persons – تارنمای مدیریت صفحات شخصی اساتید

مقالات سال 2024

عنوان مقاله :زمینه‌ها و قالب هایِ بازتاب باورها و شعائر شیعی در معماری ایران (قرون هشتم و نهم هجری)

عنوان نشریه :تاریخ اسلام در آینه پژوهش

عنوان مقاله :زمینه‌ها و قالب هایِ بازتاب باورها و شعائر شیعی در معماری ایران (قرون هشتم و نهم هجری)

عنوان نشریه :تاریخ اسلام در آینه پژوهش

مقالات سال 2023

عنوان مقاله :نقش علی بن مهزیار در رشد علمی و فرهنگی شیعیان

عنوان نشریه :مطالعات فهم حدیث

مقالات سال 2022

عنوان مقاله :تأثیر خاندان مهزیار درانتقال وگسترش علوم ومعارف شیعی بر اساس متون روایی شیعه از سده سوم تاهفتم هجری

عنوان نشریه :مجله علمی-پژوهشی تاریخ اسلام

عنوان مقاله :تأثیر خاندان مهزیار درانتقال وگسترش علوم ومعارف شیعی بر اساس متون روایی شیعه از سده سوم تاهفتم هجری

عنوان نشریه :مجله علمی-پژوهشی تاریخ اسلام

عنوان مقاله :مؤلفه‌های تاریخ‌نگاری محمدبن اسحاق حموی در کتاب انیس المؤمنین

عنوان نشریه :پژوهش‌های تاریخی

عنوان مقاله :تأثیر خاندان مهزیار در انتقال و گسترش علوم و معارف شیعی بر اساس متون روایی شیعه از سده سوم تا هفتم هجری

عنوان نشریه :فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ اسلام

مقالات سال 2020

عنوان مقاله :مؤلفه های تاریخ نگاری شعبی براساس روایت های بر جای مانده از وی در متون کلاسیک تاریخی

عنوان نشریه :تاریخ اسلام و ایران

عنوان مقاله :تحلیل چرخشهای روایی شعبی بر پایه زندگی و زمانه وی

عنوان نشریه :پژوهشهای علوم تاریخی دانشگاه تهران

مقالات سال 2019

عنوان مقاله :صورت¬بندی فرهنگ ایرانی در اندیشه عباس زریاب خویی

عنوان نشریه :جستارهای تاریخی

عنوان مقاله :شاخصه‌های هویت عربی در نظام فکری هشام کلبی بر پایه‌ی انساب‌نگاشته‌های وی (جمهره‌النسب و نسب معد و یمن‌الکبیر)

عنوان نشریه :مطالعات تاریخ فرهنگی

عنوان مقاله :نسبت امر قدسی و امر تاریخی در سیره‌نگاری دوره معاصر؛ مطالعه‌ای در سیره‌نگاری عباس زریاب خویی

عنوان نشریه :پژوهشنامه تاریخ اسلام

مقالات سال 2017

عنوان مقاله :نقد و بررسي روايت‌هاي هشام كلبي در تاريخ طبري

عنوان نشریه :تاريخ اسلام در آينه پژوهش

مقالات سال 2022

دلایل حقانیت جانشینی امام علی(ع) با تاکید بر غدیر بر اساس کتاب¬های اعلام الوری و روضه الواعظین

کنگره بین المللی راهکارهای گسترش فرهنگ غدیر و ترویج نهج البلاغه در جهان ، 2022-10-30

تحلیل روایت سقوط خاندان ایرانی مأمومنیان در تاریخ بیهقی و مقایسه آن با الکامل ابن¬اثیر

دوازدهمین همایش بین المللی بزرگداشت بیهقی ابوالفضل بیهقی و بازشناخت جایگاه نثر فارسی ، 2022-10-23

بازخوانی مفهوم سلطنت در دوره اسلامی بر پایه تصویر بیهقی از سلطان محمود غزنوی

دوازدهمین همایش بین المللی بزرگداشت بیهقی ابوالفضل بیهقی و بازشناخت جایگاه نثر فارسی ، 2022-10-23

وضعیت ادبی ایران در دوره صفویه بر اساس کتاب ریاضالعلماءوحیاضالفضلاء تالیف میرزا عبدالله افندی

هفتمین همایش بین المللی مطالعات زبان و ادبیات در جهان اسلام ، 2022-09-15

مقالات سال 2021

افکار عمومی ، اهمیت و مدیریت آن در نظر گاه امیرالمومنین علی(ع)

مجله تاریخ پژوهی دانشگاه فردوسی مشهد ، 2021-12-26

تحلیل روایت خاندان برمکیان در تاریخ بیهقی و مقایسه آن با تاریخ طبری

چکیده مقالات یازدهمین همایش بزرگداشت بیهقی ، 2021-10-23

نگاهی به گفتمان مشروعیت در تاریخ بیهقی

چکیده مقالات یازدهمین همایش بزرگداشت بیهقی ، 2021-10-23

مظاهر و مضامین شیعی در نقوش تزئینی و کتیبه¬های حرم امام رضا(ع) و مسجد گوهرشاد از حمله مغول تا ظهور صفویه

پنجمین همایش باستان شناسی ایران ، 2021-09-21

جستاری در بینش و رویکرد سیاسی محقق سبزواری بر اساس تحلیل متن سیاسی-تاریخی روضه الانوار عباسی

همایش ملی تاریخ نگاری در ایران و اسلام: تاریخ نگاری ایران از صفویه تاپایان قاجاریه ، 2021-02-16

مدخل «شهریار» برای دانشنامه جهان اسلام

مدخل «شهریار» چاپ در جلد(28) دانشنامه جهان اسلام ، 2021-01-31

مقالات سال 2020

اقدامات امام علی(ع) در وضعیت بحرانی جنگ جمل بر اساس کتاب جمل شیخ مفید

هشتمین اجلاس بین المللی دکترین جهانی غدیر و دهکده جهانی معرفت و دومین همایش بین المللی غدیر با تاکید بر غدیر و حکمرانی شایسته ، 2020-11-08

رفتار مطلوب سیاسی در سیره امام علی(ع)

یادهمین دوره همایش ملی سیره علوی ، 2020-09-20

ویژگی ها و شاخصه های حکمران شایسته با تاکید بر سیره امام علی(ع)

یازدهمین دوره همایش ملی سیره علوی ، 2020-09-20

جستاری در تاریخ آب و منابع آبی فارس بر اساس فارسنامه ابن بلخی

اولین همایش ملی آب، فرهنگ و پژوهشهای علوم انسانی ، 2020-09-19

بازتاب ولایتعهدی امام رضا(ع) در متون شیعی و سنی تا قرن پنجم هجری-قمری

مجله تاریخ پژوهی ، 2020-03-04

رویکرد صلح گرایانه سیره پیامبر(ص) در روابط خارجی

پنجمین همایش ملی زبان، ادبیات و گفتمان صلح ، 2020-03-02

بررسی نقش فضل بن حسن طبرسی (امین الاسلام طبرسی) بر تقریب مذاهب اسلامی

پنجمین همایش ملی زبان، ادبیات و گفتمان صلح ، 2020-03-02

جستاری در بینش و رویکرد ابوطاهر طرسوسی بر اساس تحلیل متن حماسی-تاریخی ابومسلم نامه

هشتمین همایش ملّی متن‌پژوهی ادبی نگاهی تازه به متون حماسی دانشگاه علامه طباطبایی ، 2020-01-16

مقالات سال 2019

تاریخ اجتماعی شیعیان از دریچه فراغت با تکیه بر نهج¬البلاغه

کنفرانس بین المللی دین معنویت و کیفیت زندگی ، 2019-07-18

بازتاب معانی و مضامین شیعی در معماری اسلامی

باستان شناسی و تاریخ هنر ایران ، 2019-05-02

رهیافتی تاریخی به شهرسازی و مجموعه های معماری شیراز عهد آل بویه

باستان شناسی و تاریخ هنر ایران ، 2019-05-02

مقالات سال 2018

شهری در مسیر راه ابریشم: جغرافیای تاریخی اوجان با تاکید بر دوره ایلخانی

کنفرانس بین المللی همایش ایلخانان و تاثیر آن بر راه ابریشم ، 2018-11-21

فرایند غیریت سازی در گفتمان خواجه نظام الملک طوسی

همایش بین المللی هزاره خواجه نظام الملک ، 2018-11-21

پایان نامه های سال 2024

گونه‌شناسی کتب تاریخی شیعه بر اساس کتاب ریاض العلماء و حیاض الفضلاء میرزا عبدالله افندی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):علی قربانی هروی

جایگاه رجالی و علمی صفوان بن یحیی در تاریخ تشیع

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):رضا زارعی

پایان نامه های سال 2022

حیات اجتماعی و فرهنگی سادات علوی ششتمد

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):سیدمحسن علوی

جایگاه علم و علما در تاریخ بیهق با تاکید بر کتاب تاریخ بیهق اثر ابوالحسن بیهقی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):عسکری رضایی مطلق

وضع علوم عقلی و نقلی در دوره صفوی بر اساس کتاب «ریاض العلماء و حیاض الفضلاء» میرزا عبدالله افندی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):اعظم دلبری

پایان نامه های سال 2021

شاخصه های تاریخ نویسی درباره ائمه (ع) در دوره صفویه (مطالعه تطبیقی کتاب أنیسُ المؤمنین حموی و جلاءالعيون مجلسی)

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):مصطفی داوری

جلوه های مضامین شیعی در مکاتبات شاه طهماسب اول با عثمانی ها و ازبک ها

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):امیدرضا عزیزی

جایگاه رجالی و علمی خاندان بنی‌فضال در تاریخ تشیع

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):علی عباسی

بررسی تطبیقی آرای تاریخی ابن¬فتال نیشابوری و امین الاسلام طبرسی در کتاب¬های روضه الواعظین و بصیرة المتعظین و اعلام الورى باعلام الهدى

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):ربابه رجائی راد

پایان نامه های سال 2020

داده‌های تاریخی و اجتماعی در کتاب امالی سید مرتضی بررسی تحلیلی و انتقادی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):جلال محمودی تبار

تحول مظاهر و مضامین شیعی در معماری ایران ( قرون هفتم تا دهم هجری-قمری)

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):صادق هادی پناه

کارکردهای موقوفات شهرستان فاروج و تبیین عوامل آن در دورۀ قاجار

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):محمدرحیم عظیم زاده

پایان نامه های سال 2019

مقایسه تطبیقی اندیشه سیاسی محقق سبزواری در کتاب روضه الانوار عباسی با روزبهان خنجی در سلوک الملوک

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):حسن اصغری

نقش خاندان مهزیار اهوازی در حیات فرهنگی و اجتماعی شیعه

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):برات الله حمیدی منش

پایان نامه های سال 2018

جایگاه تاریخی و رجالی خاندان حنیف در تاریخ تشیع

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):زهرا فیروزی فریمانی

جایگاه اجتماعی یتیم در قرآن ونهج البلاغه ومقایسه آن با عصر جاهلیت

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):غلامرضا آهنج