مقالات سال 2021

Real time observer and control scheme for a wind turbine system based on a high order sliding modes

Journal of The Franklin Institute

Real time observer and control scheme for a wind turbine system based on a high order sliding modes

Journal of The Franklin Institute

مقالات سال 2019

State tracking control of nonlinear systems using neural adaptive dynamic sliding mode

TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF MEASUREMENT AND CONTROL

Variable Speed Wind Turbine Control Scheme Using a Robust Wind Torque Estimation

RENEWABLE ENERGY

Neural Dynamic Sliding Mode Control of Nonlinear Systems with both Matched and Mismatched Uncertainties

JOURNAL OF THE FRANKLIN INSTITUTE-ENGINEERING AND APPLIED MATHEMATICS

مقالات سال 2018

Dynamic sliding mode position control of induction motors based load torque compensation using adaptive state observer

COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPUTATION AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

On dynamic sliding mode control of nonlinear fractional-order systems using sliding observer

NONLINEAR DYNAMICS

Estimation of load torque in induction motors via dynamic sliding mode control and new nonlinear state observer

Journal of Mechanical Science and Technology

On synchronisation of a class of complex chaotic systems with complex unknown parameters via integral sliding mode control

PRAMANA-JOURNAL OF PHYSICS

COMBINATION SYNCHRONIZATION OF MULTIPLE CHAOTIC SYSTEMS WITH UNCERTAIN PARAMETERS USING ADAPTIVE HYBRID MODIFIED PROJECTIVE CONTROL METHOD

ACTA PHYSICA POLONICA B

Dynamic Sliding Mode Control of Nonlinear Systems Using Neural Networks

AUT Journal of Modeling and Simulation

Adaptive Fuzzy Fault Tolerant Control Using Dynamic Sliding Mode

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTROL AUTOMATION AND SYSTEMS

On ACTIVE SYNCHRONIZATION OF FRACTIONAL-ORDER BLOCH CHAOTIC SYSTEM AND ITS PRACTICAL APPLICATION IN SECURE IMAGE TRANSMISSION

International Journal of Intelligent Computing and Cybernetics

Master-Slave Synchronization of Zhang and Lorenz Chaotic Systems with Uncertain Parameters, an Active Nonlinear Feedback Controller

ICIC Express Letters, Part B: Applications

مقالات سال 2017

تخمین گشتاور بار در موتورهای القایی با استفاده از کنترل حالت لغزشی دینامیکی براساس رویتگر تطبیقی فازی

هوش محاسباتي در مهندسي برق

Modified Function Projective Feedback Control for Time-Delay Chaotic Liu System Synchronization and its Application to Secure Image Transmission

OPTIK

طراحی کنترل حالت لغزشی دینامیکی برای سیستمهای آشوبی با استفاده از رؤیتگر حالت لغزشی

مهندسی برق دانشگاه تبریز

مقالات سال 2018

طراحی کنترل کننده غیرخطی کانورتر کاهنده

اولین کنفرانس ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم و مهندسی برق، کامپیوتر و IT ، 2018-03-08

Modeling and Simulation of Photovoltaic Systems based on Three Port Inverter Topology

پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر ، 2018-02-09

Input-Output Signal Selection in Hybrid Wind-Diesel Systems and Supplementary Controller Design for Improve Power System Stability

پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر ، 2018-02-09

مقالات سال 2017

طراحی سیستم کنترل پیش بین بازیاب دینامیکی ولتاژ برای بهبود قابلیت عبور از ولتاژ پایین توربین بادی دارای ژنراتور القایی

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق ، 2017-09-14

استفاده از کنترل مد لغزشی فازی برای ردیابی حداکثر نقطه توان فتوولتایک با حسگر جریان جدید

کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مهندسی برق ، 2017-07-22

بررسی عملکرد شارژرهای خودروهای الکتریکی ضمن پایداری سیستم انرژی ساختمان

کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مهندسی برق ، 2017-07-22

ارتقاء بهره وري انرژي با رویکرد كنترل اثرات مخرب صاعقه بر حریق مخازن ذخيره فرآورده هاي نفتي

ششمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی - ایتک ، 2017-02-22

طراحی،تحلیل و پیاده سازی سیستم کنترل هایبرید