مقالات سال 2020

جایگاه و کارکرد طبقات اجتماعی در سراج الملوک ابوبکر طُرطُوشی(د. 520 ق)

مطالعات جامعه شناختی

ظهور المؤسسات الصلاحية التابعة للأيوبيين(المدارس والخانقاهات) في بلاد الشام ومصر

آفاق الحضاره الاسلامیه

مقالات سال 2019

جایگاه مفهوم جنگ عادلانه در سیره نظامی صلاح الدین ایوبی

مطالعات تاريخي جنگ

جایگاه مفهوم جنگ عادلانه در سیره نظامی صلاح الدین ایوبی

مطالعات تاريخي جنگ

مقالات سال 2018

جایگاه تشکیلاتی و اجتماعی سفیران و شرایط گزینش آنها در تمدن اسلامی با تاکید بر عصر ایلخانی

تاریخ روابط خارجی

مقالات سال 2017

جایگاه شخصیتی و رجالی یحیی بن أُمِّ طُوَیل در تاریخ تشیع

پژوهش نامه تاریخ تشیع

تحولات مفهومی و تاریخی دو اصطلاح مذاکره و مناظره در قرون نخستین اسلامی

مطالعات تاریخ فرهنگی

مقالات سال 2018

تشکیلات سفارت در ایران عصر مغولی و ایلخانی

هشتمین کنگره بین المللی انجمن ایرانشناسی اسپانیا ، 2018-11-05

توانمندی های بومگردی در روستاهای تاریخی ایران: مطالعه موردی روستای چِشام در استان خراسان رضوی

دومین همایش ملی میراث فرهنگی و توسعه پایدار ، 2018-10-08

کاربست مفهوم «جامعه پذیری سیاسی» در پژوهش تاریخی: مطالعه موردی مصر در عهد ایوبیان(567-648ق)

همایش تاریخ و علوم سیاسی ، 2018-01-21

رئیس جمهور روحانی، 16 آذر، امنیت ملی، دانشگاه

پست معاونت در یکی از مراکز اجرایی وزارت عتف (از نظر تشکیلاتی هم طراز با پست مدیر کل در هر یک از معاونتهای آن وزارتخانه)