مقالات سال 2019

رفع ابهام از ظواهر آيات ناظر به فلسفة خلقت با تأملی در مسئله خلود

پژوهش های قرآنی

دو گام عرفانی در زدودن ابهام از فلسفه خقلت در تفاسیر قرآنی

پژوهشنامه عرفان

مقالات سال 2016

جایگاه ریاضت در تربیت اخلاقی از منظر قرآن و حدیث

پژوهش نامه اخلاق

مقالات سال 2015

ریاضت و حدود مشروع آن در احتجاجات معصومین ع با متصوفه زمانشان

ادیان و عرفان

مقالات سال 2012

بازی های رایانه ای از منظر اخلاق کاربردی با رویکرد اسلامی

پژوهش نامه اخلاق

مقالات سال 2018

اعتیاد مجازی

دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روان شناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی-اجتماعی ، 2018-06-21

تحليلي متفاوت از معناي زندگي بر اساس روايتي از امام صادق ع

معنای زندگی در گستره علم و دین ، 2018-05-09

جایگاه برنامه نویسی رایانه به عنوان یکی از مهارت های جذاب و اشتغال زا در دوران خدمت وظیفه

نخستین همایش ملی مهارت آموزی کارکنان وظیفه (سربازان) ، 2018-05-09

مقالات سال 2017

تحول علوم انساني، چالش ها و راهكارها از ديدگاه آيۀ الله خامنه اي

چیستی و چگونگی تحول در علوم انسانی از دیدگاه آیت الله خامنه‌ای ، 2017-10-12

تحول علوم انساني، چالش ها و راهكارها از ديدگاه آيۀ الله خامنه اي

چیستی و چگونگی تحول در علوم انسانی ، 2017-09-11

آموزش عالی، چالش ها و راهکارها در تدوین محتوای درسی با رویکرد جامعه یادگیری

دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش ، 2017-08-25

انعکاس سیمای امام رضا ع در گونه های مختلف فرهنگ و ادبیات عامه

همایش سیمای امام رضا علیه السلام در فرهنگ و ادب عامه ، 2017-07-30

حجاب و عفاف از منظر روانشناختی با تاکید بر آموزه های دینی

همایش ملی عفاف حجاب و سبک زندگی ، 2017-07-12

نرم افزار فیش نگار نور

مرجع تایید کننده : مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور