نشست از ارگ هرات تا ارگ تبریز ، 2016-09-16

رجال خواف در دوره تیموری

اولین نشست از ارگ هرات تا ارگ تبریز ، 2016-02-14

کتب سال 2016

مقالات آل بویه (جلد اول)

ناشر : پژوهشکده تاریخ اسلام

کتب سال 2009

اوضاع اجتماعي در دوره آل بويه / وفاداري و رهبري در جامعه اسلامي سده‌هاي نخستين (سده‌هاي چهارم و پنجم

ناشر : خانه آبی ( مشهد)

تاریخ شفاهی دانشگاه حکیم سبزواری

دبیر کمیته ترفیع دانشکده الهیات و معارف اسلامی

نماینده دانشگاه حکیم سبزواری در انجمن ایرانی تاریخ