• همه
 • آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ث
 • ج
 • چ
 • ح
 • خ
 • د
 • ذ
 • ر
 • ز
 • س
 • ش
 • ص
 • ط
 • ع
 • غ
 • ف
 • ق
 • ک
 • گ
 • ل
 • م
 • ن
 • و
 • ه
 • ی


 • جستجو براساس نام یا نام خانوادگی

  جستجو براساس نام دانشکده

  سید جواد خاتمی

  گروه آموزشی : فقه و مبانی حقوق اسلامی و تاریخ تشیع

  دانشکده : الهیات و معارف اسلامي


  سیده سمیه خاتمی سبزواری

  گروه آموزشی : معارف اسلامی

  دانشکده : الهیات و معارف اسلامي


  محمد تقی خداداد

  گروه آموزشی : ریاضی کاربردی

  دانشکده : ریاضی و علوم کامپیوتر


  مهدی خرمی سرحوضکی

  گروه آموزشی : زبان و ادبيات عرب

  دانشکده : الهیات و معارف اسلامي


  عبدالعظیم خروشی

  گروه آموزشی : حقوق

  دانشکده : الهیات و معارف اسلامي


  رضا خسروبیگی

  گروه آموزشی : جغرافیا-برنامه ریزی شهری و روستایی

  دانشکده : جغرافیا و علوم محیطی


  حسین خسروی

  گروه آموزشی : عمران

  دانشکده : مهندسی


  احمد خواجه ایم

  گروه آموزشی : زبان و ادبيات فارسي

  دانشکده : ادبیات وعلوم انسانی


  علی خوش سیما

  گروه آموزشی : مهندسی نفت

  دانشکده : مهندسی نفت و پتروشیمی


  عبدالامیر خوشنویس

  گروه آموزشی : مکانیک و هوافضا

  دانشکده : مهندسی


  میترا خیرآبادی

  گروه آموزشی : زيست شناسي

  دانشکده : علوم پایه


Featuring WPMU Bloglist Widget by YD WordPress Developer