persons – تارنمای مدیریت صفحات شخصی اساتید

مقالات سال 2024

عنوان مقاله :کارکردهای نظامی و انتظامی غلامان در عصر سلجوقی

عنوان نشریه :مطالعات تاریخ انتظامی

عنوان مقاله :تبعات شیوع امراض حیوانی: بررسی مرگ و میر احشام در ایرانِ دهه1300ش

عنوان نشریه : پژوهشنامه تاریخ‌ اجتماعی و اقتصادی

مقالات سال 2022

عنوان مقاله :فرمانروای مطلوب از دیدگاه خواجه نظام الملک

عنوان نشریه : پژوهشنامه تمدن ایرانی

عنوان مقاله :تحلیل عوامل ناکامی امیر مسعود سربداری در لشکرکشی به مازندران بر اساس نظریات جنگی سون‌ تزو

عنوان نشریه : پژوهشنامه تاریخ‌های محلی ایران

عنوان مقاله :مؤلفه‌های تاریخ‌نگاری محمدبن اسحاق حموی در کتاب انیس المؤمنین

عنوان نشریه :پژوهش‌های تاریخی

عنوان مقاله :تبیین شخصیت سیاسی شاه عباس اول در سفرنامه فیگوئروا سفیر اسپانیا

عنوان نشریه :مجله مطالعات ایرانی اسلامی

عنوان مقاله :ترویج فرهنگ گفتگو و نقش آن در جوامع دینی با الهام از سیره رضوی؛ضرورت ها و بایسته ها

عنوان نشریه :فرهنگ رضوی

عنوان مقاله :جایگاه الگویی نیروهای نظامی از دیدگاه خواجه نظام‌الملک

عنوان نشریه :تاریخ و فرهنگ

عنوان مقاله :مقایسۀ همگرایی صفات فرمانروا در تحفةالعالم و آرمان شهریاری ایران باستان

عنوان نشریه :پژوهشهای علوم تاریخی دانشگاه تهران

عنوان مقاله :چرایی نگارش تحفه العالم در دوره شاه سلطان حسین صفوی

عنوان نشریه :تاریخ نگری و تاریخنگاری

عنوان مقاله :صوفیان

عنوان نشریه :دانشنامه جهان اسلام

مقالات سال 2021

عنوان مقاله :بررسی اسنادی عصیان زبردست‌خان چاپشلو در شمال خراسان در اواخر قاجار:علل و پیامدها

عنوان نشریه :گنجینه اسناد

عنوان مقاله :دور الإمکانيّة الجغرافيّة في تطوّر وازدهار خوزستان التجاري في القرون الأولى للإسلام

عنوان نشریه :آفاق الحضارة الاسلامیة

عنوان مقاله :دور الإمکانيّة الجغرافيّة في تطوّر وازدهار خوزستان التجاري في القرون الأولى للإسلام

عنوان نشریه :آفاق الحضارة الاسلامیة

عنوان مقاله :اعتبارسنجی شواهد تاریخی¬کرزن دربارۀ دریا هراسی ایرانیان

عنوان نشریه :مطالعات ایرانی

عنوان مقاله :بررسی اسنادی عصیان زبردست‌خان چاپشلو در شمال خراسان در اواخر قاجار:علل و پیامدها

عنوان نشریه :گنجینه اسناد

مقالات سال 2020

عنوان مقاله :واکاویِ جایگاه تجاری سبزوار در اواخر عصر قاجار(1299-1344ق)

عنوان نشریه :تاريخ ايران

عنوان مقاله :مدل شایستگی کارکنان در سیرالملوک

عنوان نشریه :جستارهای تاریخی

عنوان مقاله :مدل شایستگی کارکنان در سیرالملوک

عنوان نشریه :جستارهای تاریخی

عنوان مقاله :مدل شایستگی کارکنان در سیرالملوک

عنوان نشریه :جستارهای تاریخی

عنوان مقاله :تأثیر شرایط و امکانات سرزمینی بر مهاجرت و تداوم سکونت اشعریان در ناحیه قم

عنوان نشریه : تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

مقالات سال 2019

عنوان مقاله :واکاوی ِ مناسبات علی‌اکبر داور با پهلوی اول

عنوان نشریه :تاریخ اسلام و ایران

مقالات سال 2018

عنوان مقاله :خودآگاهی کاستی در جامعۀ معاصر هند

عنوان نشریه :خردنامه

عنوان مقاله :نظام تعلیم و تربیت اسلامی از دیدگاه یک محتسب (در سده‌های میانه)

عنوان نشریه :فصلنامه دین و خانواده

مقالات سال 2023

تدابیر فرهنگی پرتغالی‌ها در نخستین رویارویی‌ها با بومیانِ خلیج فارس

همایش ملی تاریخ فرهنگی در ایران ، 2023-02-21

مقالات سال 2022

مهارقدرت سیاسی به روایت بیهقی در کتاب تاریخ بیهقی

دوازدهمین همایش بین المللی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی و بازشناخت جایگاه نثر فارسی ، 2022-10-23

وضعیت ادبی ایران در دوره صفویه بر اساس کتاب ریاضالعلماءوحیاضالفضلاء تالیف میرزا عبدالله افندی

هفتمین همایش بین المللی مطالعات زبان و ادبیات در جهان اسلام ، 2022-09-15

فواید و کارکردهای حرم امام رضا(ع) و زیارت آن در عصر صفوی

دومین همایش بین المللی گفتگوی ادیان و فرهنگ ها: زیارت در ادیان و ملل ، 2022-03-10

درآمدی بر مناسبات دولتی و مردمی بین ایران و افغانستان با محوریت زبان فارسی

شانزدهمین گردهمایی بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ، 2022-03-10

مقالات سال 2021

مصادیق کار «اِشراف» در تاریخ بیهقی

یازدهمین همایش ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی ، 2021-10-23

روایت بیهقی از برافتادن سیمجوریان در خراسان

یازدهمین همایش ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی ، 2021-10-23

علل ناکامی غزنویان در نبرد دندانقان بر اساس تاریخ بیهقی

یازدهمین همایش ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی ، 2021-10-23

جایگاه فرستادگان سیاسی اروپا در تبیین شخصیت سیاسی شاه عباس اول(مطالعه موردی فیگوئروا)

همایش بین المللی ایرانشناسی : تجربه دیروز، وضعیت حال، نگاه آینده ، 2021-08-24

بهداشت دهان و دندان در سبک زندگی اسلامی با تأکید بر آموزه‌های امام رضا(ع)

دومین کنفرانس بین المللی دین ، معنویت و کیفیت زندگی ، 2021-04-08

جستاری در بینش و رویکرد سیاسی محقق سبزواری بر اساس تحلیل متن سیاسی-تاریخی روضه الانوار عباسی

همایش ملی تاریخ نگاری در ایران و اسلام: تاریخ نگاری ایران از صفویه تاپایان قاجاریه ، 2021-02-16

مقالات سال 2020

وظایف متقابل اقتصادی مردم و حکومت با تأکید بر نامه 53 نهج‌‌البلاغه

همایش بین المللی غدیر با تأکید بر غدیر و حکمرانی شایسته ، 2020-11-08

مقالات سال 2019

سبک زندگی امام رضا(ع) در سفر به خراسان و پیامدهای آن

کنفرانس بین المللی دین، معنویت و کیفیت زندگی ، 2019-07-18

را ههای تاریخی بیابان لوت و نواحی پیرامونی آن

کنفرانس بین لمللی گردشگری بیابان لوت ، 2019-05-02

مقالات سال 2018

ملاحظاتی در به‌کارگیری نیروهای دولتی (بر اساس سیرالملوک)

همایش بین المللی هزارۀ خواجه نظام الملک طوسی ، 2018-11-21

منصب مشعلدارباشی در عصر صفوی

همایش ملی دیوانسالاری در شرق جهان اسلام تا قرن سیزدهم هجری(ایران، هند، عثمانی) مجری انجمن ایرانی تاریخ و دانشگاه برجند ، 2018-05-08

نظام تعلیم و تربیت اسلامی از دیدگاه یک محتسب (در سده‌های میانه)

چهارمین کنگرۀ بین المللی فرهنگ و اندیشۀ دینی- برگزار کننده دانشکده الهیات دانشگاه قم ، 2018-05-07

مقالات سال 2017

کاربرد افیون در آثار پزشکی محمدبن زکریای رازی

همایش بین المللی محمدبن زکریای رازی ، 2017-12-13

کتب سال 2019

یاران ابتدامغضوبان انتها

ناشر : نشر ماهریس

تاریخ موتلفه اسلامی: از قیام ۱۵ خرداد تا آغاز جنگ تحمیلی

ناشر : نشر مبعث‏‫

تاریخ موتلفه اسلامی: از قیام ۱۵ خرداد تا آغاز جنگ تحمیلی

ناشر : نشر مبعث‏‫

پایان نامه های سال 2024

گونه‌شناسی کتب تاریخی شیعه بر اساس کتاب ریاض العلماء و حیاض الفضلاء میرزا عبدالله افندی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):علی قربانی هروی

الگوی مهار استبداد از نظم پادشاهی در عهد صفویه(باتاکید بر دیدگاه محقق سبزواری در روضةالانوار)

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):رضا قلیچی

جایگاه رجالی و علمی صفوان بن یحیی در تاریخ تشیع

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):رضا زارعی

پایان نامه های سال 2022

حیات اجتماعی و فرهنگی سادات علوی ششتمد

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):سیدمحسن علوی

جایگاه علم و علما در تاریخ بیهق با تاکید بر کتاب تاریخ بیهق اثر ابوالحسن بیهقی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):عسکری رضایی مطلق

بررسی نقش میرزا حسین خلیلی تهرانی در انقلاب مشروطه

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):محمدعلی یداللهی

وضع علوم عقلی و نقلی در دوره صفوی بر اساس کتاب «ریاض العلماء و حیاض الفضلاء» میرزا عبدالله افندی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):اعظم دلبری

پایان نامه های سال 2021

شاخصه های تاریخ نویسی درباره ائمه (ع) در دوره صفویه (مطالعه تطبیقی کتاب أنیسُ المؤمنین حموی و جلاءالعيون مجلسی)

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):مصطفی داوری

جلوه های مضامین شیعی در مکاتبات شاه طهماسب اول با عثمانی ها و ازبک ها

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):امیدرضا عزیزی

جایگاه رجالی و علمی خاندان بنی‌فضال در تاریخ تشیع

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):علی عباسی

بررسـی و احصاء موقوفات و رقبات مساجد تاریخی سبـزوار (مسجدجامع، مسجد پامنار و مسجد لطفعلی خان)

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):زهرا برادران فیروزابادی

پایان نامه های سال 2020

جایگاه فرهنگی- اجتماعی و سیاسی سیدعبدالاعلی سبزواری و تبار ایشان در دوره معاصر

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):محمدرضا الهی زاده

کارکردهای موقوفات شهرستان فاروج و تبیین عوامل آن در دورۀ قاجار

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):محمدرحیم عظیم زاده

پایان نامه های سال 2019

مقایسه تطبیقی اندیشه سیاسی محقق سبزواری در کتاب روضه الانوار عباسی با روزبهان خنجی در سلوک الملوک

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):حسن اصغری

تعاملات اجتماعی شیعه و سنی در ایران عصر صفوی بر اساس سفرنامه های اروپائیان

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):مهدی دولت ابادی مقدم

زیارت و داده ای اجتماعی آن در سفر نامه های اروپاییان عصر صفوی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):محمد رجائی زاده

دبیر کمیته ترفیع دانشکده

تاریخ شروع فعالیت 1399-09-02
تاریخ پایان فعالیت: 1401-06-30

دبیر کمیته منتخب دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری

تاریخ شروع فعالیت 1400-07-01
تاریخ پایان فعالیت: 1401-06-29

عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکدۀ الهیات

تاریخ شروع فعالیت 1398-10-15
تاریخ پایان فعالیت: 1400-06-30

مدیرگروه

تاریخ شروع فعالیت 1402-01-27
تاریخ پایان فعالیت: 1402-06-31

مسئول سایت دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری

تاریخ شروع فعالیت 1397-08-22
تاریخ پایان فعالیت: 1401-06-30