persons – تارنمای مدیریت صفحات شخصی اساتید

مقالات سال 2023

عنوان مقاله :بررسی سندی و دلالی روایت «رُؤْیَا الْأَنْبِیَاءِ وَحْیٌ» در نظریه «محمد، راوی رؤیای رسولانه»

عنوان نشریه :حدیث پژوهی

مقالات سال 2022

عنوان مقاله :بازکاوی مبنای قرآنی رابطه زوجین و تأثیر آن در سلامت معنوی خانواده

عنوان نشریه :قرآن و طب

عنوان مقاله :ارزیابی غرض سوره اسراء براساس سوره مجاور، زوج و سور مسبحات

عنوان نشریه :دو فصلنامه مطالعات سبک شناختی قرآن

عنوان مقاله :بازکاوی استعاره‌های مفهومی مادة «شَعَرَ» در نهج البلاغه بر اساس مدل لیکاف و جانسون

عنوان نشریه :فصل نامه پژوهش های علمی پژوهشی نهج البلاغه

عنوان مقاله :ارزیابی کودک همسری در آیینه فرهنگ قرآنی

عنوان نشریه :فصلنامه قرآن، فرهنگ و تمدن

عنوان مقاله :ارزیابی غرض سوره اسراء براساس سوره مجاور، زوج و سور مسبـحـات

عنوان نشریه :مطالعات سبک شناختی قرآن

عنوان مقاله :مداخله معنوی در چالش تنهاییِ بیماران مبتلا به کووید19

عنوان نشریه :مطالعات اسلامی در حوزه سلامت

عنوان مقاله :مواجهۀ قرآن با برده داری در سیر خطی نزول

عنوان نشریه :مطالعات تاریخی قرآن و حدیث

مقالات سال 2021

عنوان مقاله :طرح پژوهشی تهیه بسته آموزشی پاسخ به نیازهای معنوی بیماران میتلا به کووید 19 و تدوین اساسنامه طب تسکینی

عنوان نشریه :طر پژوهشی

عنوان مقاله :ابتکار شیعه در تقسیمات چهارگانه حدیث ” نقد انگارۀ اقتباس از اهل سنت”

عنوان نشریه :فصلنامه علمی پژوهشی شیعه شناسی

عنوان مقاله :اعتبارسنجی روایات آفرینش نخستین چشمه

عنوان نشریه :نشریه حدیث و اندیشه

عنوان مقاله :بررسی دیدگاه مفسران درباره دستور قرآنی ﴿وَ اهجُرُوهُنَّ فِی المَضَاجِعِ﴾

عنوان نشریه :مجله پرتو وحی

عنوان مقاله :مطالعه تطبیقی میان داده‌های علمی و دینی درباره سلامت پیامبر (ص) از بیماری صرعِ مؤثر در منشأ وحی

عنوان نشریه :مجله علمی-پژوهشی پژوهش های علم و دین

عنوان مقاله :مؤلفه‌های تربیتی تضرّع با کاربست معناشناسی بر محوریت همنشینها و تأثیر آن بر سلامت معنوی

عنوان نشریه :مجله علمی- پژوهشی قرآن و طب

عنوان مقاله :معناشناسی «صُحُف» در قرآن با تکیه بر روابط همنشینی

عنوان نشریه :پژوهش های زبانشناختی قرآن

عنوان مقاله : ارزشگذاری ابزارهای کشف غرض با تطبیق بر سوره اسراء

عنوان نشریه :فصلنامه علمی-تخصصی تسبیح

عنوان مقاله :تأملی در سوره شناسی سوره اعلی

عنوان نشریه :فصلنامه علمی-تخصصی تسبیح

عنوان مقاله :حقوق خانواده در آیینه مدرنیته و سبک زندگی اسلامی

عنوان نشریه :مجله علمی پژوهشی وزارت بهداشت سبک زندگی اسلامی با محوریت اسلام

عنوان مقاله :تحلیلی بر استناد مؤلفه‌های «خلق» و «امر» به ملائکه در قرآن با تأکید بر آرای تفسیری علامه طباطبایی

عنوان نشریه :الهیات قرآنی

عنوان مقاله :بررسی و نقد شیوه تدبر سوره محور

عنوان نشریه :سراج منیر

عنوان مقاله :کاربست معناشناسی در ترجمه ماده «ن ف ق» در قرآن کریم

عنوان نشریه :مطالعات ترجمه قرآن و حدیث

عنوان مقاله :واکاوی مفهوم «حشر أعمی» در آیه 124 سوره طه

عنوان نشریه :تفسیر پژوهی

عنوان مقاله :بررسی دیدگاه مفسران درباره دستور قرآنی ‏ ﴿وَ اهجُرُوهُنَّ فِی المَضَاجِعِ﴾‏

عنوان نشریه :دو فصلنامه پرتو وحی

عنوان مقاله :اعتبارسنجي روایات آفرينش نخستين چشمه

عنوان نشریه :حدیث و اندیشه

عنوان مقاله :مواجهه شیخ طوسی با احادیث متعارض؛ (باب وقت المغرب ـ149ـ تا باب عددالفصول فی الاذان و ‏الاقامه ـ 167‏)‏

عنوان نشریه :حدیث و اندیشه

مقالات سال 2020

عنوان مقاله :بازکاوی تعامل فعال بین خدا و انسان در مواجهه با بلایا و نقش آن در سلامت معنوی

عنوان نشریه :قرآن و طب

عنوان مقاله :تحلیل و نقد آرای تئودور نولدکه در تحریف به زیادت باتوجه به بافت آیات و دیدگاه مفسران

عنوان نشریه :تفسیر پژوهی

عنوان مقاله :بررسی نظم قرآن در سطح ساختار بنیاد خرد با رویکرد زبانشناسی

عنوان نشریه :سراج منیر

عنوان مقاله :بررسی و نقد شیوه تدبر سوره - واژه‌محور قرآن کریم

عنوان نشریه :سراج منیر

عنوان مقاله :تقدم سند بر شهادت با محوریت نقد ادله مخالفان

عنوان نشریه :کاوشی نو در فقه

مقالات سال 2022

عوامل موثر بر روی سبک زندگی نوجوانان در خانواده

سومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه ، 2022-11-21

نقش معلم در سلامت معنوی دانش آموزان از نگاه نهج البلاغه

اولین همایش ملی تأثیر نهج البلاغه در زندگی با تأکید بر مؤلفه های فرهنگی و اجتماعی ، 2022-10-26

مناظره حضرت موسی (ع) با فرعون؛ ارائه نمونه کاربردی و آموزشی جهت مواجهه با بزهکارانِ خشن و تعلیم و هدایت گری آنان

چهارمین کنگره ملی نوآوری و تحقیق در روانشناسی و تعلیم و تربیت اسلامی ، 2022-09-13

مقالات سال 2021

نقش شناخت قبل از بعثت در پیشبرد اهداف بعد ازبعثت انبیاء (ع)‏

دومین علوم انسانی و توسعه کنفرانس ملی ، 2021-05-03

بازکاوی مبنایِ قرآنی تنظیمِ اسناد در معاملات

نخستین کنفرانی ملی حقوق، فقه و فرهنگ ، 2021-04-06

کتب سال 1970

آموزش قرآن به مثابه یک زبان

ناشر : دانشگاه علامه طباطبایی ره

ارائه و ترسیم مدل آینده‌نگار نظام سلامت مبتنی بر آموزه‌های اسلام با تأکید بر سلامت معنوی

سنجش سلامت معنوی کارکنان صندوق جاویدان و خانواده آنان براساس شاخصه¬های سلامت معنوی و مداخله معنوی در جهت ارتقاء

طرح پژوهشی تهیه بسته آموزشی پاسخ به نیازهای معنوی بیماران مبتلا به کرونا و تدوین اساسنامه طب تسکینی در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

پایان نامه های سال 2023

بررسی تطبیقی افتتاحیه و اختتامیه داستان حضرت یوسف(ع) در قرآن و تورات

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):فاطمه مومنی خواه

تکنیکهای مراقبت معنوی بیماران پایان حیات و سوگ با تکیه بر آموزه صبر در قرآن و حدیث

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):احسان ایزدی پور

بررسی پیامدهای دنیوی و اخروی بی‌توجّهی به نیازمندان در قرآن و حدیث و ارائه شبکه مفهومی از این پیامدها

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):زهرا حیدری

پایان نامه های سال 2022

تحلیل تطبیقی ماهیت و مصارف کفاره در قرآن و عهدین

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):سعیده یزدانی

تحلیل مضمون آموزه‌های نهج‌البلاغه درباره تفکر انتقادی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):زینب گرمابی

تفسیر ساختاری سوره اسراء بر پایه نظریه سوره شناسی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):مهدیه علی ابادی راوری

پایان نامه های سال 2021

ارزیابی مدل آیینه ای نیل رابینسون در کشف پیوستگی آیات سوره حدید

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):مریم سخدری

سیمای شادی در قرآن و عهدین

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):عاطفه حسین زاده

«موسیقی عزاداری در نگاه اهل بیت علیهم السلام: بررسی فقه الحدیثی روایات مرتبط با ابزار موسیقی عزاداری»

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):محدثه شاهرخی

پایان نامه های سال 2020

داده‌های تاریخی و اجتماعی در کتاب امالی سید مرتضی بررسی تحلیلی و انتقادی

دانشجوی دوره تحصیلی (ارشد):جلال محمودی تبار

دبیر هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی

تاریخ شروع فعالیت 1401-01-15
تاریخ پایان فعالیت:

عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه

تاریخ شروع فعالیت 1401-02-11
تاریخ پایان فعالیت:

عضو هیات منصفه رسیدگی به تخلفات تشکل های اسلامی دانشگاه

تاریخ شروع فعالیت 1401-09-27
تاریخ پایان فعالیت: