persons – تارنمای مدیریت صفحات شخصی اساتید
no level!

مقالات سال 2024

عنوان مقاله :آیین های ازدواج در فرهنگ عامۀ کرمانشاه و مناسبات آن با اسطوره

عنوان نشریه :فرهنگ و ادبیات عامه

مقالات سال 2023

عنوان مقاله :واکاوی راهبردهای نمادین‌سازی سرمایه‌ها در حوزۀ هویت شهری با اتکا به روایات پیرامون امام رضا (ع) و بر بنیاد دیدگاه پی‌یر بوردیو

عنوان نشریه :فرهنگ رضوی

عنوان مقاله :بازتاب پایداری و بیداری اسلامی در لالایی های کردی (مطالعه موردی لالایی های بیداری هژار و ملاآواره)

عنوان نشریه :

عنوان مقاله : انگاره‌های تقدس در آیین‌های سوگند در فرهنگ عامۀ کرمانشاه

عنوان نشریه :فرهنگ و ادبیات آیینی

عنوان مقاله :پیوند معنایی کنایات و ارتباطات غیرکلامی در شاهنامة فردوسی

عنوان نشریه :مطالعات زبانی و بلاغی دانشگاه سمنان

عنوان مقاله :خوانش اسطوره¬ـ¬‌‌جامعه‌شناختي باب¬¬هاي «شير و گاو» و «بازجست کار دمنه» از کتاب کليله و دمنه، با تأکيد بر طبقات اجتماعي

عنوان نشریه :زبان و ادبیات دانشگاه خوارزمی

عنوان مقاله :تحلیل آسیب شناختی کتاب شناسی های توصیفی و تحلیلی حوزه اسطوره در ادبیات و هنر

عنوان نشریه :مطالعات هنر اسلامی

مقالات سال 2022

عنوان مقاله :نقش عناصر مادینه در زندگی زرتشت بر اساس روایت زراتشتنامه

عنوان نشریه :پژوهش نامه متون ادبی دورۀ عراقی

عنوان مقاله :تجلی کارکردهای ایزدبانو اشی در زنان شاهنامه

عنوان نشریه :پژوهش نامه ادب حماسی

مقالات سال 2021

عنوان مقاله :قصیدۀ رضوی بهار، تجلی بیداری اسلامی در عصر مشروطه

عنوان نشریه :فصلنامه علمی مطالعات بیداری اسلامی

عنوان مقاله :وجوه تمایز حماسۀ ملّی از منظومۀ طبیعی در ادبیّات فارسی

عنوان نشریه :شفای دل

عنوان مقاله :نقش ساخت‌های هم‌پایۀ قرآن کریم در اقتصاد زبانی (مطالعۀ موردی جزء 1-3)

عنوان نشریه :مطالعات زبانی و بلاغی

مقالات سال 2020

عنوان مقاله :کم گرفت و کارکردهای آن در اشعار حافظ

عنوان نشریه :بلاغت کاربردی و نقد بلاغی

عنوان مقاله :نویافته‌های داستان سیاوش در خلال روایت کردی الماس خان کندوله ای

عنوان نشریه :پژوهشنامه ادب حماسي

عنوان مقاله :مناسبات بین اسطوره و باورهای عامه

عنوان نشریه :فرهنگ و ادبيات عامه

عنوان مقاله :کم گرفت و کارکردهای آن در اشعار حافظ

عنوان نشریه :بلاغت کاربردی و نقد بلاغی

عنوان مقاله :تأثیر عروض قرآن بر اوزان شعر حافظ

عنوان نشریه :شفای دل

مقالات سال 2019

عنوان مقاله :مطالعۀ تطبیقی برخی از مباحث خداشناسی در نهج البلاغه و حدیقه الحقیقۀ سنایی

عنوان نشریه : پژوهشنامه نهج البلاغه

مقالات سال 2018

عنوان مقاله :تأملی بر خویشکاری‌های زن در ایران باستان ، با نگاهی به شاهنامۀ فردوسی

عنوان نشریه :شفای دل

مقالات سال 2015

عنوان مقاله :تجلی خویشکاری های زن در نوحه ها و مویه های زنان شاهنامه

عنوان نشریه :زبان و ادب کرمان

مقالات سال 2023

تحلیل بن مایه قهرمان در ادبیات کودک رضوی (مطالعه موردی مجموعه داستان دوست مهربان کبوترها از مجید ملامحمدی)

سیزدهمین همایش ملی علمی - پژوهشی سیمای امام رضا (ع) در زبان و ادبیات فارسی، با محوریت ادبیات کودک و نوجوان ، 2023-11-23

نمادین سازی ظرفیت های گردشگری اردبیل با بهره‌گیری از سرمایۀ فرهنگی شاهنامۀ فردوسی

دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای مدیریت توسعۀ گردشگری پایدار با تأکید بر استان اردبیل ، 2023-09-23

مقالات سال 2022

تحلیل هرمنوتیک ابهام‌های زبانی و معنایی تاریخ بیهقی

دوازدهمین همایش بین المللی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی و بازشناخت جایگاه نثر فارسی ، 2022-10-25

تفاوت زبان پدریان و پسریان از منظر علم معانی در تاریخ بیهقی

دوازدهمین همایش بین المللی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی و بازشناخت جایگاه نثر فارسی ، 2022-10-25

خوانشی دریدایی از ناگفته‌های بیهقی

دوازدهمین همایش بین المللی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی و بازشناخت جایگاه نثر فارسی ، 2022-10-25

طبقه‌بندی کرامات عرفانی در مناقب العارفین افلاکی

هفتمین همایش بین المللی مطالعات زبان و ادبیات در جهان اسلام ، 2022-09-15

تحلیل نشانه ـ روانشناختی نفرین در داستان رستم و اسفندیار

شانزدهمین گردهمایی بین‌المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ، 2022-03-10

مقالات سال 2021

چینش بلاغی زبان در حکایت بردار کردن حسنک وزیر

یازدهمین همایش ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی ، 2021-10-23

بازتاب گفتمان اشعری در پارهای از افعال تاریخ بیهقی

یازدهمین همایش ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی ، 2021-10-23

نگاهی به مضامین پایداری از دو چشم انداز

پانزدهمین گردهمایی بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ، 2021-02-25

ویراستار، نویسندۀ دوم یک اثر (بررسی مشکلات پیش روی ویرایش و ارائۀ پیشنهادهایی برای ارتقای جایگاه ویراستاران)

اولین همایش ملی نگارش و ویرایش زبان فارسی ، 2021-01-25

مقالات سال 2020

تأملی در طبقات اجتماعی شاهنامه

ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزۀ زبان و ادبیات ایران ، 2020-05-17

ضرورت گسترش مطالعات میان‌رشته‌ای با سویۀ ادبیات فارسی

دومین همایش ملی آسیب شناسی پایان نامه ها و رساله ها در حوزۀ علوم انسانی اسلامی ، 2020-04-16

شاهنامه، منادی صلح و دوستی ایران

پنجمین همایش ملی زبان، ادبیات و گفتمان صلح ، 2020-03-02

مقالات سال 2019

کارکرد حماسی آرایۀ تکرار در داستان رستم و سهراب

هشتمین همایش ملی متن پژوهی ادبی ، 2019-12-16

کارکردهای معنایی افعال پیشوندی در زبان حماسی (مطالعۀ موردی منظومۀ بانوگشسپ‌نامه)

چهاردهمین گردهمایی بین‌المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی ، 2019-10-10

گذاری بر حکایات طنز مقالات شمس

پنجمین همایش بین المللی شمس و مولانا ، 2019-09-30

تجلی اندیشه‌های قلندریه در اشعار خاقانی

هفتمین همایش ملی متن‌پژوهی ادبی ، 2019-06-12

گمان‌های دیگر در علت اصلی جنگ رستم و اسفندیار

نخستین همایش بین‌المللی شاهنامه در گذرگاه جادۀ ابریشم ، 2019-05-15

بررسی تقابل های دوگانه در مخزن الاسرار نظامی

دومین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی ، 2019-02-28

گذاری بر آسیب‌شناسی پایان‌نامه‌های زبان و ادبیات فارسی

اولین همایش ملی آسیب‌شناسی پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها در حوزۀ علوم انسانی اسلامی ، 2019-02-27

مقالات سال 2018

بازخوانی محتواهای جامعه شناسی رمان‌های علی محمد افغانی

ششمین همایش ملی متن پژوهی ادبی ، 2018-11-27

کتب سال 2019

خروش خون سیاوش (پژوهشی در منظومۀ سیاوش‌نامه کردی)

ناشر : ساریناپژوه

ردپای اساطیر در فرهنگ و باورهای عامۀ کرمانشاه

ردپای اساطیر در فرهنگ و باورهای عامۀ کرمانشاه

پایان نامه های سال 2024

تحلیل تصویرسازی با استفاده از نام حشرات در آثار خاقانی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):مریم بشیری کیذوری

تحلیل زبان زنانه ومتغیر جنسیت در منظومه بانوگشسپ نامه

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):پرستو حاتمی

پایان نامه های سال 2023

ظرفیت‌های شاهنامه برای بازتولید سرمایه‌های نمادین در حوزۀ شهرسازی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):فهیمه طاهری مقدم

بررسی تطبیقی حیوانات اساطیری در شاهنامه فردوسی و رامایانای والمیکی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):سیده نرگس موسوی

تحلیل تطبیقی بوف کور صادق هدایت و درها و دیوار بزرگ چین احمد شاملو

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):الهه شادپیروز

بررسی تطبیقی درونمایه‌های قصاید ناصرخسرو و سنایی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):محبوبه ریوندی

اسطوره‌شناسی تطبیقی گیاهان در اسطوره‌های ایران، هند، یونان و مصر

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):هاجر شهرائین

بررسی تطبیقی حماسۀ طنز و مسخره در دایی‌جان ‌ناپلئون و دُن-کیشوت

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):حانیه حق جویان

پایان نامه های سال 2022

بررسی تطبیقی رویکرد زنانه‌محور در داستان‌های برگزیده شهرنوش پارسیپور، زویا پیرزاد و منیرو روانی پور

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):ملیکه رحمانی

تحلیل منش و رفتار کنش پهلوانی بر پایة رویکرد «روان¬شناسی مثبت» در ده منظومة پهلوانی پس از شاهنامه

دانشجوی دوره تحصیلی (دکتری):فهیمه میری

کتاب¬شناسی توصیفی- تحلیلی اسطوره در سال¬های 1385 تا 1400

دانشجوی دوره تحصیلی (دکتری):سیدمحمد هاشمی

بررسی نمود تابویی و توتمی شر در نمودهای اسطوره‌ای شاهنامه

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):محمد سیدابادی

بررسی و تحلیل نوع ادب حماسی - غنایی در اشعار احمد شاملو

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):هما خلقی

پایان نامه های سال 2021

بازتاب فرهنگ عامه در سفرنامۀ از پاریز تا پاریس محمدابراهیم باستانی پاریزی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):مرضیه مهدیان پور

بررسی لایه‌‎ی بلاغی سبک در سروده‌های شفیعی‌کدکنی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):محمد تاتاری

تحلیل تطبیقی ماهیّت و علل طبیعت‌گرایی در اشعار منوچهری دامغانی و سهراب سپهری

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):علی قاسم زاده

آسیب‌شناسی مطالعات اسطوره‌پژوهی در ایران

دانشجوی دوره تحصیلی (دکتری):فرهاد فروزان کیا

تحلیل مفاهیم اسطوره ای در افسانه‌های محلی سبزوار

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):طلعت طبسی

نقد و تحلیل داستان‌های فارسی افغانستان بر پایۀ رویکرد نقد پسااستعمارگرایی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):احمدجاوید انوش

پایان نامه های سال 2020

بررسی مآخذ قصص و تمثیلات مثنوی‌های امیرخسرو دهلوی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):حدیثه بهلول

بررسی جریان فمینیسم در آثار داستانی غزاله علیزاده

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):فائزه قادری

عضو شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

تاریخ شروع فعالیت 1400-11-24
تاریخ پایان فعالیت:

عضو کارگروه مشورتی بانوان دانشگاه و نماینده امور بانوان و خانواده

تاریخ شروع فعالیت 1400-11-27
تاریخ پایان فعالیت: