مقالات سال 2021

Understanding the Effect of Natural Products on Breast Cancer via P53-MDM 2 Signal Pathway

مقالات سال 2020

ویژگی های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه جهش یافته dreb2a در مقایسه با dreb1a در شرایط ظبیعی

Application of Molecular Dynamics in Coating Ag- Conjugated Nanoparticles with Potential Therapeutic Applications

Nano Biomedicine and Engineering

مقالات سال 2019

Ag-conjugated nanoparticle biosynthesis mediated by Rosemary leaf extracts correlates with plant antioxidant activity and protein content

International Journal of Nanoscience and Nanotechnology(IJNN

Altered DREB1A Gene Expression in Arabidopsis thaliana affects Root Growth, Antioxidant Enzymes Activity, and Response to Salinity but Not to Cold

Journal of Genetic Resources (J Genet Resour)

مقالات سال 2017

Ag-conjugated nanoparticle biosynthesis mediated by Rosemary leaf extracts correlates with plant antioxidant activity and protein content

International Journal of Nanoscience and Nanotechnology(IJNN

Modelling and optimization of Ag-nanoparticle biosynthesis mediated by walnut green husk extract using response surface methodology

MATERIALS LETTERS

مقالات سال 2015

Synthesis and antibacterial activity of stable bio-conjugated nanoparticles mediated by walnut (Juglans regia) green husk extract

Journal of Experimental Nanoscience

مقالات سال 2021

study of the falcaria vulgaris extract anticancer effects on growth of ectopic breast tumor in mice

21 همایش ملی و 9 همایش بین المللی زیست شناسی ، 2021-02-19

مقالات سال 2019

کاربرد داده کاوی و آنالیز شبکه در شناسایی متابولیت های ضدسرطان

سومین سمینار ملی کنترل و بهینه سازی ، 2019-11-14

مقایسه یازده پارامتر آنالیز شبکه در افزونه cytohubba برای شناسای ی متابولیت برتر در شبکه دوجزئی گیاه -متابولیت

سومین سمینار ملی کنترل و بهینه سازی ، 2019-11-14

مقایسه ساختار اول و دوم و سوم پروتئین های Tax در ویروس های HTLV I-IV با روش های بیوانفورماتیکی

زیست شناسی ، 2019-02-28

مقالات سال 2018

Effect of Hydro-alcoholic extract of Verbascum speciocum on the wound healing of diabetic mice

بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ، 2018-08-24

The effect of oxytocin hormone on the increase of sperm in male mice

بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ، 2018-08-24

Effect of Hydro-alcoholic extract of Falcaria vulgaris on the synthesis of collagen in the wound healing of diabetic mice

بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ، 2018-08-24

Effects of Cucumis melo L. Seed on Seasonal Allergy Treatment

بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ، 2018-08-24

Effect of Hydro-alcoholic extract of fenugreek seed (Trigonella foenum-graecum L.) on Infanticide behavior of male mice

بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ، 2018-08-24

Effect of Fenugreek (Trigonella Foenum- Graecium) Seed Hydroalcoholic Extract on Sperm Count

The 4th International Congress on Reproduction ، 2018-04-27

مروری بر اثرات فیزیولوژیک سودمند شنبلیله(Trigonella foenum graecum) بر سلامتی

پنجمین کنفرانس ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک ، 2018-03-06

مقالات سال 2017

The role of TGF-β in breast cancer

سومین سمپوزیوم بین المللی نسترن ، 2017-12-01

الگوی پراکنش اب اکسیژنه در نوک ریشه دو واریته ارابیدوپسیس در پاسخ به تیمار نانوذرات

دومین کنگره بین الملی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ، 2017-09-02

Interaction Network of DREB1A Gene in Arabidopsis thaliana Response to Abiotic Stresses

دومین همایش بین الملی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی ، 2017-08-31

Shared and Unique Responses at Gene Expression, Protein Function and Pathway Levels to Six Abiotic Stresses: Cold, Salt, Drought, Heat, Silver Ions, and Silver Nanoparticles in Arabidopsis thaliana

دومین همایش بین الملی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی ، 2017-08-31

سنتز زیستی و خاصیت آنتی باکتریال نانوذرات نقره با استفاده از ریشه رز ایرانی(Rosa Persica)

ششمین کنگره ملی گیاهان دارویی ، 2017-05-10

کالوس زایی درون شیشه ای زعفران خوراکی

همایش ملی گیاهان دارویی (تحقیقات، تولید و فناوری) ، 2017-03-09

کالوس زایی درون شیشه ای زعفران خوراکی

همایش ملی گیاهان دارویی (تحقیقات، تولید و فراوری) ، 2017-03-09

آینده و نقشه راه زیست سامانه ای در ایران

دومین همایش بین الملی زیست شناسی سامانه ای ، 2017-01-02

پرورش جلبک اسپیرولینا

پرورش قارچ دارویی گانودرما

پرورش قارچ کامبوجا

پرورش میلورم

تولید خمیردندان گیاهی

ساخت اسپری ضدعفونی بایکو

شکلات شیر سنجد

عضو شورای حمایت و نظارت بر انجمن های علمی دانشگاه