مقالات سال 2020

Effect of NH4Cl on the microstructure, wettability and corrosion behavior of electrodeposited Ni–Zn coatings with hierarchical nano/microstructure

SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY

A transition from petal-state to lotus-state in AZ91 magnesium surface by tailoring the microstructure

SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY

Effect of NH4Cl on the microstructure, wettability and corrosion behavior of electrodeposited Ni–Zn coatings with hierarchical nano/microstructure

SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY

مقالات سال 2019

Comparative study on tribological and corrosion protection properties of plasma sprayed Cr2O3-YSZ-SiC ceramic coatings

CERAMICS INTERNATIONAL

Effect of bonding structure on hardness and fracture resistance of W-B-C coatings with varying B/W ratio

Surface and Coatings Technology

مقالات سال 2018

بررسی رفتار خوردگی پوشش تانتالم لایه‌نشانی شده به روش کندوپاش مگنترونی

فرآيندهاي نوين در مهندسي مواد

Evolution of structure and mechanical properties of hard yet fracture resistant W‐B‐C coatings with varying C/W ratio

SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY

مقالات سال 2020

تولید محلول جامد سطحی Al/Mgبه روش آلیاژسازی همزن اصطکاکی

بیستمین همایش ملی مهندسی سطح و اولین همایش آنالیز تخریب و تخمین عمر ، 2020-02-06

مقالات سال 2019

مکانیزم خوردگی بتن و روش‌های ممانعت از آن

پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی صنعت سیمان و افق پیش رو ، 2019-11-11

قابلیت اکسیدهای فلزی نانوساختار برای حذف گاز مونوکسیدکربن منتشرشده از دودکش کارخانجات سیمان

پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی صنعت سیمان و افق پیش رو ، 2019-11-11

ارتباط بین غلظت گاز نیتروژن، نرخ رشد و مشخصه I-V پلاسما در لایه‌نشانی پوشش نیترید تانتالم به روش کندوپاش مگنترونی واکنشی

هفتمین کنفرانس ملی مهندسی و فیزیک پلاسما ، 2019-07-18

مقالات سال 2018

ايجاد ساختارهاي نانومتري اکسيد آهن به روش آبکاري و اکسيداسيون آندي/حرارتي

چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مواد، مهندسی شیمی و ایمنی صنعتی ، 2018-10-11

مقالات سال 2017

اثر ماده فعال‌ سطحی برخواص پوشش الکترولس کامپوزیتی نیکل-فسفر-کاربید تنگستن

سومین کنفرانس ملی مهندسی مواد ، مهندسی شیمی و ایمنی صنعتی ، 2017-10-12

Mechanical behavior of novel W-B-C and Mo-B-C coatings produced by magnetron sputtering

Symposium Q of E-MRS spring meeting 2017 ، 2017-05-26