مقالات سال 2020

اثر سد بر ساختار ژنتیکی گونه سیاه ماهی Capoeta capoeta gracilis در رودخانه تجن

ژنتیک نوین

سنجش غلظت جیوه در اردک ماهی (Esox lucius) و ارزیابی ریسک بالقوه سلامت انسان به واسطه مصرف آن، تالاب انزلی

بوم شناسی آبزیان

The use of biological indices and diversity indices to evaluate water quality of rivers in Mashhad, Iran

Biologia

Assessment of Mercury Contamination in Perch Species in the Southern Caspian Sea

Archives of Environmental Contamination and Toxicology

Genetic variability and population structure of Capoeta gracilis (Keyserling 1861) populations in the southern basin rivers of the Caspian Sea as revealed by the mtDNA sequences

INDIAN JOURNAL OF FISHERIES

سنجش ریسک بالقوه بوم شناسی آلودگی فلزات سنگین در رسوبات سطحی رودخانه سیاهرود، استان مازندران

پژوهش در بهداشت محيط

سنجش غلظت جیوه در ماهی کپور معمولی و کاراس ساکن در تالاب انزلی و ارزیابی خطر سلامت انسان

بهداشت و توسعه

Assessing the potential health risk from mercury through consumption of the most popular and preferable fish species, Rutilus frisii kutum, on the Northern Coast of Iran

Biological Trace Element Research

مقالات سال 2019

تهدیدات، وضعیت، چالش¬های حفاظتی و اقدامات حمایتی خرس قهوه¬ای: بررسی اولیه

ترنگ

Evaluation of potential human health risk due to the exposure to mercury via fish consumption of Alosa spp. from the southern Caspian Sea

MARINE POLLUTION BULLETIN

مقالات سال 2018

ارزیابی کیفیت آب رودخانه دهبار با استفاده از شاخص های زیستی

محیط زیست جانوری

ارزیابی ریسک زیست محیطی و بوم شناسی فلزات سنگین در رسوبات سطحی رودخانه چشمه کیله، مازندران

فصلنامه سلامت و محیط زیست

Contamination and ecological risk assessment of heavy metals and metalloids in surface sediments of the Tajan River, Iran

MARINE POLLUTION BULLETIN

Assessments of some metals contamination in lipsticks and their associated health risks to lipstick consumers in Iran

ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT

بررسی اثرات سمی دی اتیل هگزیل فتالات با استفاده از روش تست جنین ماهی (FET) در ماهی گورخری (Danio rerio)

بوم شناسی آبزیان

الگوی غلظت هگزاکلروسیکلوهگزان‌ها در بافت های کلیه، عضله، چربی و موی شغال طلایی (Canis aureus)

دامپزشکی

مقالات سال 2017

Preliminary evaluation of heavy metal contamination in the Zarrin-Gol River sediments, Iran

MARINE POLLUTION BULLETIN

مقالات سال 2020

تعیین غلظت عناصر سرب و روی در پر گونه گنجشک خانگی (Passer domesticus) از شهرستان نقاب، خراسان رضوی

سومین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ، 2020-07-11

تعیین فاصله هشدار ( AD ) و فاصله شروع پرواز ( FID ) در کلاغ ابلق ( Corvus cornix ) ساکن پارک های بهار و وحدت شهر مشهد

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ، 2020-02-13

مقالات سال 2018

بررسی غلظت نیترات در آب رودخانه چهلمیر شهرستان درگز در سال 1396

چهارمین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران ، 2018-07-06

بررسی غلظت نیترات، نیتریت و فسفات در آب رودخانه درونگر شهرستان درگز در تابستان 1396

کنفرانس ملی فرایندهای پالایش آب، هوا و خاک توسط پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران ، 2018-07-03

مقالات سال 2017

بررسی تنوع زیستی جامعه بزرگ بی مهرگان کفزی رودخانه دهبار

دومین همایش ملی علوم و فناوری های آبزیان ، 2017-05-25

شاخص های بیولوژیکی و کیفی تعیین کننده وضعیت سلامت اکوسیستم های آبی

سومین همایش ملی انرژی،محیط زیست،کشاورزی و توسعه پایدار ، 2017-03-09

بررسی تهدیدات عمده ی خرس سیاه آسیایی (Ursus thibetanus) به عنوان یک گونه آسیب پذیر

سومین همایش ملی انرژی،محیط زیست،کشاورزی و توسعه پایدار ، 2017-03-09

ارزیابی توزیع مکانی وشناسایی منبع فلزات سنگین

ارزیابی خطرات بالقوه سلامت انسان به واسطه در

ارزیابی غلظت سرب و سنجش ریسک سلامت آن در مواد