مقالات سال 2022

Synthesis, Applications, and Prospects of Graphene Quantum Dots: A Comprehensive Review

Small

Thermal storage achievement of paraffin wax phase change material systems with regard to novolac aerogel/carbon monofilament/zinc borate form stabilization

Journal of Energy Storage

مقالات سال 2021

Nitrogen-doped graphene quantum dot nanofluids to improve oil recovery from carbonate and sandstone oil reservoirs

JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS

Three-dimensional nanoporous Cu-BTC/graphene oxide nanocomposites with engineered antibacterial properties synthesized via a one-pot solvosonication process

MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS

Advances in Growth Factor Delivery for Bone Tissue Engineering

International Journal of Molecular Sciences

Nitrogen-doped graphene quantum dots hydrogels for highly efficient solar steam generation

Desalination

مقالات سال 2020

PVC/rice straw/SDBS-modified graphene oxide sustainable Nanocomposites: Melt mixing process and electrical insulation characteristics

Composites Part A: Applied Science and Manufacturing

Poly(ethylene disulfide)/graphene oxide nanocomposites: Dynamicmechanical and electrochemical properties

European Polymer Journal

مقالات سال 2019

Graphene-based phase change composites for energy harvesting and storage: State of the art and future prospects

CARBON

مقالات سال 2020

ساخت کامپوزیت آلیاژ آلومینیوم A356/ گرافیت با فرآوری همزن اصطکاکی

نهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی ، 2020-11-11

کتب سال 2019

Handbook of Graphene, Volume 8 - Chapter 17. Graphene-Based Advanced Nanostructures

ناشر : Wiley